SDP EDUSKUNTA

Taimela (SDP): Eftertraktade verktyg för att bekämpa människohandel kommer nu från regeringen

Dela

SDP:s riksdagsledamot och vice ordföranden för riksdagens arbetslivs - och jämställdhetsutskott Katja Taimela anser att regeringens lagförslag om förebyggande av utnyttjande av utländsk arbetskraft är mycket bra.

- Regeringens ambitiösa arbete för att bekämpa människohandel framskrider under ledning av minister Haatainen. De förslag som nu läggs fram för att ta i tu med problemet innefattar mycket konkreta metoder. Förslagen tar sikte på att frånta bedrägliga arbetsgivare deras konkurrensfördelar och samtidigt stöds offer för människohandel genom att de har bättre förutsättningar att kontakta myndigheterna utan hot om att deras egen situation försämras i orimlig utsträckning.

I fortsättningen ska en utlänning som arbetar med stöd av uppehållstillstånd kunna beviljas rätt att arbeta utan yrkesbegränsning eller någon annan begränsning eller idka företagsverksamhet, om det finns grundad anledning att misstänka att hans eller hennes arbetsgivare på ett betydande sätt har försummat sina skyldigheter som arbetsgivare eller på något annat sätt utnyttjat honom eller henne. Dessutom ska offret på samma grund ha rätt att få ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd för att ansöka om nytt arbete eller för att bli företagare. Dessa ändringar förbättrar det utnyttjade offrets rättsliga ställning.

- Det väsentliga är att bryta upp uppehållstillståndets koppling till arbetsplatsen. Detta undanröjer arbetstagarens mycket starka beroendeförhållande till arbetsgivaren. I många fall har arbetsgivaren i dessa situationer kunnat försätta arbetstagaren i en orimligt svår ställning, där alternativen har varit arbete med urusel lön under dåliga förhållanden eller utvisning ur landet.

I och med lagändringen kan man låta bli att bevilja uppehållstillstånd, om det finns grundad anledning att misstänka att en utländsk arbetstagares arbetsgivare eller uppdragsgivare har för avsikt att kringgå bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet vid ansökan om uppehållstillstånd.

- Denna ändring riktar sig direkt mot bedrägliga företag och begränsar deras förutsättningar att få nya arbetstagare som ska exploateras. Bestämmelsen försämrar dock inte den enskilda arbetstagarens rättigheter.

- De grova fall av utnyttjande av arbetskraft som det rapporterats om också i medierna är sådant som måste stoppas. Även om man har varit väl medvetna om förekomsten av exploatering av utländsk arbetskraft, har problemets omfattning och den verkligt smutsiga karaktären konkretiserats i och med de senaste avslöjandena. Problemen har dock visat sig mycket svåra att lösa.

- Vi måste tacka regeringen för det goda arbetet med att ta fram konkreta och verkningsfulla åtgärdsförslag med en relativt snabb tidtabell. Samtidigt är det klart att arbetet mot människohandel fortfarande måste fortsätta också när det gäller att utveckla lagstiftningen.

Kontakter

Bilder

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Eeva-Johanna Eloranta: Lukutaitostrategia lähtee liikkeelle - heikosti lukevien lukutaidon parantaminen nostettava painopisteeksi28.1.2021 09:30:00 EETTiedote

Eduskunnan toive lukutaitostrategian laatimisesta ja pysyvän kansallisen lukutaito-ohjelman laatimisesta on lähtemässä liikkeelle. Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Elorannan mielestä heikosti lukevien, sekä lasten että aikuisten, lukutaidon parantaminen tulee nostaa painopisteeksi. Eloranta puhui tänään Opetushallituksen järjestämässä Kansallisen lukutaitostrategian aloitusseminaarissa, joka järjestettiin verkossa.

SDP:n Anneli Kiljunen: Turvallisin mielin voi oppia27.1.2021 08:37:16 EETTiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi ohjelman kiusaamista ehkäisevistä toimenpiteistä varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Tavoitteena on nollatoleranssi kiusaamiselle, häirinnälle, sosiaaliselle syrjinnälle ja väkivallalle. - Jokaisen lapsen ja nuoren on voitava luottaa siihen, että häntä ei kiusata eikä kohdisteta minkäänlaista väkivaltaa päiväkodissa eikä oppilaitoksissa. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että kiusaaminen on nostettu vahvasti esille Marinin hallituksen toimesta ja ryhdytty konkreettisiin toimiin kiusaamisen poistamiseksi ja ehkäisemiseksi, sanoo kansanedustaja Anneli Kiljunen. Toimeen tartutaan laajalla toimenpideohjelmalla Toimenpideohjelma on laadittu laajassa yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa. Kiusaamista ennaltaehkäistään mm. panostamalla tunne- ja vuorovaikutustaitoihin jo varhaiskasvatuksessa. Lisäksi mahdollistetaan opetuksen epääminen oppilaalta määräajaksi lainsäädäntöä päivittämällä. Opetustoimen henkilökunnan täydennyskoulutuksen p

SDP:n Riitta Mäkinen:Huoli julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä ja yksityisestä velkaantumisesta on aiheellinen26.1.2021 17:39:56 EETTiedote

Hallituksen finanssipoliittinen linja ja elvyttävät tukitoimet saavat kiitosta talouspolitiikan arviointineuvoston tänään julkaisemassa raportissa. Neuvoston mukaan hallituksen toimet auttavat taloutta toipumaan kriisistä ja ovat perusteltuja myös ihmisten toimeentulon turvaamiseksi, työttömyyden hillitsemiseksi sekä tarvittavien koronatoimenpiteiden toteuttamiseksi. Neuvosto kantaa kuitenkin huolta julkisen talouden kestävyydestä pidemmällä aikavälillä. Tämän huolen jakaa myös talousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.):

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Koulukiusaaminen on koko yhteiskuntaa koskettava ongelma26.1.2021 17:14:38 EETTiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään julkaissut toimenpideohjelman kiusaamisen, väkivallan sekä häirinnän ehkäisemiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Toimenpideohjelma perustuu Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjauksiin syrjimättömyydestä, jokaisen lapsen ja nuoren oikeudesta koskemattomuuteen sekä nollatoleranssista koulukiusaamiselle. Toimenpideohjelma pitää sisällään laajan keinovalikoiman, joilla vahvistetaan koulujen, oppilaitosten ja muun yhteiskunnan kykyä puuttua kiusaamiseen ja estää siitä aiheutuvaa kärsimystä. - Koulukiusaaminen ja nuorten väkivallan teot nousevat otsikoihin tasaisin väliajoin. Tapaukset ovat aina surullisia ja kertovat siitä, että yhteiskuntana emme ole tehneet kaikkeamme ongelman ratkaisemiseksi. Suomessa meillä on riittävät resurssit puuttua koulukiusaamiseen ja varmistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallinen kouluympäristö. Marinin hallituksen toimenpideohjelma tähtää juuri tähän, sanoo Väätäinen. Toimenpideohjelma pyrkii varhaiska

SDP:n Marko Asell: Kiusaamisen kitkemiseen syytä panostaa26.1.2021 14:49:26 EETTiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään julkaissut toimenpideohjelman kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Toimenpideohjelman taustalla on Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelma, missä asetetaan nollatoleranssi koulukiusaamiselle. Tavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kokea kiusaamista, häirintää, väkivaltaa tai sosiaalista syrjintää koulussa tai oppilaitoksissa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa toimenpideohjelmaa.

SDP:n Eeva-Johanna Eloranta: Kiusaamisen vastainen työ vaatii määrätietoisia toimia – hallituksen toimenpideohjelmasta tarpeellisia työkaluja työhön26.1.2021 14:23:41 EETTiedote

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tyytyväinen tänään julkaistusta Marinin hallituksen laajasta toimenpidepaketista kiusaamista vastaan, jonka tavoitteena on kiusaamisen nollatoleranssi. Toimenpideohjelma sisältää konkreettisia keinoja kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. - Viime aikojen vakavat kouluissa tapahtuneet kiusaamis- ja välivallanteot ovat jälleen herättäneet tärkeän keskustelun koulukiusaamisesta ja jopa -väkivallasta. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus koskemattomuuteen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Kiusaaminen on onneksi vähentynyt koko 2000-luvun ajan. Tämä kertoo siitä, että koulut ovat onnistuneet kiusaamisen vastaisessa työssään. Kiusaaminen ei ole kuitenkaan loppunut. Vähintään kerran viikossa kiusatuksi joutuu edelleen seitsemän prosenttia 4.-5.-luokan oppilaista, kuusi prosenttia 8.-9.-luokan oppilaista ja vajaat neljä prosenttia ammattikoululaisista. Lasten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum