Espoon kaupunki - Esbo stad

Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote kesäkuu 2018

Jaa

Aiheita: Espoon väestö oli huhtikuun 2018 lopussa ennakkotietojen mukaan 280 250 asukasta. Espoon ruotsinkielisten väestöennuste 2018-2027. Vuonna 2017 syntyi vähemmän lapsia edellisvuoteen nähden. Kuolleiden määrä pysyi ennallaan. Työttömyys vähenee tasaista tahtia. Asuntotuotanto jatkunut voimakkaana. Eetvartti 2/2018 -julkaisu ilmestynyt. Ajankohtaista tutkimuksen saralta.

Espoon väestö oli huhtikuun 2018 lopussa ennakkotietojen mukaan 280 250 asukasta

Väestö kasvoi vuoden 2018 alusta 1 200 asukkaalla, mikä on 60 asukasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Syntyneitä oli hieman enemmän kuin edellisvuonna samoin kuolleita. Luonnollinen väestönlisäys oli noin 50 henkeä korkeampi kuin edellisvuonna. Kuntien välinen nettomuutto oli voitollinen 115 asukkaalla. Maahanmuutto nousi hieman edellisvuodesta samoin espoolaisten muutto ulkomaille. Nettosiirtolaisuus kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta noin 20 henkilöllä.

Huhtikuussa Espoon väestöä lisäsi eniten nettosiirtolaisuus, jonka osuus väestönkasvusta oli 46 prosenttia, syntyneiden enemmyyden osuus oli 44 prosenttia ja muutto muista kunnista lisäsi Espoon väestöä 10 prosentin verran.

Vieraskielisiä asukkaista oli rekisteritiedon (Trimble Locus) mukaan huhtikuun lopussa 46 160 ja heidän osuutensa vuoden 2018 tammi-huhtikuun väestönkasvusta oli 89 prosenttia.

Huhtikuu

Elävänä syntyneet

Kuolleet

Luonnollinen väestönlisäys

Kuntien välinen tulomuutto

Kuntien välinen lähtömuutto

Kuntien välinen netto-muutto

Maahan-muutto

Maasta-muutto

Netto-siirto-laisuus

Väestön-lisäys

Väkiluku/ ennakko-väkiluku

2017*

963

489

474

4 949

4 817

132

994

457

537

1 143

275 726

2018*

1 038

511

527

4 899

4 784

115

1 048

487

561

1 203

280 247

Muutos

75

22

53

-50

-33

-17

54

30

24

60

4 521

Lähde: Tilastokeskus

* Ennakkotieto

                                                     
Espoon ruotsinkielisten väestöennuste 2018 - 2027

Espoon uusi alueittainen ruotsinkielisten väestöennuste perustuu Espoon ruotsinkielisen väestön viimeaikaiseen kehitykseen, Espoon ruotsinkielisen väestön pitkän aikavälin ennusteeseen vuoteen 2050 (Kaupunkitutkimus TA Oy) ja koko Espoon väestöennusteeseen. Uudessa ennusteessa oletetaan ruotsinkielisen väestön osuuden koko väestöstä laskevan noin 0,1 prosenttiyksikköä vuosittain koko ennustekauden. Tämä merkitsee, että ruotsinkielisen väestön määrä laskee.

Espoossa oli ruotsinkielisiä asukkaita vuoden 2018 alussa 20 077. Ennusteen mukaan ruotsinkielisten määrä on vuoden 2027 alussa 19 570 asukasta. Tällöin vuoden 2027 alkuun mennessä Espoon ruotsinkielisten asukkaiden määrä laskisi 560 asukkaalla nykyisestä. Samoin ruotsinkielisten suhteelliset osuudet Espoon väestöstä laskisivat vastaavana ajanjaksona 7,2 prosentista 6,1 prosenttiin.

Ennusteen mukaan ruotsinkielisten asukkaiden määrä kasvaa Suur-Tapiolassa ja Suur-Kauklahdessa noin 100 asukkaalla kummassakin ja laskee eniten Vanha-Espoon, Suur-Espoonlahden ja Suur-Matinkylän alueilla 190 - 490 asukkaalla.

Ruotsinkielisen väestön määrä kasvaa yli 200 asukkaalla Suurpellon, Otaniemen, Niittykummun ja Perkkaan pienalueilla ja vähenee eniten Haukilahdessa ja Matinlahdessa 180 - 240 asukkaalla.

Espoon ruotsinkielisten väestöennuste 2018 – 2027 on saatavissa:

Aluesarjat-tilastotietokannasta:

Helsingin seudun aluesarjat (www.aluesarjat.fi) > Tilastokanta > Pääkaupunkiseutu alueittain > Väestö > Väestöennuste > E2. Espoon ruotsinkielinen väestö 1.1.1999 - 2018 ja väestöennuste 1.1.2019 -2027.

Internetistä: Yhteenvedot väestöennusteista

Lähteet: Espoon kaupunki, Kaupunkitutkimus TA Oy, Tilastokeskus

 

Vuonna 2017 syntyi vähemmän lapsia edellisvuoteen nähden. Kuolleiden määrä pysyi ennallaan.

Tilastokeskuksen virallisen tilaston mukaan vuonna 2017 Espooseen syntyi 3 089 lasta, mikä oli 147 lasta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syntyneistä lapsista 71 prosenttia rekisteröitiin suomen- tai saamenkielisiksi, kahdeksan prosenttia ruotsinkielisiksi ja 21 prosenttia vieraskielisiksi. Suur-Kauklahdessa syntyi eniten lapsia suhteutettuna hedelmällisessä iässä olevien naisten määrään ja Suur-Tapiolassa vähiten. Ikäryhmittäinen hedelmällisyys oli korkeinta 30−34-vuotiailla naisilla.

Vuonna 2017 kuoli yhteensä 1440 espoolaista eli lähes saman verran kuin vuotta aikaisemmin (1445 henkeä vuonna 2016). Kuolleista 85 prosenttia oli suomen- tai saamenkielisiä, 12 prosenttia ruotsinkielisiä ja kolme prosenttia vieraskielisiä. Vuonna 2017 Espoossa kuoli 5,20 henkeä keskiväkiluvun tuhatta asukasta kohti, kun vuotta aiemmin suhdeluku oli 5,31 henkeä.

Työttömyys vähenee tasaista tahtia

Myönteinen kehitys jatkuu. Huhtikuun 2018 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 11 114 ja työttömyysaste oli 7,8 %. Koko maan työttömyysaste oli 9,7 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 964 ja 50 vuotta täyttäneitä 4011. Naisia oli 45,9 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 3899 eli 35,1 % työttömistä. Luvut perustuvat TEM:n työnvälitystilastoon.

Vuodentakaiseen verrattuna työttömiä oli 13,3 % (1708 henkeä) vähemmän ja työttömyysaste oli 1,2 prosenttiyksikköä alhaisempi. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 16,9 % (196 henkeä) vuodentakaista vähemmän ja pitkäaikaistyöttömiä 26,4 % (1402 henkeä) vuodentakaista vähemmän.

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: espoo.fi > Työttömyys kuukausittain

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä Eetvartti-julkaisussa

Asuntotuotanto jatkunut voimakkaana

Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Espoossa valmistui ennakkotiedon mukaan 816 uutta asuntoa eli 196 enemmän kuin vuotta aiemmin. Samalla aloitettiin 1296 uuden asunnon rakentaminen, mikä oli yli kaksinkertainen määrä vuodentakaiseen verrattuna.

Neljännesvuosikatsaus rakennus- ja asuntotuotannosta Eetvartti-julkaisussa

Eetvartti 2/2018 -julkaisu on ilmestynyt

Ajankohtaista Eetvartti – Espoon toimintaympäristökatsauksessa:

 • Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 -aineisto antaa kokonaiskuvan Espoon tilasta ja kehityksestä
 • Hyvinvointikertomus ohjaa valtuustokauden hyvinvointityötä
 • Kaikukortti tuo kulttuuripalvelut myös vähävaraisten ulottuville
 • Espoon kehittää lasten ja perheiden palveluja
 • Havaintoja Espoon sosiaali- ja terveyspalvelujen historiasta 1929-1995

Varttitiedot I neljännes 2018:

 • Espoon väestö oli maaliskuun 2018 lopussa ennakkotietojen mukaan 279 850 asukasta
 • Työttömyyden laskusuuntaus jatkuu edelleen, tosin vauhti hidastunee hieman viime vuodesta
 • Uusia asuntoja alettiin rakentaa yli kaksinkertainen määrä vuodentakaiseen verrattuna

Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

Ajankohtaista tutkimuksen saralta

 • Helsingin yliopistoon perustettuun kaupunkitutkimusinstituuttiin on valittu kolme tutkijatohtoria, joiden teema-alueet ovat eriarvoisuus kaupungeissa, tavoite hiilineutraalista kaupungista ja digitalisaation tuoma muutos kaupunkielämään. Tutkijatohtorit aloittavat tehtävissään syksyn aikana ja työskentelevät osin myös kaupungin tiloissa.
 • Kouluterveyskyselyn tulospalveluun julkaistu uusia indikaattoreita mm. häirinnästä ja väkivallasta, päihteistä, vaikutusmahdollisuuksista ja positiivisesta mielenterveydestä. https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia
 • Kuusikkoraportti 1/2018 ”Kuuden suurimman kaupungin vammaisten palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017” on julkaistu, myös lastensuojelun, päihdehuollon ja mielenterveyspalvelujen sekä vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen raportit tulossa kesäkuun aikana. http://www.kuusikkokunnat.fi/  

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Väestönmuutosten ennakkotiedot ja väestöennuste: Tutkija Teija Jokiranta, teija.jokiranta@espoo.fi, puh. 043 8265 208
Syntyneet ja kuolleet: Tutkija Noora Sipilä, noora.sipila@espoo.fi, puh. 043 8272 261
Työttömyys, asuntotuotanto ja Eetvartti: Tietopalvelupäällikkö Petri Lintunen, petri.lintunen@espoo.fi, puh. 043 8265 211
Ajankohtaista tutkimuksen saralta: Erityisasiantuntija Minna Joensuu, minna.joensuu@espoo.fi, puh. 043 8273 386

Tietoja julkaisijasta

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Facebook

Twitter

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Konsernijaoston päätöksiä 20.5.201920.5.2019 09:50:55 EESTTiedote

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi tammi - maaliskuun 2019 konserniraportin. Merkittävimpien tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta kaikilla muilla paitsi Omnialla, jolla se pysyi samalla tasolla. Espoon Asuntojen tuloksen ennustetaan olevan talousarviota parempi. Länsimetrolla ja Espoon Sairaalalla tuloksen ennustetaan olevan talousarvion mukainen ja Cateringilla sekä Omnialla hieman talousarviota heikompi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme