VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Terveyskeskusten tulisi parantaa paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistamista ja hoidon suunnitelmallisuutta

20.6.2017 07:00 | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Jaa

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti kustannusvaikuttavuuden edellytyksiä paljon perusterveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden hoidossa. Tarkastuksessa havaittiin puutteita asiakkaiden tunnistamisessa, hoidon koordinoinnissa ja tiedonvaihdossa. Terveyskeskusten tulisi seurata asiakkaiden palvelujen tarpeita ja käyttöä systemaattisemmin. Yhtenäinen kriteeristö edistäisi paljon palveluita käyttävien asiakkaiden tunnistamista, ja asiakkaan kanssa laadittu hoitosuunnitelma on hyvä väline hoidon seurantaan. Kunnat ja valtio käyttivät vuonna 2014 yli 2,8 miljardia euroa perusterveydenhuollon palvelujen järjestämiseen.

Tarkastus kohdistui terveyden- ja sairaanhoitajien vastaanottotoimintaan avosairaanhoidossa. Tarkastuksessa havaittiin, että alle puolet terveyskeskuksista pyrkii pitkäaikaissairaiden tai paljon palveluja käyttävien asiakkaiden systemaattiseen tunnistamiseen omana asiakasryhmänään. Tunnistamista tehdään ilman yhtenäisiä kriteerejä. Kirjallinen ohjeistus auttaisi yhdenmukaistamaan käytäntöjä ja varmistaisi asiakkaiden tasapuolisen kohtelun. Vain 25 prosenttia tarkastusviraston kyselyyn vastanneista 118 terveyskeskuksesta pohjaa asiakkaiden tunnistamisen kirjalliseen ohjeistukseen. Ohjeistus puuttuu kokonaan 61 prosentilta terveyskeskuksia. Myös potilastietojärjestelmien hyödyntäminen tunnistamisessa vaihtelee. Terveyskeskuksissa on kuitenkin tiedostettu tarve paljon palveluita käyttävien parempaan huomiointiin ja heille ollaan kehittämässä kohdennettuja palveluja.

Vain osalla paljon palveluja käyttävistä potilaista on hoitosuunnitelma ja asiakastieto välittyy paikoin huonosti palveluntuottajien välillä. Asiakasvastaavan avulla tapahtuva yksilöllinen hoidon koordinointi ottaisi asiakkaan tarpeet paremmin huomioon. Asiakkaat ovat nyt eriarvoisessa asemassa, koska vain osa terveyskeskuksista tarjoaa yksilöllistä hoidon koordinointia.

Kunnat ja valtio käyttävät merkittävästi resursseja paljon palveluja käyttävien asiakkaidensa perusterveydenhuoltoon, mutta asiakkaiden kokonaismäärästä on puutteellisesti tietoa. Taloudellisia resursseja tulisi suunnata ehkäisevien palveluiden tarjontaan. Valtiontaloudellinen merkitys on huomattava: jos asiakkaita tai heidän palvelutarpeitaan ei tunnisteta ajoissa, tämä voi johtaa laajempien ja kalliimpien sosiaali- ja terveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön ja kustannusten kasvuun.

Pitkäaikaissairaiden ja paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tietojen vaihtoa eri palveluntarjoajien välillä tulisi parantaa. Tätä edistäisi potilastietojärjestelmien integraatio ja asiakastietojen hyödyntäminen asiakkaiden tunnistamisessa ja hoitoketjun suunnittelussa. Asiakkaiden palvelujen käytöstä ja sen kustannuksista tulisi kerätä systemaattisesti tietoa esimerkiksi potilastietojärjestelmistä ja tätä tietoa tulisi hyödyntää tehokkaasti palvelujärjestelmän hallinnassa ja kehittämisessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi laatia asiakkaiden tunnistamiseen yhtenäinen kriteeristö. Keskeistä on tunnistaa asiakkaan tarpeet, seurata palvelujen käyttöä ja kohdella asiakkaita yhdenvertaisesti. Terveyskeskusten tulisi suunnitella yksilöllinen hoito hoitosuunnitelman avulla yhdessä asiakkaan kanssa sekä hyödyntää suunnitelmaa paremmin myös hoidon toteutuksessa ja seurannassa.

Paljon palveluja tarvitsevat ja käyttävät asiakkaat perusterveydenhuollossa
(tarkastuskertomus 11/2017) 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Nina Martikka
johtava tuloksellisuustarkastaja
p. 09 432 5734
nina.martikka@vtv.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Hälsovårdscentralerna bör bli bättre på identifiering av och vårdplanering för kunder som är höganvändare av tjänster20.6.2017 07:00Tiedote

Statens revisionsverk utredde förutsättningar för kostnadseffekterna vid vården av kunder som är höganvändare av primärvårdstjänster. Vid revisionen uppdagades brister vid identifiering av kunderna, samordning av vården samt i informationsutbytet. Hälsovårdscentralerna bör ha mer systematisk uppföljning av kundernas behov och användning av tjänster. Samordnade kriterier skulle underlätta identifieringen av höganvändande kunder, och en vårdplan som upprättats tillsammans med kunden är ett bra verktyg för uppföljning av vården. År 2014 använde kommunerna och staten över 2,8 miljarder euro på att ordna primärvårdstjänster.

Julkisen talouden tasapainottaminen edellyttää lisätoimia15.6.2017 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on julkaissut raportin, jossa arvioidaan hallituksen finanssipolitiikkaa sääntöjen ja hallituksen tavoitteiden valossa. Tarkastusviraston arvioiden mukaan hallituksen vaalikaudelle asettamat julkisen talouden tasapainottamista koskevat tavoitteet nojaavat yhä vahvemmin työllisyystilanteen parantumiseen. VTV pitää työllisyystavoitetta tärkeänä ja katsoo hallituksen jo päättämien ja osin toteuttamien työllisyysasteen nostamiseen tähtäävien toimien tukevan julkisen talouden vakauttamista. Valtiontalouden tasapainottaminen edellyttää kuitenkin lisätoimia.

Balansering av den offentliga ekonomin kräver ytterligare åtgärder15.6.2017 07:00Tiedote

Statens revisionsverk har gett ut en rapport med en utvärdering av regeringens finanspolitik mot gällande regelverk och regeringens målsättningar. Enligt revisionsverkets bedömning bygger regeringens valperiodsmål i fråga om balansering av den offentliga ekonomin allt mer på att sysselsättningsläget ska bli bättre. Statens revisionsverk anser att sysselsättningsmålet är viktigt och att de sysselsättningsfrämjande åtgärder som regeringen beslutat om och delvis verkställt bidrar till att stabilisera den offentliga ekonomin. Balansering av statsfinanserna kräver dock ytterligare åtgärder.

Eduskunnan vaatimukset valtion tilinpäätösraportointia kohtaan täyttyivät aiempaa paremmin31.5.2017 12:00Tiedote

Valtion tilinpäätös vuodelta 2016 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Eduskunnan vaatimukset raportointia kohtaan ovat täyttyneet aiempaa paremmin, mutta raportoinnin laatu vaihtelee. Vaikuttavuustavoitteet on usein muotoiltu siten, että niiden toteutumisesta on vaikeaa raportoida. Kielteisten laillisuuskannanottojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta.

Riksdagens krav på statens redovisningsrapportering uppfylldes bättre än tidigare31.5.2017 12:00Tiedote

Statsbokslutet för 2016 har gjorts upp i enlighet med gällande bestämmelser. De krav som riksdagen ställt på rapporteringen har uppfyllts bättre än tidigare, men kvaliteten på rapporteringen varierar. Ofta har resultatmålen uppställts så att det är svårt att rapportera om måluppfyllelsen. Antalet negativa ställningstaganden till lagenligheten ökade jämfört med året innan.

The National Audit Office of Finland examined how business executives view Finland as an investment environment27.4.2017 13:00Tiedote

The National Audit Office of Finland (NAOF) has examined how business executives view Finland as an investment environment. The purpose was to find out why Finnish economic growth remains slow even though the country ranks high in international competitiveness comparisons. The business executives, experts and government officials interviewed by NAOF listed a number of proposals for improving the investment environment. They included streamlining of permit processes and public contracts, better education and training paths, and a higher status for marketing.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme