Aluehallintovirasto

Temporär ändring av utlänningslagen möjliggör säsongsarbete för asylsökande

Dela

Genom en temporär ändring av utlänningslagen är det möjligt för en person som sökt internationellt skydd att genast arbeta inom primärproduktion utan uppehållstillstånd.

Arbetet för en asylsökande har enligt utlänningslagen kunnat börja först efter tre eller sex månaders vistelse i Finland. Lagändringen ger möjlighet att avvika från dessa karenstider.

Ändringen gäller asylsökande som har en anhängig asylansökan när lagen träder i kraft. Lagändringen gäller inte personer som gör en ny asylansökan efter att lagen trätt i kraft. Lagändringen möjliggör inte arbete för asylsökande vars rätt att arbeta redan har upphört när lagen träder i kraft.

Den temporära ändringen gäller endast arbete inom jord- och skogsbruk, trädgård och fiskenäring. Man förutsätter inte särskilt att arbetsuppgifterna är akuta eller kritiska för försörjningsberedskapen. Avsikten är att öka arbetskraften speciellt i branscher inom primärproduktion, där behovet av säsongsbetonat arbete är speciellt stort.

Arbetsgivaren är skyldig att kontrollera rätten att arbeta

Asylsökanden kan fortsätta sitt arbete trots ett verkställbart beslut om avlägsnande ur landet så länge hen får mottagningstjänster.

Både asylsökanden och arbetsgivaren ansvarar för att påvisa rätten att arbeta. Vid sina inspektioner övervakar arbetarskyddsmyndigheten arbetsgivarens skyldighet att kontrollera en utländsk arbetstagares rätt att arbeta.

Asylsökanden får besked om sin rätt att arbeta i samband med beslutet om asyl. Rätten att arbeta kan bevisas till exempel med förläggningens kundkort. Man kan be Migrationsverket om ett intyg om rätten att arbeta, men det bör göras först när personen ska anställas och rätten att arbeta inte kan påvisas tillförlitligt på annat sätt.

Undantagsbestämmelsen gäller 29.6–31.10.2020.

Ytterligare information:

Inspektör Katariina Nysund, tfn 029 501 8704, förnamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum