Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Tillgänglighetsregleringen leder till att tillgänglighetskraven börjar gälla nya digitala tjänster

Dela

Lagstiftningen som genomför tillgänglighetsdirektivet träder i kraft 1.2.2023. Det är fråga om ett omfattande lagpaket med ändringar av flera lagar, inklusive lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (lagen om digitala tjänster). Syftet med tillgänglighetsdirektivet är att öka tillgången på tillgängliga produkter och tjänster och på så sätt göra det enklare för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv. Ändringarna i lagen om digitala tjänster inverkar också på regionförvaltningsverket som övervakar och utövar styrning om tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster.

Lagstiftningen som genomför direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, det vill säga det så kallade tillgänglighetsdirektivet, träder i kraft 1.2.2023. När tillgänglighetsdirektivet införs i finsk lagstiftning börjar tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster att gälla nya aktörer och tjänster, vilket bidrar till större jämlikhet i det digitala samhället. Tillgänglighetskraven är förpliktande för dem som tillhandahåller digitala tjänster. Tillämpningen av lagens nya krav och tillsynen i fråga om dem inleds den 28 juni 2025.

Nya tjänster börjar omfattas av lagen om digitala tjänster från och med juni 2025

Efter övergångstiden kommer följande digitala tjänster som riktar sig till konsumenter att omfattas av tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster:

  1. Persontrafikens digitala tjänster, t.ex. digitala biljettbutiker, reseplanerare och trafik- och störningsmeddelanden som finns i digitala tjänster. En del av persontrafiktjänsterna har redan tidigare hört till lagens tillämpningsområde.
  2. Elektroniska böcker, dvs. e-böcker
  3. Webbutiker
  4. Banktjänster för konsumenter, t.ex. bostadskredit och betaltjänster. Tjänster inom finanssektorn har även tidigare hört till tillämpningsområdet för lagen om digitala tjänster.
  5. Tjänster som ger åtkomst till audiovisuella innehållstjänster, dvs. i praktiken strömningstjänsternas användargränssnitt, såsom Yle Arenan, Netflix och MTV Katsomo. Lagen om digitala tjänster tillämpas på användargränssnittet, det vill säga där man väljer eller tittar på olika slags innehåll.
  6. Kommunikationstjänster, det vill säga tjänster som förmedlar meddelanden över internet, t.ex. Whatsapp och Skype.

Efter övergångsperioden ska de här tjänsterna uppfylla tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster. Tjänsterna ska också uppfylla de tilläggskrav som anges i lagen, vilket omfattar bl.a. skyldighet att ge information om den digitala tjänstens funktion och att lämna tillsynsmyndigheten uppgifter om avvikelse från tillgänglighetskraven. De nya kraven gäller inte mikroföretag. Med mikroföretag avses företag med färre än 10 anställda som har en årsomsättning på högst 2 miljoner euro eller en årlig balansomslutning på högst 2 miljoner euro.

Regionförvaltningsverket övervakar i fortsättningen även hur de nya skyldigheterna enligt lagen om digitala tjänster fullgörs. Övergångstiden enligt lagen gäller också tillsynen. Regionförvaltningsverket får alltså i slutet av juni 2025 behörighet att övervaka hur tjänsteleverantörerna fullgör de nya skyldigheterna.

"Lagreformen som genomför tillgänglighetsdirektivet är ett viktigt steg mot ökad jämlikhet i ett allt mer digitalt samhälle”, konstaterar Viena Rainio, chef för enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Det blir omfattande ändringar i lagen om digitala tjänster, vilket gör att också vi som tillsynsmyndighet har mycket nytt att lära oss. Vi har som mål att ge mångsidig information på vår webbplats, och precis som tidigare kan man be oss om hjälp med tolkning av lagen.”

Flera myndigheter ansvarar för tillsynen

Tillsynen över lagstiftningen som genomför tillgänglighetsdirektivet är uppdelad mellan olika myndigheter. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen över lagen om digitala tjänster. Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för övervakningen av tjänster inom elektronisk kommunikation, tjänster som ger åtkomst till audiovisuella innehållstjänster och transportservice (tillgänglighetsinformation) samt för marknadskontrollen av produkters tillgänglighet. Inrikesministeriet ansvarar för tillsynen över det allmänna nödnumrets tillgänglighet. Tillsynsmyndigheterna har ett nära samarbete i fråga om genomförandet av helheten.

Mer information om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet och lagens innehåll:
www.stm.fi/sv/tillganglighetsdirektivet

Tillgänglighetstillsynens webbplats:
www.tillganglighetskrav.fi

Mer information

Viena Rainio
enhetschef, enheten för tillgänglighetstillsyn
0295 016 505

Sanna Sinisalo
överinspektör, enheten for tillgänglighetstillsyn
0295 016 687

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi alkoi 2.2.2023 Oulussa – päivitykset tarpeen yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta2.2.2023 14:27:12 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Kainuun prikaati järjestävät alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssin kuntien, viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja median avainhenkilöille. Osallistujat jatkokurssille tulevat peruskurssit 72 - 75 vuosina 2013 - 2016 suorittaneille henkilöille Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista.

Ilman putoamissuojausta työskennellyt työntekijä putosi ja loukkasi itsensä – päätoteuttajan vastaavalle työjohtajalle ja aliurakoitsijan työnjohtajalle tuomiot työturvallisuusrikoksesta1.2.2023 15:27:38 EET | Tiedote

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Helsingissä rakennustyötä päätoteuttajana suorittaneen yhtiön vastaavalle työnjohtajalle työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta 30 päiväsakkoa ja aliurakoitsijan työnjohtajalle 20 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa 27.1.2023.

EU-omfattande tillsynskampanj för arbetarskyddet: I Finland förebyggs sjukdomar i stöd- och rörelseorganen för arbetstagare i social- och hälsovårdsbranschen mycket väl1.2.2023 07:58:19 EET | Tiedote

Europeiska unionens medlemsländer genomförde förra sommaren en tillsynskampanj för arbetarskyddet som främjade förebyggandet av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Inom hela EU genomfördes drygt 2 600 inspektioner av kampanjer, i vilka 27 länder deltog. I Finland gjordes 103 inspektioner.

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta kävi läpi suunnitelman alkaneelle vuodelle31.1.2023 13:04:14 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen uudessa kokoonpanossa. Valmiustoimikunta on oman toimialueensa kokonaisturvallisuuteen liittyvän yhteistoiminnan edistämiseksi perustettu alueellinen toimielin, jollainen toimii jokaisen aluehallintoviraston alueella. Tänä keväänä Pohjois- Suomen valmiustoimikunta keskittyy kokouksissaan erityisesti alueellisiin riskiarvioihin ja niihin liittyviin tilannekatsauksiin sekä varautumisen yhteensovittamiseen ja alueelliseen huoltovarmuuteen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum