Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Tampere ja HUS logistiikka jakoivat vuoden taidokkaimman hankinnan palkinnon

Jaa

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palkitsi vuosien 2019–2020 taidokkaimmat julkiset hankinnat tiistaina 13. huhtikuuta. Toista kertaa jaettavan palkinnon voittajat valitsi hankintojen ammattilaisista koottu tuomaristo. Se päätyi jakamaan Vuoden taidokkain hankinta -tittelin kahdelle hankinnalle: jaetulle ensimmäiselle sijalle suoriutuivat HUS Logistiikan tutkimuskäsineiden hankinta ja Tampereen kaupungin IoT-järjestelmän ja ulkovalaistuksen ohjauksen hankinta.

Poikkeuksellisesti kaksi tasavahvaa voittajaa sekä kunniamaininta


Voittaneiden hankintojen osalta tuomaristo kiinnitti arvioinnissaan huomiota erityisesti hankintojen skaalautuvuuteen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Molemmat hankinnat nähtiin edelläkävijöinä ja uudenlaisten toimintatapojen luojina.

- Tällä kertaa finalisteista erottui kaksi hyvin erityyppistä, mutta silti yhteisellä nimittäjällä varustettua hankintaa. Niiden välille oli vaikea saada eroa. Siksi tänä vuonna pääpalkinto päädyttiin jakamaan kahdelle organisaatiolle, toteaa tuomariston puheenjohtajana toiminut neuvontayksikön johtava lakimies Katariina Huikko.

Hatunnoston arvoisen kunniamaininnan kilpailun tuomaristo päätti antaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n kvanttitietokoneen hankinnalle. Yleisön suosikkihankinnaksi valikoitui Tampereen kaupungin hankinta.

HUSin tutkimuskäsineiden hankinnassa huomio vastuullisuuteen


HUS Logistiikan vuonna 2019 toteuttamassa tutkimuskäsineiden hankinnassa haluttiin luoda uusi toimintamalli vastuullisuuden huomioimiseen. Hankinnassa tehtiin yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ja markkinavuoropuhelu toteutettiinkin nk. pyöreän pöydän keskusteluna. Finnwatch ry auttoi suunnittelemaan hankintaa ja osallistui mm. markkinavuoropuheluun.

- Tuomaristo näki hankinnassa ansiokkaana erityisesti sen, että kyseisessä hankinnassa nivotaan yhteen sekä sosiaalinen kestävyys että ekologinen kestävyys. Kyseessä on loistokkaasti tehty ”tavanomainen” hankinta ja hankinnan lopputuloksilla on iso vaikuttavuus jokapäiväisessä käytössä olevien käsineiden kautta, Katariina Huikko kertaa tuomariston perusteluja.

Hankinnan lopputuloksena HUSin valikoimassa päästiin eroon PVC:tä sisältävistä vinyylikäsineistä. Hankinnassa edellytettiin auditointiraporttia tuotteiden valmistuslaitoksista. Lisäksi sopimuskumppaniyritysten tuli hyväksyä sopimusehtona Code of Conduct- sopimusliite. Lisäksi saatiin säästöjä aiempaan verrattuna huolimatta tiukoista vastuullisuuskriteereistä.

- Kiitämme arvokkaasta tunnustuksesta, joka kannustaa meitä jatkamaan työtä vastuullisuuden edistämiseksi sairaanhoitopiirin hankinnoissa. Kiitämme myös Finnwatchia ja markkinavuoropuheluun osallistuneita yrityksiä erinomaisesta yhteistyötä – tämä palkinto on meidän yhteistyömme tulosta, kiittää kehittämispäällikkö Riikka Juuma HUS:sta.

Katso HUS Logistiikan video hankintojen taustasta

Tampereella IoT-alustan ja ulkovalaistuksen hankinta samassa paketissa 

Tampereen kaupungin IoT-alustan hankinta yhdistettiin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän ja kaupunkiympäristön tilannekuvasensoroinnin hankintaan. Vuosina 2019–2020 kilpailutetun hankinnan taustalla vaikuttivat muun muassa kaupungin strateginen tavoite avata toimintaansa yrityksille ja yhteisöille mm. yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Markkinatoimijoiden kanssa käytävässä vuoropuhelussa Tampere varmisti, että hankinta on järkevää toteuttaa yhtenä kokonaisuutena eli ns. allianssimallina. Kyseessä oli täysin uudenlainen hankinta, joka on herättänyt huomiota ja kiinnostusta kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankinnan hyödyt ovat skaalattavissa myös muihin Suomen ja Euroopan kaupunkeihin.

- Tuomaristo nosti arvioinnissaan hankinnan ansioksi sen, että Tampereen kaupunki on rohkeasti lähtenyt hakemaan uudenlaista hankintakokonaisuutta ja yhteistyömahdollisuuksia. Ansiokkaaksi nähtiin myös allianssimallin tyyppinen toteutus sekä uudenlaisen toiminnan luominen mm. ekosysteemiajattelun kautta, summaa Katariina Huikko.

-IoT-alustaa käyttäen kaupunki avaa toimintaansa ja haasteitaan yrityksille ja yhteisöille uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämiseksi. Alustan avulla dataa saadaan hyödynnettyä paremmin ja innovaatiota mahdollistettua, ja kaupunki toimii uusien ratkaisujen kokeilu- ja kehitysalustana. Alustan ympärille muodostuva ekosysteemi varmistaa pitkälle ulottuvan kehityksen, hehkuttaa Smart Tampereen project manager Maarit Vehviläinen.

Katso Tampereen kaupungin video hankintojen taustasta

Vuoden taidokkain hankinta -kilpailu järjestettiin toista kertaa. Neuvontayksikkö nostaa palkitsemisella esiin hankintayksiköiden onnistumisia ja hyviä käytäntöjä.

Kilpailun tuomaristo koostui neuvontayksikön edustajan lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön, Aalto yliopiston, Oulun kaupungin sekä tarjoajapuolen edustajista.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton ylläpitämä yksikkö. Se neuvoo maksutta ja valtakunnallisesti julkisia hankkijoita, kuten valtion toimijoita, kuntia, seurakuntia sekä muita hankintalain tarkoittamia yksiköitä.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

johtava lakimies Katariina Huikko, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

kehittämispäällikkö Riikka Juuma HUS logistiikka, riikka.juuma(at)hus.fi

project manager Maarit Vehviläinen Tampereen kaupunki maarit.vehvilainen(at)tampere.fi

Tietoja julkaisijasta

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään.

Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kuntaliitto.fi on kuntatiedon keskus internetissä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommuninvånarna mycket nöjda med biblioteks- och kulturtjänsterna och den grundläggande konstundervisningen12.5.2021 10:24:44 EEST | Tiedote

Kommuninvånarna i kommuner av olika storlek runt om i landet är mycket nöjda med hur kultur- och fritidstjänsterna sköts. Även om kommuninvånarna genomgående ger högt betyg för skötseln av kommunala tjänster och tjänsternas tillgänglighet, är det ändå kultur- och fritidstjänsterna man är mest nöjd med. Till dessa hör bibliotekstjänster, kulturtjänster och tjänster inom den grundläggande konstundervisningen samt medborgar- och arbetarinstitut, idrotts- och motionstjänster och ungdomstjänster. Sammanlagt 91 procent av enkätdeltagarna bedömer att den egna kommunens bibliotekstjänster sköts väl. Kulturtjänsterna sköts väl enligt 73 procent av enkätdeltagarna. Man var också mycket positiv i fråga om hur idrotts- och motionstjänsterna sköts. -Resultaten av vår enkät visar att kommuninvånarna värdesätter bland annat biblioteks- och kulturtjänsterna mycket högt och att dessa tjänster verkligen har stor betydelse för kommuninvånarna. Tack vare detta kan kommunen till exempel genom kulturverksam

Kuntalaiset erittäin tyytyväisiä kirjasto-, kulttuuri- ja taiteen perusopetuksen palveluihin12.5.2021 10:01:00 EEST | Tiedote

Kuntalaisten tyytyväisyys kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen hoitoon on hyvin vahvalla tasolla kaikenkokoisissa kunnissa ympäri Suomen. Vaikka kuntalaisten arviot kunnallisten palvelujen hoidosta ja saavutettavuudesta ovat kautta linjan positiivisia, ovat kuntalaiset kuitenkin kaikkein tyytyväisimpiä kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen kokonaisuuteen. Siihen lukeutuvat kirjasto-, kulttuuri- ja taiteen perusopetuksen palvelut sekä kansalais- ja työväenopistot, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut. 91 prosenttia kantaa ottaneista arvioi oman kuntansa kirjastopalvelujen olevan hyvin hoidettuja. Kulttuuripalveluja hyvin hoidettuina pitää 73 prosenttia kantaa ottaneista. Myös arviot liikuntapalvelujen hoidosta ovat hyvin positiivisia. - Kyselymme tulokset osoittavat, että kuntalaiset arvostavat muun muassa kirjasto- ja kulttuuripalveluita hyvin korkealle ja että näillä palveluilla todella on kuntalaisille suuri merkitys. Tämän myötä esimerkiksi kulttuuritoiminnalla kunta voi profiloitua mie

Kommunsektorn befarar att vårdreformens mål inte uppfylls3.5.2021 08:35:35 EEST | Tiedote

Kommunerna och samkommunerna befarar att målen för vårdreformen inte kommer att uppfyllas. Ledningen i kommunerna och samkommunerna anser det är i synnerhet de ekonomiska förväntningarna på reformen samt bättre tillgång på service och tillgänglighet som inte kommer att uppnås med det nuvarande förslaget. Kommunförbundet har kartlagt kommunernas och samkommunernas inställning till saken med enkät. – Kommunernas allvarliga budskap vittnar om att regeringens proposition behöver justeras en hel del innan reformens mål har en möjlighet uppfyllas, säger Hanna Tainio, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet. – Vi måste komma ihåg att vårdreformens mål har ett brett understöd i kommunerna. Men frågan är om vi verkligen kan uppnå målen med den föreslagna modellen, säger Tainio. Totalt 56 procent av kommunerna och samkommunerna uppskattar att målet att bromsa kostnadsökningen kommer att uppnås ganska eller mycket dåligt med den föreslagna modellen. Endast 16 procent av de tillfrågade bed

Kuntakentällä epäillään sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista3.5.2021 08:30:40 EEST | Tiedote

Kunnissa ja kuntayhtymissä suhtaudutaan kriittisesti sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Kuntien ja kuntayhtymien johto katsoo, että erityisesti uudistukseen liitetyt taloudelliset tavoitteet ja palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen eivät nykyesityksellä toteudu. Kuntaliitto kartoitti asiaa kunnille ja kuntayhtymille suunnatulla kyselyllä. - Kuntien vakava viesti kertoo siitä, että hallituksen esityksessä on vielä merkittäviä korjaustarpeita, jotta uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen olisi varmemmalla pohjalla, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio sanoo. - On muistettava, että sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita kannatetaan kunnissa laajasti. Kysymys on kuitenkin siitä, voidaanko tällä esitetyllä mallilla tavoitteet aidosti saavuttaa, Tainio jatkaa. 56 prosenttia kunnista tai kuntayhtymistä arvioi, että nykyesityksellä tavoite kustannusten kasvun hillitsemisestä toteutuu melko tai erittäin huonosti. Vain 16 prosent

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme