Institutet för hälsa och välfärd THL

THL:s studie: Majoriteten av finländarna stöder den nuvarande alkoholpolitiken

Dela
Enligt THL:s mätning som gjordes i januari 2023 stöder 53 procent av finländarna den nuvarande alkoholpolitiken. Av respondenterna stödde nio procent en strängare alkoholpolitik. 29 procent ville ha en liberalare alkoholpolitik.

”Andelen är den samma som året innan. De senaste fem åren har understödet för alkoholpolitiken varierat mellan 53 och 57 procent”, säger ledande expert Thomas Karlsson från THL.

Männen är mer liberala än kvinnorna. 39 procent av männen önskar en liberalare alkoholpolitik medan kvinnornas motsvarande andel är 19 procent. Den markanta skillnaden i männens och kvinnornas alkoholpolitiska åsikter syns tydligt i opinionsundersökningens resultat.

Finländarnas alkoholpolitiska åsikter går isär i synnerhet när det gäller var viner borde få säljas. Lite under hälften (48 %) av respondenterna ansåg att man borde få köpa vin i dagligvaruaffärer. Andelen är lägre än året innan, då motsvarande siffra var 54 procent.

Om vinförsäljning i matbutiker skulle innebära att även starka alkoholdrycker skulle säljas där, sjunker andelen som vill ha vin i matbutikerna till 25 procent. Året innan var denna andel 29 procent.

En klar majoritet av respondenterna (87 %) anser att Alko även i framtiden ska ha ensamrätt på försäljningen av starka alkoholdrycker.


THL kartlägger finländarnas alkoholpolitiska åsikter med hjälp av årligen återkommande opinionsundersökningar. Uppgifterna har samlats in genom telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda finländare i åldern 15–79 år från befolkningsregistern. Urvalet är cirka 1 000 personer och det representerar hela Finlands befolkning, exklusive Åland. De årliga opinionsundersökningarna har gjorts sedan 1984.

Ytterligare information

Alkoholpolitiska åsikter 2023

Alkoholipolitiikka (på finska)

Thomas Karlsson
ledande expert
tfn. 029 524 7021
e-post: förnamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation minskade en aning – det nationella vaccinationsprogrammet utvidgas till Sommaröarna i Esbo20.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

År 2022 anmäldes totalt 123 fall av fästingburen hjärninflammation till THL:s register över smittsamma sjukdomar. Det är något färre än toppåret 2021, då antalet fall var 148. Under tidigare år har det förekommit färre än hundra fall. "Trenden i antalet rapporterade TBE-fall har varit uppåtgående redan i över tio år. Detta förklaras av flera faktorer. Till exempel kan klimatförändringen och människornas medvetenhet om fästingburna sjukdomar förklara ökningen av antalet fall”, säger Henna Mäkelä, forskare vid THL. Enligt uppföljningsuppgifterna för 2018–2022 var incidensen av fästingburen hjärninflammation högst i kustregionernas kommuner, i Pargas (46 fall per 100 000 invånare), Gustavs (41/100 000), landskapet Åland (38/100 000) och Lojo (16/100 000). Så gott som alla personer som smittats har saknat vaccinationsskydd. Det är viktigt att se till att man har ett fullt vaccinationsskydd, särskilt om man bor i ett område som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. Nytt område

Vaccinationstäckningen bland småbarn är god i Finland – täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något14.3.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Vaccinationstäckningen är fortfarande god i Finland när det gäller vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något under de senaste två åren. De här uppgifterna framgår av det nationella vaccinationsregistret. Över 97 procent av barn födda år 2019 har fått det femvalenta vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och infektioner som orsakas av Hib-bakterien. Täckningen är något lägre bland barn födda 2019 och 2020 än i de tidigare åldersklasserna, då täckningen varit nästan 99 procent. I flera välfärdsområden når man dock fortfarande en täckning på 99 procent. Cirka 94 procent av de barn som föddes 2020 har fått den första dosen MPR-vaccin, som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund. Även på riksnivå har MPR-vaccinationstäckningen sjunkit långsamt under de senaste åren. I vissa välfärdsområden har täckningen dock hållits på en god nivå eller till och med stigit. "Orsakerna till att vaccinationstäckningen sju

Hur mår finländarna? THL kallar 10 000 personer från olika delar av landet till en omfattande hälsoundersökning24.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

THL kallar 10 000 vuxna till en omfattande hälsoundersökning under vintern och våren. Kallelsen skickas till ett slumpmässigt urval personer över 20 år. I undersökningen utreds deras hälsa, funktionsförmåga och riskfaktorer för sjukdomar som kan utvecklas senare i livet. Hälsoundersökningarna är en del av THL:s omfattande undersökning Hälsosamma Finland, som inleddes förra hösten. Då ombads 66 000 vuxna besvara undersökningens enkät. Nu kallas 10 000 av dem dessutom till en hälsoundersökning. ”Undersökningshelheten är en nationellt betydande satsning för att få sådan kunskap om hela befolkningens och dess delgruppers hälsa och välfärd som inte kan fås från andra informationskällor”, säger Annamari Lundqvist som är ledare för undersökningen. Hälsoundersökningarna ordnas på 50 orter Hälsoundersökningarna inleds i januari och avslutas i juni 2023. Hälso- och sjukvårdspersonalen besöker sammanlagt 50 orter. Undersökningarna genomförs på bred front i hela Finland, från Utsjoki till Helsingf

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum