Espoon kaupunki - Esbo stad

Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote tammikuu 2022

Jaa

Koronaepidemian vaikutukset näkyvät espoolaisten palvelutyytyväisyydessä - Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2021 -tutkimus on valmistunut. Espoo yritysten toimintaympäristönä 2021 -tutkimuksen mukaan erityisesti yksinyrittäjien liikevaihto on pienentynyt koronaepidemian aikana. Espoon väestö oli vuoden 2021 marraskuun lopussa ennakkotietojen mukaan 296 600 asukasta. Työttömien määrä oli vuoden 2021 marraskuussa alhaisin sitten helmikuun 2020, jonka jälkeen koronarajoitukset astuivat voimaan.

Koronaepidemian vaikutukset näkyvät espoolaisten palvelutyytyväisyydessä - Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2021 -tutkimus on valmistunut

Yleistä tyytyväisyyttä mittaava laaja asuinkuntaindeksi laski vuoteen 2020 verrattuna. Muutos oli tilastollisesti merkitsevä. Suurinta tyytyväisyyden lasku oli terveyskeskuksen lääkäripalveluissa, hammaslääkäripalveluissa ja sairaalapalveluissa. Koronaepidemian mukanaan tuomat muutokset totuttuihin palveluihin siis näkyvät espoolaisten vastauksissa. Kokonaisuutena tutkimus tarjoaa tietoa asukkaiden tyytyväisyydestä palveluihin ja kunnan toimintaan, asumisesta, arjen ongelmista, turvallisuudesta sekä uudesta teknologiasta ja digitalisaatiosta.

Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksen tiedonkeruu tehtiin kirjekyselynä loka-marraskuussa 2021. Kysely lähetettiin 2125 satunnaisesti valitulle espoolaiselle. Vastauksia saatiin 503 eli vastausaktiivisuus oli 23,7 %. Vastanneista naisia oli 60 %. Tutkimuksen toteutti FCG Konsultointi Oy.

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa

Espoo yritysten toimintaympäristönä 2021 -tutkimuksen mukaan erityisesti yksinyrittäjien liikevaihto on pienentynyt koronaepidemian aikana

Espoon kaupungin yritysilmasto arvioitiin hieman paremmaksi kuin vuonna 2020. Syksyllä 2021 haastatelluista espoolaisten yritysten johtohenkilöistä yli puolet (57 %) arvioi yritysilmaston hyväksi. Positiivisten arvioiden syyksi mainittiin useimmin yrittäjien kuunteleminen, yritysmyönteisyys ja laaja yrityskirjo. Kokonaistyytyväisyys yritystoiminnan edellytyksiin oli vuoden 2020 tasolla.

Koronaepidemia on vaikuttanut yritysten toimintaan merkittävästi. Haastatelluista espoolaisista yrityksistä 39 % kertoi liikevaihtonsa pienentyneen, vuotta aikaisemmin osuus oli 49 %. Eniten liikevaihdon vähenemisestä kertoneita yrityksiä oli palveluissa, teollisuudessa sekä vähittäis- ja erikoiskaupassa. Vähiten liikevaihdon vähenemisestä kertoneita yrityksiä oli rakentamisen toimialalla. Haastatelluista yksinyrittäjistä 59 % kertoi liikevaihdon vähenemisestä. Aiempaa useammat yritykset aikovat palkata lisää työntekijöitä. Samoin aiempaa useammin yritykset olivat yrittäneet palkata osaajaa, jota ei ollut löytynyt.

Espoo yritysten toimintaympäristönä 2021-tutkimuksen toteutti Taloustutkimus oy. Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluin. Tutkimuksen vastaajajoukon muodostivat Espooseen, Helsinkiin, Vantaalle, Nurmijärvelle, Vihtiin, Kirkkonummelle, Lohjalle ja Tuusulaan sijoittuneet yritykset. Haastateltu oli ylimpään johtoon kuuluva henkilö tai pienissä yrityksissä itse yrittäjä. Haastatteluja tehtiin yhteensä 518, joista 310 espoolaisille yrityksille.

Espoo yritysten toimintaympäristönä 2021 -raportti

Espoon väestö oli vuoden 2021 marraskuun lopussa ennakkotietojen mukaan 296 600 asukasta

Ennakkotietojen mukaan Espoon väestö kasvoi tammi-marraskuun aikana 3 800 asukkaalla, mikä on 1 300 asukasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Syntyneitä oli 230 lasta edellisvuotta enemmän ja kuolleita 15 viimevuotista enemmän. Luonnollinen väestönlisäys kasvoi 220 henkilöllä edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kuntien välinen nettomuutto oli tappiollinen 360 asukkaan verran ja 570 asukasta vähemmän tappiollinen kuin edellisvuonna. Maahanmuutto oli hieman korkeampi kuin vuotta aiemmin, mutta espoolaisten muutto ulkomaille väheni. Nettosiirtolaisuus kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 270 henkilöllä.

Vuoden 2021 väestönkasvuksi tulee tammi-marraskuun ennakkotietojen perusteella 4 100 asukasta. Kuntien välinen muuttoliike on ollut hyvin vaihtelevaa kuukausittain, joskus tappiollista joskus voitollista. Tämän vuoden kokonaisväestönkasvu riippuu pääosin maan sisäisen muuttoliikkeen joulukuun kehityksestä, jota on edelleenkin hyvin vaikea ennustaa.

Tammi-marraskuussa Espoon väestöä lisäsi eniten maahanmuutto. Nettosiirtolaisuuden osuus väestönkasvusta oli 67 prosenttia, luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli 43 prosenttia ja kuntien välinen muutto oli tappiollinen 10 prosentin verran. 

Espoo sai muuttovoittoa pohjoismaista yhden ja EU-maista 500 asukkaan verran. Suurin osa Espoon saamasta muuttovoitosta ulkomailta tulee yleensä pohjoismaiden ja EU-maiden ulkopuolelta, tammi-marraskuussa määrä oli 1 900 asukasta. Tällä hetkellä 21 prosenttia muuttovoitosta ulkomailta tulee pohjois- tai EU-maista.

Vieraskielisiä asukkaita (Trimble Locus -tietokannan Väestöosan mukaan) oli marraskuun lopussa 59 600, mikä on 20,1 prosenttia koko väestöstä ja heidän osuutensa vuoden 2021 tammi-marraskuun väestönkasvusta oli 97 prosenttia.

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutoksista Eetvartti-julkaisussa

Työttömien määrä oli vuoden 2021 marraskuussa alhaisin sitten helmikuun 2020, jonka jälkeen koronarajoitukset astuivat voimaan

Marraskuun 2021 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 13 439 ja työttömien osuus työvoimasta oli 9,0 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 9,6 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1101 ja 50 vuotta täyttäneitä 4742. Naisia oli 46 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 6387 eli 48 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 2819 avointa työpaikkaa.

Työttömien määrä oli vuoden 2021 marraskuussa alhaisin sitten helmikuun 2020, jonka jälkeen voimaan astuneet koronarajoitukset käänsivät työttömyyden jyrkkään kasvuun koko maassa. Kokonaistyöttömyyden lasku korona-ajan huippulukemista (23 177 työtöntä toukokuussa 2020) on pitkään perustunut pääosin lomautettujen määrän vähenemiseen. Viime syyskuusta lähtien myös ilman työsuhdetta olevien työttömien määrä on laskenut vuodentakaiseen verrattuna. Kuitenkin työttömyys on edelleen selvästi korkeammalla tasolla kuin kaksi vuotta aiemmin.

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli marraskuun lopulla työttömiä 19 % (3167 henkeä) vähemmän ja työttömyysaste oli 2,1 prosenttiyksikköä alhaisempi. Koko maassa työttömiä oli 20 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 28 % (421 henkeä) vuodentakaista vähemmän. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömiä oli 32 % (1532 henkeä) enemmän vuodentakaiseen verrattuna. Avoimia työpaikkoja oli 55 % (1000 työpaikkaa) enemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä kasvanut voimakkaasti kuluvan vuoden aikana.

Tuoreimmat työttömyystiedot PowerBI-esityksenä

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: Työttömyys kuukausittain
Laajempi katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä neljännesvuosittain Eetvartti-julkaisussa

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus, Espoo yritysten toimintaympäristönä: va. tutkimusjohtaja Minna Joensuu, minna.joensuu@espoo.fi, puh. 043 827 3386
Väestönmuutosten ennakkotiedot: Tutkija Teija Jokiranta, teija.jokiranta@espoo.fi, puh. 043 8265 208
Työttömyys: Tietopalvelupäällikkö Petri Lintunen, petri.lintunen@espoo.fi, puh. 043 8265 211

Tietoja julkaisijasta

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Facebook

Twitter

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston kokouksesta 12.5.202212.5.2022 20:02:31 EEST | Tiedote

Nuorisoasiainjaoston kokouksessa esiteltiin Espoon kaupungin koordinoimaa Future Mentors -ohjelmaa, joka on osa Espoon kesäkuussa järjestämää Eurocities-vuosikonferenssia. Ohjelman tavoitteena on saada nuorten ääni paremmin kuuluviin kestävän kehityksen kysymyksissä. Lisäksi kuultiin esittely Vamos Espoon monipuolisesta palvelukokonaisuudesta ja tavoitteellisesta toiminnasta.

Invitation to the media: Eurocities annual conference brings leaders of Europe’s major cities to Espoo on 8-10/06/2022 to tackle climate change6.5.2022 07:10:00 EEST | Press Invitation

Media representatives are warmly welcome to the annual conference of the Eurocities network organised by the City of Espoo on 8-10/06/2022. The conference is the network’s most important annual event, bringing hundreds of European urban actors, EU decision-makers and officials to Espoo. The meeting will be looking at particularly solutions for large and medium-sized cities to combat climate change. The conference is also a boost for Espoo’s business community.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme