Institutet för hälsa och välfärd THL

THL rekommenderar användning av ansiktsmask för att skydda andra – handtvätt och säkerhetsavstånd är de viktigaste sätten att förebygga coronasmitta

Dela
Maskrekommendationen gäller sjukvårdsdistrikt som är märkta med orange (situationen 12.8.2020). I dessa har man konstaterat coronasmitta under de två senaste veckorna.
Maskrekommendationen gäller sjukvårdsdistrikt som är märkta med orange (situationen 12.8.2020). I dessa har man konstaterat coronasmitta under de två senaste veckorna.

THL rekommenderar att medborgarna använder ansiktsmask i vissa situationer för att skydda andra människor. Att använda ansiktsmask är ett sätt att förebygga spridningen av coronaviruset. Det är fortfarande av största vikt att man håller 1–2 meters säkerhetsavstånd alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk, samt att undvika att röra vid ansiktet.

Om man har symtom bör man undvika sociala kontakter och omedelbart testa sig för corona.

"Risken för att coronaviruset sprids ökar nu när vi återgår till vardagen och människorna börjar röra på sig mer. Nu vet vi också att smittorisken är särskilt stor vid trängsel. Att använda ansiktsmask är ett sätt att förhindra att epidemin tilltar", säger generaldirektör Markku Tervahauta vid THL.

Vem bör använda ansiktsmask och i vilka situationer?

THL:s rekommendation gäller de sjukvårdsdistrikt där det har förekommit coronavirussmitta under de senaste två veckorna. Rekommendationen gäller inte arbetsgemenskaper, eftersom expertinstitutet i dessa frågor är Arbetshälsoinstitutet.

THL rekommenderar att du använder mask när du

 • använder kollektivtrafik, där det är svårt att undvika närkontakt 
 • är på väg för att testa dig för corona, eller av nödvändiga skäl måste röra dig utanför hemmet medan du väntar på testresultatet
 • återvänder till Finland från ett riskområde och tar dig från inreseplatsen, t.ex. flygplatsen, till karantänen, samt om du under karantänen av nödvändiga skäl måste röra dig utanför hemmet. 

Ansiktsmask kan fortfarande användas även i andra situationer, om det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd. 

Dessutom kan de regionala myndigheterna för smittsamma sjukdomar inom sitt område utfärda egna kompletterande eller mer begränsade rekommendationer som grundar sig på deras egen riskbedömning. 

Viruset smittar i första hand som droppsmitta 

Det nya coronaviruset smittar främst som droppsmitta, då en sjuk person hostar, nyser, talar eller sjunger. 

En del av dem som smittats av COVID-19 får inga eller obetydliga symtom, varvid man inte själv är medveten om sin smitta.  Viruset kan smitta redan några dagar innan symtomen uppstår. Dessutom har man i studier redogjort för situationer där en symptomfri person har smittat andra i trånga lokaler inomhus.

"Till exempel i sådana situationer kan en ändamålsenlig användning av ansiktsmask minska smittorisken, eftersom masken hindrar att droppar sprider sig till omgivningen", säger överläkare Taneli Puumalainen vid THL.

Användning av ansiktsmasker kräver noggrannhet

Det finns många slags ansiktsmasker. Engångsmasker eller återanvändbara tygmasker går att köpa i affären. Man kan också sy egna tygmasker. 

En ansiktsmask är inget egentligt andningsskydd och skyddar inte sin användare effektivt. Effekten av att använda ansiktsmask grundar sig delvis på att så många som möjligt använder dem på ett ändamålsenligt sätt. 

De egentliga andningsskydden (FFP1, FFP2 eller FFP3) och de CE-märkta kirurgiska mun- och nässkydden, som uppfyller kraven på medicinsk utrustning, skyddar också användaren och är i första hand avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal.

Användning av ansiktsmask kräver noggrannhet för att förhindra att en smutsig mask medför smittorisk. Masken ska alltid hanteras med rena händer.

Man bör inte använda mask om den innebär att det blir orimligt svårt att andas eller om det finns andra hälsoskäl som hindrar användning av mask. Diskutera vid behov med din läkare om ditt hälsotillstånd innebär att det är svårt att använda ansiktsmask.  

Ansiktsmasker lämpar sig inte för barn. Masken kan användas enligt anvisningarna från 15 års ålder.

Minneslista för användning av mask

 • Prova olika masker för att hitta en modell som passar ditt ansikte och som du kan andas igenom.
 • Ha med dig så många masker som du behöver under dagen.
 • Ha med dig handdesinfektion och vid behov extra masker för byte
 • Tvätta eller desinficera händerna innan du sätter på dig en ny eller ren mask.
 • Ta på dig ansiktsmasken i god tid innan du stiger på ett fortskaffningsmedel.
 • Se till att masken sitter tätt mot ansiktet och att den täcker munnen, näsan och hakan.
 • Rör inte masken och dra den inte under hakan eller upp på pannan.
 • Om du rör vid masken under användning, tvätta eller desinficera händerna före och efter beröring.
 • Återanvänd inte en använd mask. 
 • Byt mask om den blir fuktig eller smutsig.
 • Avlägsna masken genom att ta tag i banden med rengjorda händer. Rör inte vid maskens utsida. 
 • Efter användning, släng engångsmasken direkt i soporna och lägg den återanvändbara tygmasken i en plastpåse eller direkt i tvättmaskinen.
 • Tvätta eller desinficera händerna efter att du avlägsnat masken.
 • Tvätta tygmasken i 60 grader efter varje användning eller koka den i fem minuter i vatten med en liten mängd tvättmedel. Skölj masken och torka den på en plats med frisk luft. 

Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker

THL: lägesöversikt

Arbetshälsoinstitutet Information om mun-nässkydd och andningsskydd – se bilderna

Arbetshälsoinstitutet: Information om ansiktsmasker av tyg

Arbetshälsoinstitutet: Anvisningar för arbetsplatserna om återgång till arbetet

Om du misstänker att du blivit smittad av corona ska du göra en bedömning av symptomen i tjänsten Omaolo.
Till tjänsten Omaolo 

Mer information:

Mika Salminen
direktör
THL
tfn 029 524 8454
fornamn.efternamn(at)thl.fi

Taneli Puumalainen
överläkare
THL
tfn 029 524 6080
fornamn.efternamn(at)thl.fi

Bilder

Maskrekommendationen gäller sjukvårdsdistrikt som är märkta med orange (situationen 12.8.2020). I dessa har man konstaterat coronasmitta under de två senaste veckorna.
Maskrekommendationen gäller sjukvårdsdistrikt som är märkta med orange (situationen 12.8.2020). I dessa har man konstaterat coronasmitta under de två senaste veckorna.
Ladda ned bild

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Flera exponeringssituationer i skolor och daghem – tills vidare liten smittspridning konstaterad11.9.2020 11:24:07 EESTTiedote

Från och med skolstarten har THL fått kännedom om över 40 situationer där en person som smittats av coronaviruset har utsatt flera personer för smitta inom småbarnspedagogiken, i skolor och på läroanstalter på andra stadiet. Sammanlagt över 1 700 personer har placerats i karantän på grund av exponering. Tills vidare har man konstaterat liten smittspridning bland de exponerade. "De första uppföljningsuppgifterna från skolorna tyder på att man lyckas identifiera smittade och exponerade elever mycket väl. Liksom under våren 2020 har smittspridningen hittills varit låg", berättar sakkunnigläkare Emmi Sarvikivi vid THL. THL intensifierar uppföljningen av infektioner bland barn och unga genom att samla in uppgifter om exponering och smittspridning. Även personer med lindriga symtom ska testas THL:s anvisning om att testa barn för coronavirus har ställvis tolkats vagt. Lindriga symtom i luftvägarna hos barn under skolåldern kan följas med hemma under några dagar före man söker sig till test.

Expertgruppens ställningstagande: Symtom i inomhusmiljöer har många orsaker, termen inneluftssjukdom har inga medicinska grunder20.8.2020 07:15:00 EESTTiedote

Det finns inga medicinska grunder för användningen av termerna inneluftssjukdom, mögelhussjukdom eller mögelsjukdom och därför ska de inte användas inom hälso- och sjukvården. Detta framgår av ställningstagandet från expertgruppen för hälso- och sjukvård inom det nationella programmet för inomhusluft och hälsa. Även i andra sammanhang ska man undvika att använda termerna, eftersom de förmedlar antagandet att till exempel symtom som stör en persons funktionsförmåga i inomhusmiljöer eller en persons insjuknande enbart beror på föroreningar i inomhusluften. Användningen av termerna orsakar förvirring och försvårar vården och rehabiliteringen av patienterna. Personer med symtom ska få hjälp enligt bästa medicinska kunskap De symtom som människor upplever i inomhusmiljöer kan bero på många orsaker. Långvariga symtom som stör funktionsförmågan ska utredas inom hälso- och sjukvården. På så sätt kan man säkerställa att eventuella sjukdomar som kräver behandling diagnostiseras, att rätt behandl

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum