Finanssivalvonta

Tero Kurenmaa utnämnd till direktör för Finansinspektionen

Dela

Bankfullmäktige har i dag utnämnt juris doktor Tero Kurenmaa till direktör för Finansinspektionen för en femårsperiod från och med den 15 juni 2022. Utnämningen gjordes på framställan av Finansinspektionens direktion.

Foto: Sami Perttilä
Foto: Sami Perttilä

Tero Kurenmaa har lång erfarenhet av ledarskapsuppdrag inom expertorganisationer i den finansiella sektorn och av tillsyn av finansmarknaden från såväl nuvarande som tidigare uppdrag.

– Tero Kurenmaa har den kompetens och erfarenhet av både att leda stora offentliga organisationer och att genomdriva utvecklingsprojekt och förändringar som uppdraget kräver. Hans erfarenhet och visade förmåga banar också väg för framgång i det för Finansinspektionen viktiga inhemska och internationella samarbetet, konstaterar ordföranden för Finansinspektionens direktion Marja Nykänen.

– Jag tar det som ett stort förtroende att bli utnämnd till direktör för Finansinspektionen och ser med entusiasm fram emot samarbetet med Finansinspektionens finansiella proffs i min nya roll. Under dessa omvälvande tider behöver vi alla medarbetares kompetenta insats. Det är viktigt att arbeta mot samma mål för att säkerställa förtroendet för finansmarknadens funktion och stabilitet, konstaterar Tero Kurenmaa.

Tero Kurenmaa har varit chef för Finansinspektionens juridiska enhet sedan den 1 juni 2021. Före det var han biträdande chef och tf. chef vid centralkriminalpolisen och bland annat överdirektör vid inrikesministeriets polisavdelning. Kurenmaa har också arbetat som marknadsövervakare vid den förra Finansinspektionen under 1997–2002. Kurenmaa har disputerat för doktorsgraden i juridik i ämnet missbruk av insiderinformation.

Före anmälningstidens utgång anmälde 14 sökande intresse för tjänsten som Finansinspektionens direktör.

Se också

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av ordföranden för Finansinspektionens direktion Marja Nykänen, telefon 09 183 20 07.

Bilder

Foto: Sami Perttilä
Foto: Sami Perttilä
Ladda ned bild

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Financial sector’s capital position as at 31 March 2022: Finnish financial sector’s good capital position increasingly important – uncertainty marks the operating environment and risks are elevated9.6.2022 09:45:00 EEST | Press release

The impacts of Russia’s war, the pick-up in inflation and slowdown in economic growth are creating a high level of uncertainty, accompanied by a rise in interest rates and decline in share values. The preparedness of supervised entities for the consequences of these developments and for possible cyber attacks requires sufficiently large capital buffers for all situations and voluntary contingency plans.

Kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn 31.3.2022: Allt viktigare att den finländska finansiella sektorn hålls kapitalstark – omvärlden präglas av osäkerhet och riskerna ligger kvar på en hög nivå9.6.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

Effekterna av Rysslands anfallskrig, inflationsökningen och den avtagande ekonomiska tillväxten skapar stor osäkerhet samtidigt som räntorna stiger och aktievärdena sjunker. Beredskap för konsekvenserna av dessa fenomen och även för eventuella cyberattacker kräver att aktörernas kapitalbuffertar är tillräckligt stora i alla situationer och de frivilliga beredskapsåtgärderna tillräckliga.

Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2022: Suomen finanssisektorin hyvä vakavaraisuus entistä tärkeämpää – epävarmuus leimaa toimintaympäristöä ja riskit pysyneet korkealla tasolla9.6.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset, kiihtynyt inflaatio ja hidastuva talouskasvu luovat suurta epävarmuutta, samaan aikaan kun korot nousevat ja osakkeiden arvot laskevat. Toimijoiden varautuminen näiden ilmiöiden seurauksiin ja myös mahdollisiin kyberhyökkäyksiin edellyttää kaikissa tilanteissa riittävän suuria vakavaraisuuspuskureita ja omaehtoisia varautumistoimenpiteitä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum