The free Summer Job Helpline is once again up and running for summer employees and employers

Share

Today is the opening day of the Summer Job Helpline, provided jointly by the Central Organisation of Finnish Trade Unions (SAK), Akava and the Finnish Confederation of Professionals (STTK). This summer, all enquiries to the helpline will be handled by Salla Hakoköngäs. Salla has a Bachelor of Laws degree and is currently studying for her Master of Laws degree with a major in laour law.

 

Summer Job Advisor Salla Hakoköngäs hopes that summer employees will contact the service immediately with any concerns they may have about summer work. Reading up on the rights and obligations of employees already before the summer job begins can prevent many potential problem situations. 

‘If you have any concerns, we encourage you to call or send a message to the Summer Job Helpline already before you sign an employment contract. Employers can also call the service with questions about employment issues concerning summer employees’, says Hakoköngäs. 

‘Already before the summer work begins, get your employment contract in writing and review it thoroughly before signing’, she states as a reminder. 

Already for 16 years running, the free Summer Job Helpline has been providing advice and answers to questions posed by young people as well as their parents and employers. All the questions are handled confidentially, so there is no need to be shy about asking for advice. 

Although working life has changed in many ways over the years, the topics of the questions have remained largely the same. Each year, the service receives a lot of questions dealing with salaries and working hours. Questions concerning trial periods and work certificates also come up often. 

Due to corona, many young people are now experiencing their first summer job 

The summer of 2021 is especially significant for many young people in terms of work experience and working life, since there were very few summer jobs available last year due to the coronavirus pandemic. 

A summer job is a particularly important step towards working life and independence. There has been a lot of talk lately in the media about young people being forced to stretch out their studies, suffering from decreased mental well-being and not being able to have normal experiences that are part of being young. It is extremely important that as many young people as possible get back to building a life for themselves this summer, also through summer work.  

‘Recruiting summer employees is a valuable service provided by employers and hopefully there will be a lot of summer job opportunities this year. Now, they are even more essential than usual’, Hakoköngäs emphasises. 

The Summer Job Helpline will be open until the end of August 

The Summer Job Helpline opens Monday, 3 May and remains open until Monday, 30 August. The Summer Job Advisor can be contacted weekdays from 9 a.m. to 3 p.m. by phone at +358 (0)800 179 279 or on WhatsApp at +358 (0)40 747 1571. The service also provides an online enquiry form on the website of the Summer Job Helpline. The service provides advice in Finnish, Swedish and English. The service can also be contacted anonymously. 

Basic information about summer work is available on the Summer Job Helpline website at www.kesaduunari.fi. Before contacting the service, it is worthwhile to read through the frequently asked questions and answers as well as our Summer job checklist.

Photo: Patrik Lindström

Images

About STTK ry.

STTK ry.
STTK ry.
Mikonkatu 8 A, 6. krs
00100 HELSINKI

040 630 2882 (vaihde)http://www.sttk.fi

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 13 jäsenliittoa ja noin 500 000 jäsentä.

Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia.

Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.

 

Subscribe to releases from STTK ry.

Subscribe to all the latest releases from STTK ry. by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from STTK ry.

STTK: Koulutusjärjestelmä avainroolissa nuorten työelämävalmiuksien kehittämisessä5.5.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Nuorten työntekijöiden osallisuuteen ja hyvinvointiin tulisi kiinnittää työpaikoilla vahvemmin huomiota. Se edellyttää myös nykyistä parempia valmiuksia ohjata ja neuvoa työelämään tulevia. STTK:n selvityksen mukaan lähes 80 prosenttia nuorista sai työelämään liittyvää ohjausta ja neuvontaa koulusta tai oppilaitoksesta. Työnantajan antaman neuvonnan mainitsi vain muutama vastaaja.

STTK: Menokehysjousto tukee ulospääsyä koronakriisistä, sopeutustoimet väärä signaali markkinoille29.4.2021 21:09:09 EEST | Tiedote

STTK on tyytyväinen, että haastaviksi osoittautuneissa hallituksen kehysriihineuvottelussa saavutettiin osapuolia tyydyttävä ratkaisu. – Maa ei ajautunut maailmalla edelleen jatkuvan pandemian oloissa poliittiseen kriisiin, joka olisi voinut saattaa myös EU:n elpymispaketin vaakalaudalle, pääekonomisti Patrizio Lainà toteaa. Hallitus päätti nostaa menokehyksiä 900 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja 500 miljoonaa euroa vuonna 2023, mutta linjasi noin puolen miljardin euron pysyvistä sopeutustoimista. – Menokehyksistä joustaminen on perusteltua koronan jälkihoidon varmistamiseksi. Myös EU:n elpymispaketti tukee toipumista, siksi sen eteneminen on hyvin olennaista. Sopeutustoimista päättäminen jo tässä vaiheessa antaa kuitenkin väärän signaalin markkinoille ja voi hidastaa elpymistä, Lainà arvioi. 75 prosentin työllisyysasteen toteutuminen ja julkisen velkasuhteen taittaminen vuoteen 2025 mennessä edellyttävät nykyisten kasvuennusteiden toteutumista. – Jos Suomi pääsee maailmantalouden kasvuu

STTK: UPM:n irtisanominen kertoo, miksi luottamusmiehen asemaa on vahvistettava lainsäädännöllä15.4.2021 11:53:47 EEST | Tiedote

Metsäyhtiö UPM on tänään irtisanonut Kaukaan sahan toimihenkilöitä edustavan luottamusmiehen. STTK:n edunvalvonnasta vastaava johtaja Minna Ahtiainen pitää tekoa poikkeuksellisen vakavana. - Tämä näyttää olevan jatkumoa Metsäteollisuus ry:n ilmoitukselle vetäytyä toimialakohtaisesta sopimustoiminnasta ja siirtää työehdoista sopimista paikallistasolle. Luottamusmiehen irtisanomisella UPM:ssä pyritään poistamaan nyt myös paikallistason sopimisen edellytykset ja siirtymään sopimisesta työnantajan yksipuoliseen saneluun.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom