Digi- ja väestötietovirasto

Telefontjänsten för personkunder betjänar kl. 9-12 – Prova våra chattjänster i flyttärenden och förmyndarskapsärenden

Dela

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata koncentrerar personkundernas telefontjänst till att betjäna kunderna vardagar kl. 9-12. Ändringen träder i kraft 1.9.2020. Vid sidan av telefontjänsten öppnar vi alternativa kundservicekanaler.

Chattjänster tas i bruk i flyttrådgivningen samt i förmyndar- och intressebevakningsärenden.

Från och med 1.9 tar vi i bruk chattbaserade kundtjänster i flyttärenden samt i förmyndar- och intressebevakningsärenden. Chattkanalerna betjänar vardagar kl. 9-15.

Chatten för flyttärenden betjänar via chatten på myndighetens Facebooksida. Chattjänsten för förmyndarskapsärenden fungerar å sin sida på MDB:s webbplats, när användaren går vidare till sidan för Förmyndarskap och intressebevakning.

”Med hjälp av chatten strävar vi efter att erbjuda en ny slags servicekanal även för de kunder som har svårt att uträtta ärenden till exempel via vår telefontjänst”, berättar Heidi Rantatulkkila, direktör för personkundernas tjänster vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Endast allmänna frågor via chatten

Via chattjänsterna kan man ställa allmänna frågor om flyttning samt om förmyndarskap och intressebevakning. Eftersom kanalen inte är skyddad ska känsliga uppgifter, såsom personbeteckningar, inte anges via chatten. Chattjänsten kan inte heller svara på frågor som gäller behandlingen av redan anhängiga ärenden.

De chattjänster som nu öppnas är försök, och utifrån erfarenheterna från dem bedömer Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hur chattservicekanalerna ska utvecklas i framtiden.

Besök med tidsbeställning

För att förhindra spridningen av coronaviruset fungerar besöksärendena hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tills vidare med tidsbeställning. Vi rekommenderar att du kontaktar oss i första hand per telefon eller genom att använda våra e-tjänster.

Om du inte kan sköta ditt ärende elektroniskt eller per telefon kan du boka tid till vårt serviceställe.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata betjänar i hela landet, så du kan vid behov uträtta ärenden på vilket som helst av våra serviceställen.

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Har man tillräcklig digital kompetens inom finska företag och samfund? En kartläggning av behovet av digitalt stöd inleds4.9.2020 09:00:00 EESTTiedote

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utreder under slutet av året behovet av digitalt stöd bland företagare och samfund samt utbudet av det på riksnivå. Den nuvarande informationen om behovet av stöd i användningen av digitala tjänster är splittrad. Det behövs en helhetsbild för att man på ett bättre sätt ska kunna ge företag och föreningar stöd i användningen av digitala tjänster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum