HAM Helsingin taidemuseo

Three new public works of art will delight daycare and school children in Helsinki

Share
Hanna Råst has created an artwork for the new Haga primary school, Nayab Ikram has made work for Puotila primary school’s new building, and Jussi Juurinen has created a set of artworks for Verkkosaari daycare.
Hanna Råst: Chronology, 2022 / Photo: HAM/Sonja Hyytiäinen
Hanna Råst: Chronology, 2022 / Photo: HAM/Sonja Hyytiäinen

Different layers of history and time come together in Hanna Råst's collage work, Chronology, which has been integrated into the awning of Pohjois-Haaga primary school.The work weaves together childhood memories with different eras of history and untold events. Råst has gathered photographs and drawings from archives and created a collage that extends to different periods of history. The artist hopes that the work will kindle students' curiosity and interest in history, time, and geology.

The collage has been installed under the school building’s awning and can only be seen when stood under it.The idea of positioning the work out of direct sight is connected to the notion of discovery and the uncovering of new knowledge that shapes our historical narratives. This work expands on themes Råst has addressed in her broader artistic practice.

A series of photographs titled Symbiosis by photographer and artist Nayab Ikram were commissioned for Puotila primary school’s new building. Seven photographs feature hands merging with materials to form a symbiotic relationship in the spirit of play and coexistence. According to the artist, the hands refer to connection and longing for it, caring and nurturing. The work invites viewers to consider coexistence, the concept of play, the agencies created within play, and the roles and rules involved in play.Part of the work is currently on view in HAM's Shared Space exhibition. Originally from Åland, Nayab Ikram approaches the concepts of cultural identity and the formation of identities through photography, video, and installation.

Artist Jussi Juurinen's work Same but Different has been completed for the newly opened Verkkosaari daycare. The three-part work takes over the three lightwells of the daycare, each part having its own colour scheme and rhythm of lines. As the sunlight moves across the surface of the work, the appearance of three-dimensional and multicoloured birch panels and slat modules seems to change.

Repetition and seriality are characteristic of Juurinen's art. With Same but Different, instead of focusing on printmaking, Juurinen wanted to approach his wooden materials differently and to blur the difference between the printing plate and the print made from it. The print-like panels form a sequence of three large picture planes that resemble wallpaper or textiles.

The funding of the artworks has been made possible by the Percent for Art principle that the city of Helsinki adheres to. This means that a part of the budget of the city’s construction or renovation projects is set aside for the implementation of new public art. The steady construction rate in recent years has made it possible to commission art for several public buildings and outdoor spaces in different parts of Helsinki. HAM Helsinki Art Museum acts as an art expert in art projects, and the works are accessioned to the City of Helsinki’s art collection managed by HAM Helsinki Art Museum.

Keywords

Contacts

Curator of Public Art Paula Korte
HAM
tel. 040 571 5307
paula.korte@hamhelsinki.fi

Images

Hanna Råst: Chronology, 2022 / Photo: HAM/Sonja Hyytiäinen
Hanna Råst: Chronology, 2022 / Photo: HAM/Sonja Hyytiäinen
Download
Nayab Ikram: Symbiosis, 2022 / Photo: HAM/Sonja Hyytiäinen
Nayab Ikram: Symbiosis, 2022 / Photo: HAM/Sonja Hyytiäinen
Download
Jussi Juurinen: Same but Different, 2023 / Photo: HAM/Kirsi Halkola
Jussi Juurinen: Same but Different, 2023 / Photo: HAM/Kirsi Halkola
Download
Jussi Juurinen: Same but Different, 2023 / Photo: HAM/Kirsi Halkola
Jussi Juurinen: Same but Different, 2023 / Photo: HAM/Kirsi Halkola
Download
Jussi Juurinen: Same but Different, 2023 / Photo: HAM/Kirsi Halkola
Jussi Juurinen: Same but Different, 2023 / Photo: HAM/Kirsi Halkola
Download

About HAM Helsingin taidemuseo

HAM Helsingin taidemuseo
Eteläinen Rautatiekatu 8
00100 Helsinki

http://www.hamhelsinki.fi

 

 

Subscribe to releases from HAM Helsingin taidemuseo

Subscribe to all the latest releases from HAM Helsingin taidemuseo by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from HAM Helsingin taidemuseo

INBJUDAN: Helsingforsbiennalens pressdag torsdag 8.6 från och med kl. 10 på HAM Helsingfors konstmuseum och Skanslandet25.5.2023 13:00:00 EEST | Kutsu

Evenemanget för samtidskonst Helsingforsbiennalen öppnar för allmänheten söndagen den 11 juni på Skanslandet och Helsingfors konstmuseum HAM. Evenemanget sprider sig också under sommaren till olika ställen runt om i staden. Det presenterar ungefär 30 internationella konstnärer och konstnärsgrupper. Helsingforsbiennalen 2023 behandlar med konstens hjälp vår tids brinnande frågor, såsom minskad biologisk mångfald, politiska sammanstötningar och effekter av ny teknologi. Underrubriken Nya riktningar kan uppstå hänvisar till ett alternativt sätt att leva i och förstå världen – samt föreställa sig andra möjliga framtider. Nästan hälften av verken är alldeles nya och aldrig tidigare skådade som skapats enkom för utställningens förevisningsplatser.

INVITATION: Helsinki Biennial’s press day on Thursday 8 June beginning at 10 a.m. at HAM Helsinki Art Museum and Vallisaari Island25.5.2023 13:00:00 EEST | Press Invitation

The contemporary art event Helsinki Biennial 2023 will open to the public on Sunday 11 June on Vallisaari Island and at HAM Helsinki Art Museum. Additionally, the event will spread across the city throughout the summer. The biennial will present around 30 international artists and collectives. Through art, Helsinki Biennial 2023 reflects on some of the major issues of our time, such as the loss of biodiversity, political conflicts, and the impact of new technologies. The biennial’s title, New Directions May Emerge, refers to alternative ways of living in and understanding the world, whilst envisioning other potential futures. Approximately half of the works are new commissions.

Helsinki Biennaalin mediatilaisuus to 8.6. klo 10 HAM Helsingin taidemuseossa ja Vallisaaressa25.5.2023 13:00:00 EEST | Kutsu

Nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali 2023 avautuu yleisölle sunnuntaina 11.6. Vallisaaressa ja HAM Helsingin taidemuseossa. Tapahtuma levittäytyy kesän aikana myös muualle kaupunkiin. Nykytaidetapahtuma esittelee noin 30 kansainvälistä taiteilijaa ja taiteilijaryhmää. Helsinki Biennaali 2023 käsittelee taiteen kautta aikamme polttavia kysymyksiä, kuten luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, poliittisia yhteentörmäyksiä ja uusien teknologioiden vaikutuksia. Alaotsikko Uusia suuntia voi syntyä viittaa vaihtoehtoiseen tapaan elää maailmassa ja ymmärtää sitä – sekä kuvitella muita mahdollisia tulevaisuuksia. Teoksista noin puolet on täysin uusia ja ennenkokemattomia ja varta vasten näyttelyn esityspaikkoihin tehtyjä.

Milla Aska: Swirls, HAM galleriet 10.6.2023-30.7.202325.5.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Swirls av Milla Aska är en utställning med virvlande, hisnande sinnesförnimmelser och snurrande synintryck. Under sitt månglagrade innersta döljer de diffusa ytorna på målningarna ochfärgpennsteckningarnafigurer som långsamt blottläggs sökande sina former. I Askas observationer kopplas icke verbaliserade kroppsliga känslor samman med penseldrag som utforskar ytorna och konturer som stilla förflyktigas.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom