Sovelto Oyj

Tekoäly ja tulevaisuudentutkija tuottavat yhdessä valmennuskokonaisuuden

Jaa

Lehdistötiedote 29.3.2021. Sovelto Oyj julkaisee jatkuvan oppimisen palvelussaan Sovelto Leaderissa valmennuskokonaisuuden Uudistu johtajana: luova ajattelu organisaatiossa. Valmennuksen toteuttaa Risto Linturi, apuopettajana ja sparraajana toimii tekoäly GPT-3. Koulutus rakentuu lyhyistä videoista eli nanopaloista.

TEKOÄLY PALKATTU KOULUTTAJAKSI

Teaser (kesto 0:59) : https://youtu.be/9EzMiwc3jBo

Johdantonanopala (kesto 9:21): Sovelton uusi koulutus Uudistu johtajana - tekoäly palkattu kouluttajaksi - YouTube

Tekoälyn tuottaman opetuksen osuus koulutuksen sisällöstä on yli 30% ja se on kauttaaltaan alkuperäistä ja korjaamatonta. Dialogeilla on suuri merkitys opetuksessa, joka helposti verkkokoulutuksessa jää sivuun. Tekoäly auttaa kokeneen kouluttajan apuna erittäin paljon silloinkin, kun tekee ajatusvirheitä. GPT-3 on tämän hetken kehittynein luonnollisella kielellä käytyihin keskusteluihin kykenevä tekoäly. Se on opetusvaiheessaan lukenut Internetin keskeisimmät sisällöt, jonka avulla sen laajaan hermoverkkoon on syntynyt 175 miljardia parametria, joiden avulla se arvioi, mitä seuraavaksi kussakin keskustelussa tulisi sanoa.

”Luovuutta tarvitaan yhä enemmän. Työympäristöt, kilpailutilanteet, asiakkaiden ja ympäristöjen haasteet vaativat jatkuvasti uudentyyppisiä ratkaisuja. Esimiestehtävissä ja asiantuntijatehtävissä henkilökohtaisen luovuuden ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta alaisten luovuutta voisi ohjata oman organisaation kannalta hyödyllisiin suuntiin. Luovuuden ymmärtäminen on välttämätöntä myös, jotta osaa tunnistaa luovat ja lupaavat ajatukset riittävän ennakkoluulottomasti. Luovien prosessien ohjaaminen on sekin oma taitonsa, jotta ryhmät tuottaisivat yhteisesti mahdollisimman hyödyllisiä ratkaisuja ja päätöksiä.” muutosjohtaja ja koulutusohjelman mentori Risto Linturi kertoo.

Valmennusohjelma pähkinänkuoressa

Kokonaisuus muodostuu videoiduista johdannoista ja aihekohtaisista keskusteluista, joissa Risto Linturi ja GPT-3 pohtivat luovuuden keskeisiä kysymyksiä ja luovuuden sekä luovan johtamisen menetelmiä. Teemat jakautuvat kuuteentoista eri kokonaisuuteen. Kustakin kokonaisuudesta esitetään kolme erillistä näkökulmaa keskusteluineen. Esittelevä johdanto ja yhteenveto mukaan lukien lyhyitä noin viiden minuutin oppijaksoja on yhteensä viisikymmentä. Näiden lisäksi kuhunkin kuuteentoista kokonaisuuteen kuuluu kirjallinen kertausmateriaali ja runsaasti syventävää lähdeaineistoa sisältäviä viitteitä. Osa keskusteluista käydään englanniksi.

Uraauurtavaa dialogia tekoälyn kanssa

Sovelto Oyj:n toimitusjohtaja Sanna Varpukari: ”Risto Linturi on laajasti luovuutta ja innovaatiomenetelmiä kouluttanut tulevaisuudentutkija, jonka ideoista monet ovat levinneet laajasti globaaliin mediaan. Oppijaksot perustuvat kymmenien filosofien ja innovaattoreiden, aivotutkijoiden, organisaatiotutkijoiden sekä luovuudesta kirjoittaneiden mestareiden ajatuksiin. Dialogeja tekoälyn kanssa hyödyntävän opetusmetodin kokeiluna oppijaksot ovat uraauurtavia. Uskomme, että työelämäoppimisen vallankumous on käsillä ja me olemme vahvasti mukana siinä.”

Sovelto on työelämän suunnannäyttäjä: kyvykkyyksien johtamisen, jatkuvan oppimisen ja teknologian hyödyntämisen valmentaja. Tavoitteenamme on demokratisoida oppiminen niin, että jokaisella on mahdollisuus oppia ja onnistua! Uskomme, että oppimiskykyinen henkilöstö on organisaation supervoima. Autamme luomaan kehittymistä tukevaa kulttuuria, mahdollistamaan jatkuvan oppimisen arjessa ja innostamaan ihmisiä niin, että jokainen voi olla paras oma itsensä

Sovelto on vuonna 2020 kansainvälisesti palkittu Microsoft Learning Partner of the Year 2020 maininnalla yhdessä globaalin LLPA-verkoston kanssa ja valittu globaalin Training Industry:n 20 nousevan it-koulutusyhtiön Watch List:lle.

Sovelto – Sovelto

Sovelto Leader – Sovelto

Uudistu johtajana: luova ajattelu organisaatiossa

Valmennuksen pääteemat, 1-8 yksilötaso ja itsensä johtaminen; 9-16 organisaatiotaso ja ryhmien johtaminen:

 1. moduuli: Mitä me tiedämme maailmasta?  Miten luovuus ja tieto liitetään toisiinsa? Mistä käsitteellisessä luovuudessa perimmältään on kyse ja, miksi sitä vastustetaan?
 2. moduuli: Kategoriat, nominalismi ja luovuus kategorioiden uudistamisena, käsitteiden sopivuus luovaan, uutta tuottavaan ajatteluun, käsitteiden kyseenalaistaminen
 3. moduuli: Viitekehykset ja käsiterakenteet ajattelun puitteena, hidas ja nopea ajattelu
 4. moduuli: Analogiat ja metaforat luovuuden lähteenä, relaatioiden siirtäminen
 5. moduuli: arvomaailman vaikutus luovuuteen: tarpeet, halut ja arvot, yhteisön paine
 6. moduuli: emootioiden kytkentä luovuuteen, mielen valmentaminen herkemmäksi
 7. moduuli: valtavirtojen kyseenalaistaminen, utopioiden ja visioiden luonti
 8. moduuli: innovatiivisuus käytännön työnä, Leonardo da Vinci, Edison, Elon Musk
 9. moduuli: Ihmistyypit ja erilaisuus innovaatioiden katalyyttinä, MBTI, moniälykkyys
 10. moduuli: Innovaatioihin pyrkivän keskustelun johtaminen, luovat ryhmätyyömetodit
 11. moduuli: Rajallinen rationaalisuus ja asianhallinta (Issue management systems)
 12. moduuli: Organisaation sosiaaliset aspektit, jaetut arvot, normit ja rituaalit
 13. moduuli: Asiakaskeskeinen ja verkostokeskeinen ajattelu, lisäarvo, voitto ja tarpeet
 14. moduuli: Innovaatioiden diffuusio – miten innovaation leviäminen tapahtuu, mitkä ovat keskeiset mekanismit, kriteerit ja leviämistavat
 15. moduuli: Muutosjohtamisen perustyypit ja näihin liittyvät ongelmat
 16. moduuli: Innovaatiometodien jäsennys, ongelmanratkaisumetodit, inkrementaaliset metodit ja radikaalit metodit, muut luovuuden lisäämisen keinot

Katsoaksesi videon lähteestä www.youtube.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.Video: TEKOÄLY PALKATTU KOULUTTAJAKSI

Yhteyshenkilöt

Sovelto Oyj, toimitusjohtaja Sanna Varpukari
+358 40 7621762, sanna.varpukari@sovelto.fi

muutosjohtaja, hallituksen pj. Risto Linturi
+358 50 5114332, risto.linturi@sovelto.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta