Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe YK:n 72. yleiskokouksessa New Yorkissa 20.09.2017

Jaa

Julkivapaa 20. syyskuuta klo 16.20 Suomen aikaa (9.20 paikallista aikaa) tai kun puhe pidetty.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe YK:n 72. yleiskokouksessa New Yorkissa 20.09.2017

(muutosvarauksin; puheen kieli englanti)

Onnittelen teitä, herra puheenjohtaja, valinnastanne Yhdistyneiden kansakuntien 72. yleiskokouksen täysistunnon puheenjohtajaksi. Suomi tukee täysin teidän kuutta pääpainopistettänne, ja arvostamme, että olette nostanut ihmiset mandaattinne keskiöön.

Sydämelliset onnitteluni myös teille, pääsihteeri António Guterres. Teidän määrätietoinen otteenne Yhdistyneiden kansakuntien uudistamiseksi on kunnioitettavaa. YK:n järjestelmän peruspilareita tulisivat olla läpinäkyvyys, vastuullisuus, tehokkuus ja sukupuolten tasapuolinen edustus.

Pidän tervetulleena myös sitä, että painotatte konfliktien ennaltaehkäisyä. Onnistunut konfliktien ennaltaehkäisy säästää henkiä ja taloudellisia resursseja.

Suomi kannattaa jatkossakin rauhanvälitystä konfliktien ratkaisussa. Onnistuessaan rauhanvälitys estää konflikteja ja vähentää inhimillistä kärsimystä.

Kaikille marginalisoiduille ihmisille on annettava mahdollisuus tulla kuulluiksi rauhanprosesseissa. Naiset, lapset ja nuoret maksavat usein kovimman hinnan konflikteista, mutta he pystyisivät myös osoittamaan tien ulos kriisistä.

Suomi on ollut mukana perustamassa Pohjoismaisten naisrauhanvälittäjien verkostoa. Sen päämääränä on kestävän rauhan aikaansaaminen osallistamalla naisia merkityksellisellä tavalla kaikissa rauhanprosessin vaiheissa.

Rauhanturvaaminen ja poliittiset operaatiot ovat YK:n mandaatin keskeisin elementti. Suomella on kokemusta YK:n operaatioista vuodesta 1955 lähtien, ja Suomi tukee pääsihteeriä YK:n rauhanturvaamisen uudistamisessa ja tehostamisessa.

Vuonna 2015 tehdyn sitoumuksen johdosta Suomi on lisännyt osallistumistaan Yhdistyneiden kansakuntien poliisioperaatioissa huomattavissa määrin. Suomalaisia poliiseja on mukana seitsemässä YK:n operaatiossa, mukaan lukien UNMISS-operaatiossa oleva ryhmä, joka on erikoistunut seksuaali- ja sukupuoleen liittyvään väkivaltaan. Olen vakaasti sitä mieltä, ettei YK:n rauhanturvaajien eikä muiden YK:n henkilökunnan jäsenten tule missään muodossa sortua väärinkäytöksiin. Eritoten seksuaaliselle riistolle ja hyväksikäytölle on oltava nollatoleranssi. Pääsihteerin Circle of Leadership -aloite on tarpeellinen ja tervetullut.

* * *

Sodassa ei ole voittajia. Konfliktit kuitenkin jatkuvat. Vuoden 2016 aikana 157 000 ihmistä menetti henkensä väkivaltaisissa yhteenotoissa maailmanlaajuisesti. Maailmassa on tällä hetkellä lähes 68 miljoonaa pakolaista. Lähi-idän, Afrikan ja Itä-Ukrainan konfliktit ovat esimerkkejä sanoinkuvaamattomasta inhimillisestä kärsimyksestä. Nämä eivät kuitenkaan ole ainoat kriisit. Kansainvälinen yhteisö ei ole onnistunut ylläpitämään rauhaa ja turvallisuutta.

Korean demokraattisen kansantasavallan vakava tilanne on hyvin huolestuttava. Pohjois-Korean ydinaseohjelma on uhka globaalille rauhalle ja vakaudelle, ja ohjelma tulee saada loppumaan. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston yhteistyö Pohjois-Korean toimien suhteen on ollut menestyksekästä. On tärkeää, että tämä yhtenäisyys säilyy.

Samaan aikaan olemme nähneet Pohjois-Korealta jatkuvia provokaatioita. Kansainvälinen yhteisö ei voi suvaita tällaista käyttäytymistä. Euroopan unionin jäsenmaana Suomi antaa täyden tukensa pakotteille ja vetoaa, jotta muut toimivat samoin. Ratkaisua voidaan etsiä ainoastaan neuvotteluilla, joihin Pohjois-Korean hallituksen on osallistuttava ehdoitta.

Ydinaseet ovat vakava uhka ihmiskunnalle. Niin kauan kuin ydinaseita on olemassa, katastrofin riski on todellinen. Ydinsulkusopimus on edelleen ydinaseiden leviämisen estämisen kulmakivi maailmanlaajuisesti sekä ydinaseriisunnan lähtökohta.

Suomen kanta ydinaseriisuntaan on tuloskeskeinen ja käytännönläheinen. On äärimmäisen tärkeää, että maat, joilla on hallussaan ydinaseita, ovat mukana neuvotteluissa. Vetoan, että kaikki ydinasevaltiot ja maat joilla on hallussaan näitä aseita, ryhtyvät pikimmiten konkreettisiin toimiin ydinaseiden riisumiseksi. On tärkeää, että kaikki osapuolet noudattavat Irania koskevaa ydinasesopimusta. Pidän myös viimeaikaisia Yhdysvaltojen ja Venäjän välisiä strategista vakautta koskevia neuvotteluita tervetulleina. Toivomme niiden käynnistävän uudelleen asevalvontaneuvottelut niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin.

* * *

Meidän on kiinnitettävä enemmän huomiota myös muihin uhkiin. Annan kaksi esimerkkiä: Ensinnäkin terrorismin torjunta ja väkivaltaisten ääriliikkeiden ennaltaehkäisy on yhteinen prioriteettimme. Maailmanjärjestönä Yhdistyneillä kansakunnilla on erinomainen asema taistella terrorismia vastaan. Minulla on suuret odotukset YK:n uuden terrorismin torjunnan yksikön johtajuutta kohtaan.

Toiseksi meidän on otettava terveysturvallisuus vakavammin. Taudit ylittävät kansalliset rajat erittäin nopeasti ja synteettinen biologia on nouseva uhka. Tarvitsemme parempaa ennaltaehkäisyä ja kansallista valmiutta. Tarvitsemme maailmanlaajuista, useiden kumppanien välistä yhteistyötä. Global Health Security Agenda (GHSA-ohjelma) on yhteistyön tärkeä foorumi. Suomi ja Australia johtavat myös yhdessä allianssia, joka tukee terveysturvallisuuden valmiuksien kehittämistä. Meidän on toimittava ennen kuin seuraava pandemia iskee.

* * *

Meidän on huomioitava myös väestönkasvu. Vaikka väestönkasvun nopein vaihe on taittumassa, kasvaa väestö edelleen monin paikoin. Tämä pätee erityisesti joihinkin Afrikan maihin, joissa väestö voi jopa nelinkertaistua vuosisadan loppuun mennessä.

Kasvava väestö johtaa useimmiten nopeaan kaupungistumiseen. Kaupungit tarjoavat ihmisille lukemattomia mahdollisuuksia, ja kaupungistumisessa on erittäin paljon positiivista potentiaalia. Kaupungistuminen voi kuitenkin väärin johdettuna myös johtaa juurettomuuteen, toivottomuuteen ja jopa radikalisoitumiseen.

Yksi ratkaisu tähän olisi, että jokaisella yksilöllä olisi mahdollisuus saavuttaa potentiaalinsa. Taloudelliset mahdollisuudet ja ihmisoikeudet ovat elintärkeitä. Ihmisillä on oltava mahdollisuus vaikuttaa positiivisella tavalla yhteiskuntaansa. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee yksilöiden voimaannuttamiseksi tehdä määrätietoisesti työtä, kuten mahdollistaa koulutus ja pääsy peruspalveluiden pariin.

Suomen ulkopolitiikan tärkeimpiä painopisteitä on sukupuolten välinen tasa-arvo. HeForShe-kampanjan maailmanlaajuisena Impact Champion -lähettiläänä pidän aihetta henkilökohtaisesti läheisenä ja tärkeänä. Kestävän kehityksen saavuttamiseksi on elintärkeää, että kaikilla maailman kansalaisilla on mahdollisuus käyttää seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita. Samaten olisi jokaiselle taattava seksuaalioikeudet ja pääsy kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen pariin.

Sukupuolten välinen tasa-arvo ja korkeatasoinen koulutus sekä työskentely Agenda 2030:n toteuttamiseksi ovat myös Suomen tärkeimpiä tavoitteita meidän ollessa ehdolla Unescon hallintoneuvoston jäseneksi.

* * *

Ilmastonmuutos sitoo pohjoisen ja etelän toisiinsa. Ajan myötä kukaan meistä ei voi välttyä sen tuhoisilta vaikutuksilta. Suorien ympäristövaikutusten lisäksi se vaikuttaa turvallisuuteen ja pakottaa ihmiset muuttamaan asuinseuduiltaan.

Pariisin sopimuksen nopea täytäntöönpano on nyt jopa kriittisempää kuin vuosi sitten. Sopimuksella on selvä tavoite: lämpötilan nousun rajoittaminen selkeästi alle kahteen asteeseen.

Emme ole vielä tuolla polulla. Meidän on tehostettava pyrkimyksiämme – aika on vähissä. Siirtymän fossiilisista polttoaineista uusiutuviin ja energiatehokkuuteen on oltava huomattavasti nopeampI kuin tällä hetkellä. Kaikkien panosta tarvitaan.

Arktinen alue ilmastonmuutoksen eturintamassa. Arktinen alue lämpenee kaksi kertaa nopeammin kuin muu maailma. Jos menetämme arktisen alueen, menetämme koko maailman. Meidän on löydettävä tehokkaita keinoja hidastaa arktisen alueen lämpenemistä.

Yksi keino olisi rajoittaa mustan hiilen ja metaanin päästöjä ja vaikutuksia arktiseen alueeseen. Mustan hiilen lähteet ovat hyvin tiedossa ja teknologiset ratkaisut ovat jo olemassa. Tarvitsemme yhteistä tahtoa ja määrätietoisia askeleita puuttua asiaan.

Näitä päästöjä on vähennettävä ensisijaisesti arktisella alueella. Tarvitaan kuitenkin myös globaalia toimintaa, sillä suuri osa arktisen alueen mustasta hiilestä on peräisin muualta. Uskon vakaasti, että koko ihmiskunta voittaa, kun torjumme päästöt. Suomi on parhaillaan Arktisen neuvoston puheenjohtaja, ja ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi keskeisistä tavoitteistamme.

* * *

Tänä vuonna Suomi juhlii satavuotista itsenäisyyttään. Juhlavuotemme teema on "Yhdessä". Itsenäisyytemme alusta lähtien Suomi on tukenut ja kunnioittanut sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä.

Verkottuneessa maailmassa kansallisten intressien edistäminen vaatii myös kansainvälistä tahtoa. Uskon vakaasti, että meidän on maailman yhteisönä puututtava globaaleihin haasteisiin ja uhkiin yhteisesti, eikä toimittava vain yksin. Rauha ja turvallisuus, ihmisoikeudet ja kehitys kuuluvat meille kaikille. Vain yhdessä voimme tehdä maailmasta paremman paikan.

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö genomgick lyckat dagkirurgiskt ingrepp17.7.2018 15:14Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 28/2018 17.7.2018 Republikens president Sauli Niinistö har i dag, den 17 juli, genomgått ett litet dagkirurgiskt ingrepp. ”Jag vill tacka den kunniga personalen på Jorvs sjukhus”, säger president Niinistö, som redan har kommit hem från sjukhuset. Återhämtningen beräknas ta omkring en vecka. Presidenten kan under denna tid sköta sina uppgifter, men kommer till exempel inte att resa. Tidpunkten för det dagkirurgiska ingreppet hade planerats i god tid. Republikens presidents kansli berättade om ingreppet redan i maj.

Presidentti Niinistön päiväkirurginen toimenpide sujui hyvin17.7.2018 15:13Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 28/2018 17.7.2018 Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle on tehty tänään 17. heinäkuuta pienimuotoinen päiväkirurginen toimenpide. ”Kiitokset Jorvin sairaalan osaavalle väelle.” Sanoo presidentti Niinistö, joka on jo kotiutettu sairaalasta. Toipumisen arvioidaan kestävän noin viikon. Tänä aikana hän pystyy hoitamaan tehtäviään, mutta ei esimerkiksi matkustamaan. Päiväkirurgisen toimenpiteen ajankohta oli suunniteltu hyvissä ajoin ja tasavallan presidentin kanslia kertoi siitä jo toukokuussa.

American and Russian presidents to meet at the Presidential Palace in Helsinki13.7.2018 20:32Tiedote

Office of the President of the Republic Press Release 27/2018 13 July 2018 The President of the United States Donald Trump, and the President of Russia Vladimir Putin are to meet at the Presidential Palace in Helsinki on Monday, 16 July 2018. The #HELSINKI2018 meeting will be hosted by the President of the Republic of Finland Sauli Niinistö. President Niinistö is scheduled to hold bilateral meetings with both presidents on the day. On Monday morning, President Niinistö and Mrs Jenni Haukio will welcome President Trump and Mrs Melania Trump at their official residence in Mäntyniemi. During the presidents’ meeting, Mrs Haukio and Mrs Trump are scheduled to gather for a joint breakfast. The #HELSINKI2018 meeting is scheduled to begin at the Presidential Palace after midday (at approximately 1 pm) with President Niinistö officially welcoming President Putin, followed by President Trump. The bilateral discussions between the Russian and American presidents will take place in the Presidentia

Förenta staternas och Rysslands presidenter träffas på Presidentens slott13.7.2018 20:28Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 27/2018 13.7.2018 Förenta staternas president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin träffas på Presidentens slott i Helsingfors måndagen den 16 juli 2018. Republikens president Sauli Niinistö är värd för #HELSINKI2018-mötet. President Niinistö har också bilaterala möten med de båda presidenterna. På måndag morgon tar president Niinistö och fru Jenni Haukio emot president Trump och fru Melania Trump på Talludden. Under presidenternas samtal har fru Haukio och fru Trump ett separat frukostmöte. #HELSINKI2018-mötet inleds på Presidentens slott på eftermiddagen (cirka kl. 13) när president Niinistö först tar emot president Putin och sedan president Trump. Diskussionen mellan Rysslands och Förenta staternas presidenter äger rum i Gotiska salen i Presidentens slott. Mötet fortsätter i utökad sammansättning med arbetslunch i Spegelsalen. Före arbetslunchen diskuterar även Förenta staternas och Rysslands utrikesministrar på Presidente

Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit tapaavat Presidentinlinnassa13.7.2018 20:24Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 27/2018 13.7.2018 Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat Presidentinlinnassa Helsingissä maanantaina 16. heinäkuuta 2018. #HELSINKI2018-tapaamista isännöi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Presidentti Niinistöllä on kahdenväliset tapaamiset molempien presidenttien kanssa. Maanantaiaamuna presidentti Niinistö ja rouva Jenni Haukio ottavat Mäntyniemessä vastaan presidentti Trumpin ja rouva Melania Trumpin. Presidenttien keskustelun aikana rouva Haukiolla ja rouva Trumpilla on erillinen aamiaiskeskustelu. #HELSINKI2018-tapaaminen käynnistyy Presidentinlinnassa puolen päivän jälkeen (/noin kello 13), kun presidentti Niinistö vastaanottaa ensin presidentti Putinin ja sitten presidentti Trumpin. Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien kahdenvälinen keskustelu käydään Presidentinlinnan Goottilaisessa salissa. Tapaaminen jatkuu laajemmalla kokoonpanolla työlounaalla Peilisalissa. Työlounasta ennen myös Yh

President Niinistö to attend NATO summit in Brussels3.7.2018 11:07Tiedote

Office of the President of the Republic Press Release 26/2018 3 July 2018 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will attend the NATO summit in Brussels on 11–12 July 2018. President Niinistö has been invited to attend a working dinner for heads of state and government on Wednesday 11 July and a meeting to discuss the NATO Resolute Support crisis management operation on Thursday 12 July. NATO members will be joined at Wednesday's dinner by NATO's Enhanced Opportunity partners Finland and Sweden as well as the EU. President Sauli Niinistö has previously attended NATO summits in 2016 in Warsaw, in 2014 in Wales and in 2012 in Chicago.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme