Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Tävlingsprogrammet för Magasinstranden till stadsmiljönämnden

Dela

I området Magasinstranden ordnas en tudelad kvalitets- och koncepttävling med syftet att utveckla området som en del av det utvidgade promenadcentrumet, den strandrutt som går längs Helsingfors stränder samt som plats för det nya arkitektur- och designmuseet. Stadsmiljönämnden behandlar Magasinstrandens tävlingsprogram under sitt möte den 30 mars.

Utsikt mot Magasinstranden från Observatorieberget. Bild: Ilmakuvaus Ruohonen.
Utsikt mot Magasinstranden från Observatorieberget. Bild: Ilmakuvaus Ruohonen.

Den västra strandzonen vid Södra hamnen utvecklas till en plats för gemensam trivsel som stadsborna bättre kan nå. Målet med Magasinstrandens kvalitets- och koncepttävling är att hitta en lösning för den unika plats tävlingen gäller. Lösningen ska vara av hög kvalitet vad gäller stadsrummet, landskapet och funktionerna, den ska vara lämplig för platsen och kunna fungera som grund för vidare planering.

Hamnfunktionerna i centrum utvecklas i framtiden så att det område som för närvarande i huvudsak används för hamnens terminalfunktioner och parkering omvandlas till en offentlig och trivsam strandrutt och ett stadsrum som förenar Salutorget och Brunnsparken och gör det möjligt att nå havet. Det nya stadsrummet erbjuder även möjligheter för icke-kommersiell vistelse och beaktar de olika åldersgrupperna och stadsbornas mångsidiga behov.

Resorna till Tallinn avgår i fortsättningen från Västra hamnen. Trafikeringen till Stockholm blir kvar i Skatudden och trafikbelastningen som orsakas av hamnen blir mindre. Omgivningen kring Olympiaterminalen frigörs till stor del för annan användning, men den internationella kryssartrafiken och möjligheten för snabbfartygstrafiken blir kvar i området.

Magasinstrandens tävling letar efter den bästa helhetsplanen

Områdets planeringsprinciper har tagits fram i dialog med stadsborna och andra intressentgrupper och de styr planeringen samt den kvalitets- och koncepttävling som ordnas om området. Stadsmiljönämnden fattar beslut om tävlingsprogrammet och planeringsprinciperna, sedan inleds tävlingen i maj 2021.

Den tudelade kvalitets- och koncepttävlingen riktas till byggnads- och fastighetsbranschens aktörer. Det är möjligt att föreslå kultur-, service-, affärs- och annat kontorsbyggande för området, men inte boende. Tävlingen omfattar även området som planeras för arkitektur- och designmuseet och dessutom eftersträvar man mångsidiga funktioner som stöder museiverksamheten. Det egentliga bygget av museet avgörs i ett senare skede och en separat arkitekturtävling ordnas om museet.

I planeringen av områdets helhetslösning beaktas områdets värden med tanke på landskapet och stadsbilden samt platsens betydelse och identitet. I tävlingen kan man även komma med idéer till nya verksamhet i stadens värdefulla byggnader som beaktar deras skyddsvärden.

Tävlingsförslagen publiceras i början av 2022

I båda faserna av tävlingen läggs tävlingsförslagen ut för påseende och kommentarer. Tävlingsbedömningen sker utifrån kvaliteten på de planer som föreslås. I bedömningen fästs särskild uppmärksamhet vid planernas stadsbildskvalitet, vid konceptets funktionalitet och genomförbarhet, vid kvaliteten på promenadmiljön och stadsrummet samt vid lösningar som främjar genomförandet av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035 samt vid hur det nya arkitektur- och designmuseet, Saluhallen och hamnbyggnaderna har beaktats. Vinnaren i tävlingen utses i slutet av 2022.

Den grupp som vinner tävlingen fortsätter planera området som partnerskapsplanläggning i samarbete med staden och är genomförare av de tomter som bildas utifrån tävlingsförslaget. Stadsfullmäktige fattar senare beslut om det genomförandeavtal som ingås med tävlingens vinnare och om godkännandet av den detaljplan som utarbetas för området.

Video: Magasinstranden och Olympiastranden (på finska)

Nyckelord

Kontakter

Helsingfors stadsmiljösektor

Mikko Aho
sektordirektör
tfn 09 310 37100
mikko.aho@hel.fi

Mia Kajan
specialist
utveckling av markegendom och tomter
tfn 09 310 15820
mia.kajan@hel.fi

Marjaana Yläjääski
ledande expert, arkitekt
detaljplanering
tfn 09 310 37045
marjaana.ylajaaski@hel.fi

Bilder

Utsikt mot Magasinstranden från Observatorieberget. Bild: Ilmakuvaus Ruohonen.
Utsikt mot Magasinstranden från Observatorieberget. Bild: Ilmakuvaus Ruohonen.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uuden oppaan avulla kohti kestävämpää lähivirkistysmatkailua Helsingin saaristossa9.4.2021 09:46:36 EEST | Tiedote

Ihmiset ovat kuluneen vuoden aikana löytäneet lähiluonnon ja lähiluontomatkailun yhä tiiviimmäksi osaksi arkeansa. Lisääntyvät kävijämäärät luontokohteissa edellyttävät yhä vastuullisempaa otetta ja kestävää virkistyskäyttöä tukevaa toimintaa niin kehittäjiltä kuin kävijöiltäkin. Uusi opas ja siihen liittyvä työkalu antavat käytännön keinoja kaupunkien lähellä sijaitsevien saarten kehittämiseen.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 8.4.20218.4.2021 17:29:24 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 8.4.2021. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 22.4.2021.

Helsinki-huussi tuo helpotuksen luontoretkeilijöille8.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Helsinki-huussi on Helsingin kaupungin uusi kuivakäymäläpalvelu, joka mahdollistaa miellyttävän luontoretkeilyn kaupungin luontokohteissa. Palvelua kokeillaan kolmella pilottihuussilla eri tyyppisissä kohteissa. Ensimmäinen Helsinki-huussi rakennetaan Vanhankaupungin Pornaistenniemelle. Suunnitelmissa on, että huusseja rakennettaisiin jatkossa kaikkien suosittujen luontokohteiden yhteyteen osana muita luontopalveluja.

Merimaisemia oppilaille ja palveluita asukkaille – Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin ja puiston suunnittelukilpailu ratkennut31.3.2021 11:52:40 EEST | Tiedote

Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin uudisrakennuksen ja viereisen Haakoninlahden puiston eteläosan suunnittelukilpailu on ratkennut. Voittajaksi valikoitui Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy:n ja VSU maisema-arkkitehdit Oy:n ehdotus Rantavalli, jonka pohjalta jatketaan tarkempaa suunnittelua. Keskeisellä ja näkyvällä paikalla sijaitsevalle tontille rakennetaan yhtenäinen peruskoulu, ruotsinkielinen ala-aste, päiväkoti, leikkipuiston sisätilat, nuorisotila ja liikuntahalli. Haakoninlahdenpuistosta tulee alueen keskeinen rakennettu puisto.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum