Suomen Pankki

The value of bond funds has increased in 2019

Share

The stock of Finnish investment funds’ fund shares rose steadily from EUR 99 bn in June 2016 to EUR 123 bn in July 2018. In August 2018, there was a turnaround in the growth of value, and the stock of fund shares declined by EUR 11 bn by the end of 2018. At the end of December 2018, the fund capital of the investment funds stood at EUR 112 bn. Net redemptions by investors reduced the fund capital by EUR 3.8 bn, in addition to which the value of capital invested in the funds declined by EUR 7 bn, mainly due to weak equity market performance. The value of equity funds alone decreased by EUR 5.5 bn in 2018. The largest redemptions (EUR 2.7 bn) were made from bond funds.

In 2019, the capital invested in investment funds has grown to the level of summer 2018. In January–September 2019, fund capital grew by EUR 11.4 bn despite net redemptions of EUR 0.1 bn. Particularly due to positive market performance, the value of equity funds, bond funds rose and mixed funds rose, by EUR 7.5 bn, EUR 2.6 bn and EUR 1.2 bn, respectively. Fund capital increased the most in January 2019 reflecting a rise in the value of equity funds [1]. However, there have also been considerable redemptions from equity funds in 2019. In net terms, EUR 4 bn was redeemed from equity funds. In contrast, both bond funds and real estate funds had net subscriptions, worth EUR 5.3 bn and EUR 1.1 bn respectively. At the end of September 2019, a total of EUR 123.5 bn was invested in Finnish investment funds.

The development of market interest rates and entry into force of the Money Market Funds Regulation increased the fund capital of fixed-income funds

Bond funds are the most popular [2] type of investment fund in Finland. Their fund capital totalled EUR 58.6 bn in September 2019. The largest investments were held by Finnish insurance companies (EUR 12.9 bn) [3]. However, the majority of insurance companies’ fund holdings consisted of households’ indirect holdings through various unit-linked insurance policies. In addition to indirect holdings, Finnish and Swedish households [4] had significant direct holdings in bond funds (EUR 11.9 bn in total). All in all, as at September 2019, investments by Finns comprised 80% of capital invested in domestic investment funds.

As a result of entry into force of the MMF Regulation, some money market funds were re-classified as bond funds in January 2019. Due to the change, the amount of capital invested in bond funds increased by EUR 2.7 bn. In addition, a total of EUR 2.7 bn was invested in net terms in bond funds in February–September 2019. In addition to new investments, the fund capital of bond funds increased due to positive development of value by EUR2.6 bn in 2019.

Bond funds’ assets are largely foreign

The majority of Finnish bond funds assets are long- and short-term debt securities (68%) as well as assets in other funds (26%) [5]. In September 2019, Finnish bond funds had debt securities holdings of EUR40.5 bn, 84% of which were foreign. As regards government bonds, the largest investments were made in France and Italy. In September 2019, the amount invested in each these countries’ bonds was EUR 1.1 bn. In total, bond funds held EUR 7.8 bn worth of bonds issued by governments.

In addition, bond funds held a lot (EUR16.6 bn) of bonds issued by companies. Investments in short-term corporate debt securities totalled EUR 2.9 bn and in long-term corporate debt securities EUR 13.7 bn. Bond funds held mostly bonds issued by Finnish, Swedish and US companies, worth EUR5 billion, EUR3.9 billion and EUR2.1 billion, respectively.

Bond funds held debt securities worth EUR 16.1 bn issued by other sectors than governments and non-financial corporations in September 2019. The largest investments were made in Sweden (EUR 2.7 bn) and the Netherlands (EUR 2.3 bn). More than half of these investments were made in long-term debt securities issued by deposit banks.

Finnish bond funds’ debt security holdings increased in January–September 2019 by EUR 6.9 bn. The reclassification of money market funds as bond funds increased bond funds’ debt security assets by EUR 2.5 bn in January 2019. In addition, Finnish bond funds invested EUR 2.5 bn in net terms in debt securities in February–September 2019. Fixed-income market developments increased the value of bond funds’ debt security holdings by EUR 1.3 bn in 2019.

For further information, please contact:

Antti Alakiuttu, tel. + 358 9 183 2495, email: antti.alakiuttu(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, tel. +358 9 183 2395, email: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Related statistical data and graphs are also available on the Bank of Finland website: https://www.suomenpankki.fi/en/Statistics/saving-and-investing

The next news release on saving and investing will be published at 1 pm on 13 February 2020.

1 The aggregate fund capital of Finish investment funds grew by EUR 4.1 bn. EUR 2.9 bn of that growth con-sisted of the appreciation of equity funds.
2 As measured by the amount of capital invested in the fund.
3 s.128
4 Finnish: EUR8.7 bn; Swedish EUR3.2 bn.  
5 EUR15.2 bn in September 2019.

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Mökkilainoja nostettiin ennätysmäärä kesäkuussa31.7.2020 13:00:00 EESTTiedote

Uusia vapaa-ajanasuntolainoja (mökkilainoja) nostettiin kesäkuussa 2020 enemmän kuin koskaan aikaisemmin, 154 milj. euron edestä, mikä on jopa 64 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien vapaa-ajanasuntolainojen sovittu vuosikorko oli kesäkuussa 0,96 %. Suuren nostomäärän myötä vapaa-ajanasuntolainakanta kasvoi 3,9 mrd. euroon, ja kannan kasvuvauhti (6 %) oli kesäkuussa nopeinta sitten vuoden 2013 elokuun. Vapaa-ajanasuntolainakannan osuus kaikista kotitalouslainoista oli kesäkuussa noin 3 %. Vapaa-ajanasuntolainojen takaisinmaksuajat ovat pidentyneet viime vuosina tavallisten asuntolainojen tapaan. Kesäkuussa 2020 nostettujen uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, 17 vuotta 11 kuukautta, oli kymmenen kuukautta pidempi kuin vuosi sitten kesäkuussa. Myös asuntolainoja nostettiin vilkkaasti kesäkuussa tavanomaista hiljaisemman toukokuun jälkeen. Kesäkuussa uusia asuntolainoja nostettiin 1,8 mrd. euron edestä, mikä on 40 milj. euroa enemmän kuin vuo

Drawdowns of holiday cottage loans record high in June31.7.2020 13:00:00 EESTPress release

Drawdowns of new loans for holiday residences (holiday cottage loans) were record high in June 2020, amounting to EUR 154 million - an increase of as much as 64% on June 2019. The annualised agreed rate on new holiday residence loans in June was 0.96%. Reflecting the high level of drawdowns, the stock of loans for holiday residences increased to EUR 3.9 bn, and the growth rate of the stock (6%) in June was highest since August 2013. In June, the stock of holiday residence loans accounted for approximately 3% of the total stock of household credit. The repayment periods of holiday residence loans have lengthened in recent years, as have those of housing loans. The average repayment period of new holiday residence loans drawn down in June 2020 was 17 years 11 months, i.e. ten months longer than in June 2019. June was also a busy month for drawdowns of housing loans, following an exceptionally slow May. Drawdowns of new housing loans totalled EUR 1.8 bn in June, an increase of EUR 40 mill

Rekordhög efterfrågan på stuglån i juni31.7.2020 13:00:00 EESTTiedote

I juni 2020 utbetalades mer nya lån för fritidsbostäder (stuglån) än någonsin tidigare, 154 miljoner euro, vilket är till och med 64 % mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån i juni 2020 var 0,96 %. I och med den stora efterfrågan ökade det utestående beloppet av lån för fritidsbostäder till 3,9 miljarder euro och beloppets tillväxttakt (6 %) var i juni högst sedan augusti 2013. Beloppet av utestående fritidsbostadslån utgjorde i juni ca 3 % av den totala utlåningen till hushållen. Återbetalningstiderna för fritidsbostadslån har under de senaste åren blivit allt längre på samma sätt som för vanliga bostadslån. Den genomsnittliga återbetalningstiden för de fritidsbostadslån som betalades ut i juni 2020 var 17 år och 11 månader, vilket var 10 månader längre än i juni i fjol. Också efterfrån på bostadslån ökade efter en lungnare maj än vanligt. I juni utbetalades nya bostadslån för 1,8 miljarder euro, vilket är 40 miljoner euro m

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom