Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

The City of Helsinki’s review proposes that Helsinki Art Museum HAM be organised as a foundation and located in the Suvilahti gasholders

Share

The purpose of the City of Helsinki’s review was to clarify the roles that the Art Museum’s exhibition operations, Helsinki Biennial, and public art have in Helsinki’s art and culture field, as well as in relation to the international field. It is proposed in the review that HAM be organised as a foundation, it be located in the Suvilahti gasholders, and its role be reinforced around the extensive art collection of Helsinki. Next, the matter will be processed in the City’s management group and with the Museum’s staff.

Photo: Arkkitehdit NRT Oy
Photo: Arkkitehdit NRT Oy


The foundation model selected as the organisation model for the Art Museum
 

In the review published 27th August, 2020, it is proposed that Helsinki Art Museum HAM be organised as a foundation, as this would better allow for long-term planning of the Museum’s finances and operations for several years, as well as for increasing self-financing. A significant portion of the Metropolitan Area’s museums are organised as foundations, with positive experiences. The foundation model is an established organisation model within Helsinki Group. The foundation model is estimated to allow for a substantial increase in self-financing.

   
Placing the Art Museum in Suvilahti would support urban development outside the inner city   

According to the review, Suvilahti as an area would be very suitable for the Art Museum’s operations. Placing the Museum in a developing area would also support urban development by the sea. The gasholders would be suitable for Helsinki Art Museum, with certain technical reservations. The cultural and historical values could easily be taken into consideration. The proposal also brings up the opportunity of adding an exhibition space related to partnership activities into the plans. 

As a part of the review, the Urban Environment Division of Helsinki commissioned two alternative framework plans with preliminary cost estimates: 

1) HAM’s exhibition operations in the brick building and support facilities in the steel building. In this case, the architecture of the gasholder buildings would remain largely unchanged.​  

2) The interior of the brick building would remain as open as possible, as opening the building allows for an impressive view.​ HAM’s exhibition facilities would be located in both buildings. The focus of new construction would be in the steel building. The main entrance would be between the buildings.​    

In the review, a design competition is recommended, with the aim of finding the best solution for combining the unique historical buildings and art museum operations.   


HAM’s operations will become clearer: its role in expanding, maintaining and showcasing Helsinki’s art collection would be strengthened

HAM is a part of the Culture and Leisure Division of the City of Helsinki, and it is one of the largest art museums in both Finland and the Nordic region. HAM’s operations are based on the art collection – currently of 10,000 pieces – of Helsinki. The review concludes that HAM’s operations would focus more intensely on expanding, maintaining and showcasing the art collection of Helsinki – including public art. HAM’s role would be to identify and strengthen the specialities of the local art scene, and to showcase them. The Art Museum would act as a convener in both local and global discussion environments and increase diversity by including operators from outside the Art Museum. 

The review has been directed by a steering group led by Executive Director of the Culture and Leisure Division Tommi Laitio. HAM’s Chief Curator Elina Leskelä has acted as the Project Manager for the review. 

Contacts

Tommi Laitio  
Executive Director, Culture and Leisure Division, City of Helsinki
tel. +358 (0)50 563 4950, tommi.laitio@hel.fi

Images

Photo: Arkkitehdit NRT Oy
Photo: Arkkitehdit NRT Oy
Download
Photo: Arkkitehdit NRT Oy
Photo: Arkkitehdit NRT Oy
Download
Photo: Arkkitehdit NRT Oy
Photo: Arkkitehdit NRT Oy
Download
Photo: Arkkitehdit NRT Oy
Photo: Arkkitehdit NRT Oy
Download

Links

About Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

Subscribe to releases from Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Subscribe to all the latest releases from Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Digimedian palvelukonseptihanke vie kohti saumatonta ja tasa-arvoista pääsyä yleisten kirjastojen e-aineistoihin 18.9.2020 08:00:00 EESTTiedote

Suomalaisilla on tällä hetkellä asuinkunnasta riippuen eriarvoiset lähtökohdat saada yleisten kirjastojen kautta käyttöönsä digimediaa, kuten e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtiä. Tätä yleisten kirjastojen merkittävää kansallista kysymystä ryhtyy nyt ratkomaan digitaalisen median palvelukonseptihanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Helsingin kaupunginkirjaston vetämässä hankekokonaisuudessa selvitetään lähtökohtia digitaaliselle palvelukonseptille ja tehdään käyttäjälähtöisiä kokeiluja. Hanke kestää toukokuuhun 2021 asti.

Projektet om servicekoncept för digitala medier leder mot en smidig och jämlik åtkomst till de allmänna bibliotekens e-material 18.9.2020 07:59:00 EESTTiedote

För tillfället har finländare ojämlika utgångspunkter beroende på hemkommun vad gäller åtkomsten till digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Nu tar projektet om servicekoncept för digitala medier itu med denna stora fråga som berör de allmänna biblioteken i hela landet. Inom projekthelheten, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och leds av Helsingfors stadsbibliotek, utreds utgångspunkterna för ett digitalt servicekoncept och genomförs användarorienterade försök. Projektet pågår fram till maj 2021.

The Digimedia service concept project aims for seamless and equal access to the e-materials of public libraries 18.9.2020 07:58:00 EESTPress release

Depending on their municipality of residence, Finns are currently not equal in terms of their access to the digital media, such as e-books, digital audio books and digital magazines, provided by public libraries. This significant national question for public libraries will now be tackled by a service concept project focusing on digital media. The project, which is funded by the Ministry of Education and Culture and led by Helsinki City Library, strives to determine starting points for a digital service concept and conduct user-oriented trials. The project will last until May 2021.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom