Institutet för hälsa och välfärd THL

THL har utvärderat välfärdsområdenas social- och hälsovårdstjänster – rapporterna som nu publiceras stöder utvecklingen av tjänsterna i de nya områdena

Dela

THL publicerar före utgången av januari 2022 utvärderingsrapporter om social- och hälsovårdstjänsterna i varje framtida välfärdsområde. Utvärderingen gäller 2020 och början av 2021.

I varje utvärdering ligger fokus på två särskilda teman som området själv har definierat och som fastställts av SHM, till exempel mentalvårds- och missbrukartjänster samt familjetjänster.

Dessutom granskas befolkningens servicebehov i området, det aktuella läget gällande ordnandet av tjänster och utvecklingstrenden i fråga om ordnandet av tjänster samt social- och hälsovårdens kostnader, finansiering och investeringar. Samtidigt produceras också en lägesbild av informationshanteringen angående social- och hälsovårdsreformen och digitaliseringen i området.

Syftet med utvärderingarna är att producera tillförlitlig information som analyserats utifrån enhetliga kriterier som stöd för styrningen av nya välfärdsområden.

"Jag hoppas att vår utvärdering hjälper välfärdsområdena med att utveckla sina egna verksamheter och att ordna tjänster. Målet med vår utvärdering är att producera jämförelseinformation områdena emellan från de olika delområdena inom social- och hälsovårdssystemet", berättar Pekka Rissanen, överdirektör för informationstjänsterna vid THL.

Först, det vill säga den 30 november, publiceras en utvärdering av Egentliga Tavastlands välfärdsområde.

Utvärderingen grundar sig på intervjuer och omfattande bakgrundsmaterial

THL har årligen utvärderat ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna i Finland på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård som trädde i kraft i början av juli 2021 blev uppgiften lagstadgad.

Nu publiceras utvärderingarna för första gången enligt välfärdsområde.

Utvärderingarna grundar sig på både kvantitativt och kvalitativt material. Informationsunderlaget består av diskussioner som förts med välfärdsområdenas representanter, administrativa dokument samt av Valviras och regionförvaltningsverkens tillsynsobservationsrapporter.

Den största delen av de indikatorer som används i utvärderingen hör till indikatorerna för kostnadseffektivitet i styrningen av social- och hälsovårdstjänster (KUVA).

Utvärderingen stöder SHM:s styrningsuppgift

THL:s expertutvärderingar stöder SHM:s styrningsuppgift, eftersom utvärderingsrapporterna används som centralt informationsmaterial i de styrningsförhandlingar för välfärdsområdena som leds av SHM.

Hädanefter görs utvärderingen varje år både enligt välfärdsområde och också samarbetsområde. Samarbetsområdena består av välfärdsområden i området och följer i regel de tidigare sjukvårdsdistriktens specialupptagningsområden.

Utvärderingsrapporten för varje välfärdsområde publiceras i THL:s webbtjänst samma dag som områdets styrningsförhandlingar förs. Välfärdsområdenas styrningsförhandlingar ordnas 30.11.2021–28.1.2022.

Den nationella utvärderingen publiceras våren 2022.

Tidtabellen för publiceringen av rapporterna och de särskilda temana enligt välfärdsområde

Utvärdering och informationsunderlaget (thl.fi)

Bakgrundsinformation

Temanyhet från den 15 juni 2021, på finska: I år utvärderar THL social- och hälsovårdstjänsterna enligt välfärdsområde – ny områdesindelning även i Datafönstret

Ytterligare information 

överdirektör, kunskap och data Pekka Rissanen, THL,
for-namn.efternamn@thl.fi, tfn 029 524 6068

utvärderingschef Nina Knape, THL,
for-namn.efternamn@thl.fi, tfn 029 524 7683

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Forskning: Värmeböljor orsakar problem på sjukhusen i Finland - utrymmena borde kunna kylas ner bättre än i nuläget 17.5.2022 02:00:00 EEST | Tiedote

Många av sjukhusen i Finland har otillräcklig beredskap för värmeböljors skadeverkningar. Detta framgår av Institutet för hälsa och välfärds (THL) enkätundersökning. Problemet är i synnerhet att temperaturen inomhus blir för hög vid värmebölja. På många sjukhus som svarade på enkäten har man under värmeböljor uppmätt inomhustemperaturer på 27–29 grader, på vissa upp till 30 grader eller mer. De utrymmen där temperaturen vanligen blir för hög är patientutrymmen på vårdavdelningar, pausrum för personalen samt vårdåtgärds- och undersökningsutrymmen. I en stor del av sjukhusen har såväl personalen som patienterna och de anhöriga på vårdavdelningarna klagat över värmen inomhus vid värmeböljor. "Hettan försämrar både patienternas och personalens välfärd på sjukhusen. Problem uppstår också till exempel med vårdåtgärderna och förvaringen av läkemedel”, berättar THL:s forskare Virpi Kollanus. Maskinell kylning är möjlig endast på vissa sjukhus Största delen av sjukhusen som svarade på enkäten v

Studie: Hemmets rumsväxter ökar mångfalden i mikrofloran inomhus30.3.2022 02:00:00 EEST | Tiedote

Rumsväxterna ökar mångfalden, det vill säga diversiteten i mikrofloran inne i hemmet. Detta framgår av en undersökning som publicerats i den vetenskapliga publikationen Indoor Air och som har gjorts i samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd (THL) och internationella partner. Tidigare studier har visat att mångfalden av mikrober som härstammar i synnerhet från naturen inne i barndomshemmet senare kan skydda mot astma och allergi. Hittills har det dock funnits få forskningsrön om rumsväxternas inverkan på mikrofloran i hemmet. "Enligt en färsk undersökning bearbetar rumsväxterna den mikroflora som vi exponeras för i hemmen. Vi behöver dock mer forskning om vilka typer av rumsväxters mikrober som berikar inomhusmiljön och om dessa mikrober har hälsofördelar ”, berättar THL:s ledande forskare Martin Täubel. Redan några rumsväxter räcker till för att ändra mikrofloran i hemmet I undersökningen var det intressant att det behövdes endast några växter i hemmet för att man skulle kunn

HPV-vaccineringen förlängs tillfälligt – vaccinationsserien kan inledas fram tills den unga fyller 18 år22.3.2022 06:45:00 EET | Tiedote

Tiden för att ge HPV-vaccin mot papillomvirus har förlängts. Vaccinationsserien kan inledas fram tills den unga har fyllt 18 år. Förlängningen är tillfällig och gäller till slutet av läsåret 2022–2023. "Under coronatiden har man i vissa kommuner inte kunnat genomföra alla hälsokontroller och vaccinationer. Med denna tillfälliga lösning vill vi säkerställa att alla barn och unga har en jämlik möjlighet att få vaccinationsskydd mot cancer orsakad av papillomvirus", säger Mia Kontio, ledande expert vid THL. "Även om vaccinationstiden förlängs på grund av coronaviruset, spelar det ingen roll varför det finns brister i den ungas HPV-skydd. Vaccinationsserien kan inledas utifrån individuell prövning även om orsaken till att den inte har inletts är en annan", säger Ulpu Elonsalo, överläkare vid THL. HPV-vaccinet skyddar mot flera cancerformer HPV, det vill säga humant papillomvirus, orsakar flera olika typer av cancer i huvud- och halsområdet samt i ändtarmsöppningen, penis, livmoderhalsen, s

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation ökade klart i fjol - det nationella vaccinationsprogrammet utvidgas i Kyrkslätt och Lojo1.3.2022 10:00:00 EET | Tiedote

År 2021 anmäldes 150 fall av fästingburen hjärninflammation till THL: s register över smittsamma sjukdomar, vilket är betydligt fler än under tidigare år. År 2020 anmäldes 91 fall av TBE till registret, år 2019 69 fall, år 2018 79 fall och år 2017 sammanlagt 85 fall. "Under coronapandemin har människor rört sig och sysslat mer utomhus, tillbringat mer tid i stugorna och rest mer än vanligt i hemlandet. Förra sommaren var väderleksmässigt också utmärkt med tanke på utomhusvistelse. Utöver dessa kan också klimatförändringen och människornas medvetenhet om fästingburna sjukdomar förklara ökningen av antalet fall under de senaste åren ”, säger Henna Mäkelä, forskare vid THL. Enligt uppföljningsuppgifterna för 2017–2021 var incidensen av fästingburen hjärninflammation högst i Kustregionernas kommuner, i Pargas (47 fall per 100 000 invånare), landskapet Åland (41/100 000), Gustavs (37/100 000) och Simo (33/100 000). Nya områden med i vaccinationsprogrammet i Kyrkslätt och Lojo Det nationella

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum