Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikten för november månad: Arbetslösheten minskar och samtidigt har antalet lediga arbetsplatser nästan fördubblats jämfört med förra året (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av november sammanlagt 6 465 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 618 (- 35,9 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i november 136 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är den lägsta i Fastlandsfinland (5,7 %). Motsvarande andel i hela landet är 9,6 %. Jämfört med oktober månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,1 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,2 procentenheter. I slutet av november var antalet heltidspermitterade 459 dvs. 2 297 färre än för ett år sedan (- 83,3 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Arbetslösheten minskade i alla åldersgrupper och i alla ekonomiska regioner

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla ekonomiska regioner och åldersgrupper inom området för NTM-centralen i Österbotten. Arbetslösheten minskade i Vasa ekonomiska region med 2 437 personer (- 44 %), i Karleby ekonomiska region med 308 personer (- 14 %) och i Jakobstadsregionen med 670 personer (- 43 %). Av de ekonomiska regionerna inom området för NTM-centralen i Österbotten hade Sydösterbotten den lägsta arbetslöshetsgraden på 3,7 %.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla åldersgrupper. Minskningen var störst i åldersgruppen för  40–44-åriga, 513 personer färre (­ 43,0 %) än föregående år. I slutet av november fanns det 742 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 428 färre än vid motsvarande tidpunkt ifjol och 42 färre än under föregående månad. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 25–29 år minskade med 394 personer jämfört med situationen året innan till 688 arbetslösa. Antalet arbetslösa över 50 år var 2 550, dvs. 1 087 färre än för ett år sedan (39 % av alla arbetslösa arbetssökande). Mest arbetslösa arbetssökande fanns det i åldersgruppen för 60–64-åriga, dvs. sammanlagt 1 056 arbetslösa.

- Med tanke på sysselsättningen kan vi vara glada över den låga arbetslöshetsprocenten inom området för vår NTM-central. Inom vårt område finns det kommuner där det i praktiken råder full sysselsättning. I genomsnitt har Mellersta Österbotten och Österbotten nått en arbetslöshet som är betydligt lägre än genomsnittet i landet. Den andra sidan av myntet är dock att det finns brist på kunnig arbetskraft såväl som på den privata som på den offentliga sektorn. Ett fenomen som är ännu mera bekymrande än arbetslösheten, är att en för stor grupp människor i arbetsför ålder är helt utanför arbetskraften, säger överdirektör Timo Saari på NTM-centralen i Österbotten.

Långtidsarbetslösheten har dock ökat jämfört med året innan, men ökningen håller på att sakta ner. I slutet av november fanns det 2 246 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 54 fler än ett år tidigare och 84 färre än under föregående månad. Av de långtidsarbetslösa hade 1 077, dvs. 185 fler än för ett år sedan, varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

- I vårt land planeras effektåtgärder för att öka sysselsättningsgraden. Dessa är bl.a. betraktande av utbildningsplatser regionalt och kvantitativt samt utbildningsanskaffningar. Det planeras förändringar både i läroavtalsutbildningen och lönesubventionen. Flexibel arbetsrelaterad invandring och arbetskraftens ökade rörlighet inom landet står likaså på agendan. I alla dessa planer har Österbottens NTM-central och TE-byrå varit aktiva aktörer. Samarbetet med företag, läroanstalter och andra myndigheter har utvecklats och blivit allt smidigare, tillägger han.

Det finns gott om nya lediga arbetsplatser

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under november månad 2 897 nya lediga jobb, vilket är 1 375 (+ 90,3 %) fler än vid motsvarande tidpunkt ifjol. Under november fanns det totalt 5 244 lediga arbetsplatser, vilket var 2 325 platser (+ 79,7 %) fler än för ett år sedan. Jämfört med året innan ökade antalet nya lediga arbetsplatser i nästan alla yrkesgrupper.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för december: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade jämfört med året innan (Österbotten, Mellersta Österbotten)25.1.2022 08:00:00 EET | Tiedote

I slutet av december hade Österbottens arbets- och näringsbyrå 7 380 arbetslösa arbetssökande, vilket är 4 261 färre än för ett år sedan. Arbetslösheten minskade inom alla NTM-centralers områden, mest i Österbotten (-36,6 %). I hela landet minskade arbetslösheten i genomsnitt med 23,0 %. Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Arbetslösheten minskade i Vasa ekonomiska region med 2 795 personer (44 %), i Karleby ekonomiska region med 456 personer (18 %) och i Jakobstadsregionen med 765 personer (43 %). Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa mest i kommunerna Vasa, Korsholm och Karleby.

Joulukuun työllisyyskatsaus: Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi vuotta aiempaan verrattuna (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)25.1.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 7 380 työtöntä työnhakijaa, mikä on 4 261 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyys pienentyi kaikilla ELY-keskusalueilla, eniten Pohjanmaalla (-36,6 %). Koko maassa työttömyys vähentyi keskimäärin 23,0 %. Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnissa. Vaasan seudulla työttömyys pienentyi 2 795 henkilöllä (44 %), Kokkolan seutukunnassa 456 henkilöllä (18 %) ja Pietarsaaren seudulla 765 henkilöllä (43 %). Kunnissa työttömien määrä vähentyi vuotta aiempaan nähden eniten Vaasassa, Mustasaaressa ja Kokkolassa.

Marraskuun työllisyyskatsaus: Työttömyys on laskussa ja samaan aikaan avoimien työpaikkojen määrä on lähes tuplaantunut viime vuoteen verrattuna (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.12.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli marraskuun lopussa yhteensä 6 465 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 618 (- 35,9 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli marraskuussa 136 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (5,7 %). Koko maassa vastaava osuus on 9,6 %. Lokakuuhun verrattuna työttömyysaste pienentyi 0,1 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 0,2 prosenttiyksikköä koko maassa. Marraskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 459 eli 2 297 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (- 83,3 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för oktober: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla kommuner inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)23.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av oktober 6 601 arbetslösa arbetssökande, vilket är 3 390 färre än för ett år sedan. När man jämför antalet arbetslösa med året innan, minskade antalet arbetslösa kvantitativt sett mest i Vasa, Korsholm och Jakobstad. Den lägsta arbetslöshetsgraden inom området för NTM-centralen i Österbotten fanns i Larsmo kommun, där andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 1,6 %. Arbetslöshetsgraden i Vasa var 7,5 % och i Jakobstad 6,3 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var störst i Karleby (7,8 %). Totalt sett hade arbetslösheten minskat inom området för NTM-centralen i Österbotten med 33,9 % jämfört med förra året. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (5,8 %).

Lokakuun työllisyyskatsaus: Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen kunnissa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)23.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnissa lokakuussa. Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 6 601 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 390 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Viime vuoteen verrattuna määrällisesti eniten työttömien määrä vähentyi Vaasassa, Mustasaaressa ja Pietarsaaressa. Pohjanmaan ELY- keskusalueen seutukunnista alhaisin työttömyysaste oli Luodon kunnassa, jossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 1,6 %. Vaasan työttömyysaste oli 7,5 % ja Pietarsaaren 6,3 %. Suurin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kokkolassa (7,8 %). Kaiken kaikkiaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömyys pienentyi 33,9 % vuodentakaisesta. Pohjanmaan ELY-­keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner­-Suomen alhaisin (5,8 %).

Österbottens NTM-centrals intressentgrupper är nöjda med verksamheten och effektiviteten inom området (Österbotten, Mellersta Österbotten)17.11.2021 13:10:00 EET | Tiedote

Resultaten av undersökningen av intressentgrupper som genomförs med två års mellanrum visar att intressentgrupper upplever samarbetet med NTM-centralen som viktigt, resultatet på skalan 1-5 är så bra som 4,48. Under sina nästan elva verksamhetsår har NTM-centralerna också blivit bekanta för intressentgrupperna inom området. NTM-centralerna upplevs vara sakkunniga, de har samarbetsförmåga och de är en partner som är lätt att nå.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum