Institutet för hälsa och välfärd THL

THL har utvärderat välfärdsområdenas social- och hälsovårdstjänster – rapporterna som nu publiceras stöder utvecklingen av tjänsterna i de nya områdena

Dela

THL publicerar före utgången av januari 2022 utvärderingsrapporter om social- och hälsovårdstjänsterna i varje framtida välfärdsområde. Utvärderingen gäller 2020 och början av 2021.

I varje utvärdering ligger fokus på två särskilda teman som området själv har definierat och som fastställts av SHM, till exempel mentalvårds- och missbrukartjänster samt familjetjänster.

Dessutom granskas befolkningens servicebehov i området, det aktuella läget gällande ordnandet av tjänster och utvecklingstrenden i fråga om ordnandet av tjänster samt social- och hälsovårdens kostnader, finansiering och investeringar. Samtidigt produceras också en lägesbild av informationshanteringen angående social- och hälsovårdsreformen och digitaliseringen i området.

Syftet med utvärderingarna är att producera tillförlitlig information som analyserats utifrån enhetliga kriterier som stöd för styrningen av nya välfärdsområden.

"Jag hoppas att vår utvärdering hjälper välfärdsområdena med att utveckla sina egna verksamheter och att ordna tjänster. Målet med vår utvärdering är att producera jämförelseinformation områdena emellan från de olika delområdena inom social- och hälsovårdssystemet", berättar Pekka Rissanen, överdirektör för informationstjänsterna vid THL.

Först, det vill säga den 30 november, publiceras en utvärdering av Egentliga Tavastlands välfärdsområde.

Utvärderingen grundar sig på intervjuer och omfattande bakgrundsmaterial

THL har årligen utvärderat ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna i Finland på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård som trädde i kraft i början av juli 2021 blev uppgiften lagstadgad.

Nu publiceras utvärderingarna för första gången enligt välfärdsområde.

Utvärderingarna grundar sig på både kvantitativt och kvalitativt material. Informationsunderlaget består av diskussioner som förts med välfärdsområdenas representanter, administrativa dokument samt av Valviras och regionförvaltningsverkens tillsynsobservationsrapporter.

Den största delen av de indikatorer som används i utvärderingen hör till indikatorerna för kostnadseffektivitet i styrningen av social- och hälsovårdstjänster (KUVA).

Utvärderingen stöder SHM:s styrningsuppgift

THL:s expertutvärderingar stöder SHM:s styrningsuppgift, eftersom utvärderingsrapporterna används som centralt informationsmaterial i de styrningsförhandlingar för välfärdsområdena som leds av SHM.

Hädanefter görs utvärderingen varje år både enligt välfärdsområde och också samarbetsområde. Samarbetsområdena består av välfärdsområden i området och följer i regel de tidigare sjukvårdsdistriktens specialupptagningsområden.

Utvärderingsrapporten för varje välfärdsområde publiceras i THL:s webbtjänst samma dag som områdets styrningsförhandlingar förs. Välfärdsområdenas styrningsförhandlingar ordnas 30.11.2021–28.1.2022.

Den nationella utvärderingen publiceras våren 2022.

Tidtabellen för publiceringen av rapporterna och de särskilda temana enligt välfärdsområde

Utvärdering och informationsunderlaget (thl.fi)

Bakgrundsinformation

Temanyhet från den 15 juni 2021, på finska: I år utvärderar THL social- och hälsovårdstjänsterna enligt välfärdsområde – ny områdesindelning även i Datafönstret

Ytterligare information 

överdirektör, kunskap och data Pekka Rissanen, THL,
for-namn.efternamn@thl.fi, tfn 029 524 6068

utvärderingschef Nina Knape, THL,
for-namn.efternamn@thl.fi, tfn 029 524 7683

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Ett fall av omikronvarianten har konstaterats i Finland2.12.2021 16:14:57 EET | Tiedote

Omikronvirusvarianten har konstaterats hos en person i Finland. Coronavirussmittor har redan konstaterats också hos andra som hör till personens sällskap. Det är inte ännu bekräftat om deras smittor orsakats av varianten. Sällskapet har kommit hem från Sverige. De regionala myndigheterna kartlägger exponerade personer och vidtar bekämpningsåtgärder i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt. Skyddsåtgärderna gäller även virusvarianter Spridningen av omikronvirusvarianten kan bekämpas på samma sätt som andra varianter av coronaviruset: se till att ditt vaccinationsskydd är i enlighet med rekommendationerna, var noggrann med hand- och ansiktsmaskhygienen och säkerhetsavstånd. Om du får symptom, stanna hemma och gå vid behov på coronatest. Det är mycket vanligt att virusvarianter uppstår och det hör till virusets normala kretslopp. Varianterna kan sprida sig och utkonkurrera tidigare cirkulerande virus stammar elle

Rapport: Hetta kan orsaka en stor mängd allvarliga hälsorisker inom en kort tid – i Finland bör beredskap för värmeböljor utvecklas24.11.2021 05:00:00 EET | Tiedote

I Finland bör man förebygga hälsoriskerna av hetta bättre än man gör nu samt öka samhällets metoder för förberedelse inför värmeböljor. Detta framkommer i en rapport som Institutet för hälsa och välfärd (THL) just har publicerat, där effekterna av hetta och nuläget för beredskapen granskas samt rekommendationer ges angående hur beredskapen kan förbättras. Enligt rapporten är det centrala problemet att den nationella styrningen av den regionala och lokala beredskapen är splittrad och ganska knapp samt att de varningar om värmebölja som Meteorologiska institutet publicerar inte leder till i förväg planerade myndighetsåtgärder. En värmebölja kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland Enligt en undersökning som THL publicerat tidigare ökar dödligheten bland befolkningen i Finland med i genomsnitt 10 procent under värmeböljor som varar fyra dygn eller längre. Behovet av sjukhusvård ökar också. En utdragen värmebölja som varar några veckor kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland. Risken f

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland - det finns dock avsevärda skillnader mellan sjukvårdsdistrikten18.11.2021 10:17:11 EET | Tiedote

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland. Motsvarande fenomen kan även observeras i flera andra europeiska länder. Åren 2019–2020 sjönk den totala konsumtionen av bakterieläkemedel i EU/EES-länderna med 16,6 procent och i Finland med 19,3 procent. Detta framgår av färska uppföljningsrapporter om konsumtionen av antimikrobiella läkemedel som publicerades den 18 november på den europeiska antibiotikadagen. "Under coronatiden har konsumtionen av antibiotika på sjukhusen påverkats bland annat av svårigheter i tillgången till primärvårdstjänster, inställda icke-brådskande operationer samt färre vårdperioder på sjukhus för patienter med kroniska sjukdomar", säger THL:s forskare Katja Koukkari. Undvikande av sociala kontakter, främjande av handhygienen, hostetikett och resebegränsningarna har minskat förekomsten av alla luftvägsinfektioner och tarminfektioner. Det förklarar den minskade konsumtionen av antibiotika inom öppenvården. Konsumtionen varierar i olika sjukvår

Nästan 80 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna som påbörjar sjunde klassen har fått HPV-vaccin16.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

HPV, dvs. papillomvirus, orsakar flera olika cancerformer och det bästa sättet att skydda sig mot smitta är HPV-vaccin. Nästan 80 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna som föddes år 2008 har fått HPV-vaccin. Detta framgår av uppgifterna i det riksomfattande vaccinationsregistret. "Flickor har fått HPV-vaccin gratis som en del av vaccinationsprogrammet från och med hösten 2013 och pojkar sedan hösten 2020. Trots coronapandemin har vaccinationstäckningen för flickor som påbörjar de högre klasserna i den grundläggande utbildningen förbättrats under de senaste två åren. Även pojkarnas vaccinationer har kommit igång bra", säger THL:s sakkunnigläkare Anna Scherleitner. Eftersom vaccinationerna av pojkar har inletts först i fjol har alla pojkar i årskurs 5–9 för närvarande rätt till HPV-vaccinationer. Vaccinationsserien består av två doser och från och med hösten 2022 erbjuds de i allmänhet både flickor och pojkar i femte och sjätte klass. Det är dock möjligt att få vaccinet även i

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum