Institutet för hälsa och välfärd THL

Tecken på minskning i coronadöd och dödlighet bland insjuknade äldre personer under de senaste månaderna

Dela

Antalet dödsfall relaterade till coronaviruset per fyra veckor har efter december 2020 halverats bland personer över 90 år.

I åldersgruppen 70–79-åringar har antalet däremot emellanåt minskat och sedan stigit igen. Med tanke på den statistiska analysen är antalen små, så förändringarna kan också förklaras av slumpmässiga variationer.

I de övriga åldersgrupperna syns inga tecken på förändringar i antalet dödsfall under de senaste månaderna.

"En eventuell minskning av antalet som avlidit i coronaviruset bland de äldsta förklaras av undvikandet av kontakter och vaccinationerna", bedömer THL:s äldre forskare Petteri Hovi.

THL utredde dödsfall relaterade till coronavirussjukdomen enligt åldersgrupp. Med dödsfall i samband med covid-19 avses här dödsfall som skett inom 30 dygn efter att man har fått ett positivt coronatestresultat. Granskningen fokuserade på tiden efter början av december 2020 för att ändringarna i provtagningsfrekvensen inte ska påverka värdena och för att situationsutvecklingen under de senaste månaderna ska kunna urskiljas bättre.

Under hela pandemin har 952 dödsfall relaterade till coronaviruset inträffat fram till och med 3.5.2021.

Dödligheten hos personer som insjuknat i corona kan nu hålla på att minska

Dödligheten bland personer som fått ett positivt coronavirustest var 33 procent i åldersgruppen över 90 år vid årsskiftet och har i februari-mars varit 17 procent. I åldersgruppen 80–89 år avled vid årsskiftet 24 procent av dem som fått ett positivt testresultat, medan siffran i februari-mars var 19 procent.

"Orsaken till förändringen kan ännu vara slumpmässig variation. Om dödligheten hos personer som fått ett positivt testresultat ändå fortsätter att sjunka, kan detta förklaras med att vaccinet ger ett bättre skydd mot allvarlig sjukdom", berättar Hovi.

Uppgifter om personer som avlidit i coronavirussjukdomen fås från läkare, sjukvårdsdistrikten och befolkningsdatasystemet

Information om avlidna i coronavirussjukdom fås från läkare via registret över smittsamma sjukdomar, direkt från sjukvårdsdistrikten och från befolkningsdatasystemet. De uppgifter som sjukvårdsdistrikten skickar skulle vara mest exakta, men de innehåller inte uppgifter om ålder. På grund av att uppgifterna snabbt kan kombineras har man i denna rapport som covid-19-dödsfall endast definierat personer som enligt befolkningsdatasystemet avlidit inom 30 dygn efter att coronavirussmittan konstaterats. På grund av uppföljningsperioden i denna definition är de siffror som erhållits efter mitten av mars ännu inte slutgiltiga och ingår därför inte i denna jämförelse. Uppgifterna om dödsfall anländer också med fördröjning till befolkningsdatasystemet, cirka 60 procent av uppgifterna fås inom en vecka och 90 procent fås inom två veckor.

Registret över smittsamma sjukdomar och sjukvårdsdistrikten mäter coronadödsfall på olika sätt

Siffrorna i registret över smittsamma sjukdomar och de siffror som sjukvårdsdistrikten meddelar kan skilja sig från varandra. Detta beror på att de mäter covid-19-dödsfallen på olika sätt. Sjukvårdsdistrikten rapporterar endast antalet dödsfall relaterade till sjukdomen inom sitt område. I registret över smittsamma sjukdomar registreras däremot två slags uppgifter om dödsfall. Registret innehåller dödsfall som är tidsmässigt relaterade till covid-19, dvs. fall där en person som insjuknat i sjukdomen har avlidit inom 30 dygn från det positiva testresultatet. I registret finns dessutom uppgifter om dödsfall på grund av coronavirusinfektion som uppgetts av läkare. Uppgifterna i registret över smittsamma sjukdomar kan användas tillsammans med andra bakgrundsuppgifter, såsom ålder.

Skillnaderna mellan siffrorna i registret över smittsamma sjukdomar och antalet avlidna som sjukvårdsdistrikten uppgett kan förklaras av följande:

  • Av dödsfallen med tidsmässig koppling till coronasjukdomen som antecknats i registret över smittsamma sjukdomar har inte alla eller har man i sjukvårdsdistrikten inte om alla kunnat dra slutsatsen att de berott på covid-19-sjukdomen
  • För sjukvårdsdistriktens del kan det finnas brister i uppgifterna om antal eller så kan informationen fås med fördröjning
  • I båda informationskällorna kan det förekomma fördröjningar

Mer information om statistik över dödsfall med koppling till corona finns på vår webbplats Statistik över dödsfall med koppling till covid-19.

THL publicerar siffror i anslutning till pandemin i portalen för öppna data. Den öppna datans noggrannhet ökas stegvis.

THL undersöker kontinuerligt mer bakgrundsinformation om dödsfall i samband med covid-19 och publicerar information om dessa i takt med att utredningarna framskrider.

Mer information:

Petteri Hovi

THL

äldre forskare

fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Coronabegränsningarna minskade avsevärt också andra luftvägsinfektioner i fjol – däremot rekordmånga listeriainfektioner9.6.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

År 2020 var ett mycket exceptionellt år vad gäller infektioner som smittar via luftvägarna. Nästan alla infektioner orsakade av virus och bakterier i luftvägarna minskade betydligt i fjol från mitten av mars. Till exempel anmäldes drygt 10 200 fall av influensa A till registret över smittsamma sjukdomar under influensasäsongen 2019–2020, vilket är cirka 8 000 fall färre än under föregående period. Också till exempel antalet allvarliga allmänna infektioner orsakade av pneumokocker minskade och var mindre än hälften jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av information i THL:s register över smittsamma sjukdomar. ”I mars 2020 infördes på grund av coronapandemin resebegränsningar, distansarbete och -studier, hygienanvisningar, säkerhetsavstånd och senare även ansiktsmasker. Dessa har också påverkat förekomsten av andra luftvägsinfektioner”, säger THL:s överläkare Tuula Hannila-Handelberg. Det enda undantaget är rhinovirusinfektioner, som konstaterades i nästan lika hög grad som 2019.

Europeiska badvattenrapporten: Vattenkvaliteten vid de allmänna badstränderna i Finland är hög1.6.2021 13:03:43 EEST | Tiedote

Det är säkert att bada i vattnen vid de allmänna badstränderna i Finland. Detta framgår av Europeiska miljöbyråns nyligen publicerade rapport om badvattenkvaliteten. Största delen av badvattnen i Finland, över 95 procent, klassificerades som utmärkta eller goda, vilket är tre procentenheter fler än 2019. Till kategorin tillfredsställande, dvs. den lägsta godkända klassen, hörde fem stränder, vilket är mindre än två procent av badstränderna. Dessutom klassificerades badvattnets kvalitet på fyra badstränder (1,3 %) som dålig. En större andel än tidigare av badvattnen i inlandet och vid kusten i den bästa kvalitetsklassen I Finland har allt fler badvatten i inlandet eller vid kusten klassificerats som antingen utmärkt eller bra. Dessa två bästa kvalitetsklasser omfattade 97 procent av alla badvatten i inlandet. Vid kusten klassificerades nästan 90 procent av alla badvatten som utmärkt eller bra, vilket är 10 procentenheter mer än 2019. Den positiva utvecklingen av badvattnets kvalitet som

Forskning: En förälder som upplever symtom av inomhusluften rapporterar oftare om att också barnet uppvisar symtom av inomhusluften i skolan10.5.2021 05:57:00 EEST | Tiedote

Föräldrarnas egna symtom och uppfattningar om inomhusluftens hälsoeffekter påverkar hur sannolikt det är att de rapporterar att deras barn har symtom i anslutning till inomhusluften i skolan. Om föräldern kopplar sina egna symtom till inomhusluften är det också mer sannolikt att hen kopplar barnets symtom till inomhusluften i skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum