Aluehallintovirasto

Tillstånds- och registreringsavgifter för privata social- och hälsovårdstjänster 2021

Dela

Statsrådet har med sin förordning (1121/2020) av den 22.12.2020 fastställt tillstånds-, registrerings- och anda avgifter för privata social- och hälsovårdstjänster 2021.

Tillstånds- och registreringsavgifter för privat socialservice

Tillståndsavgifterna för socialvårdstjänster dygnet runt blir oförändrade om tillstånds- eller ändringsansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet. Avgifterna för ansökningar som anhängiggjorts på ett annat sätt blir cirka 20 % högre. Inspektionsavgiften ändras så att en distansinspektion kostar mindre än en inspektion på plats. Tillståndsmyndigheten fattar beslut om inspektionsformen.

Avgifterna för registrering av privata anmälningspliktiga socialvårdstjänster och tillstånd för medling i familjefrågor blir oförändrade.

Tillstånd för producenter av privat socialservice

Serviceproducenter som erbjuder privata socialvårdstjänster dygnet runt ska ansöka om tillstånd för sin verksamhet hos regionförvaltningsverket med undantag för serviceproducenter i regionförvaltningsverkets område som driver verksamheten med Valviras tillstånd. En privat serviceproducent som driver annan verksamhet än socialservice dygnet runt ska, innan verksamheten inleds, väsentligt ändras eller upphör, göra en skriftlig anmälan om detta till kommunen där servicen tillhandahålls. Kommunen ska i sin tur göra anmälan till regionförvaltningsverket för registerföring.

Tillståndsavgifterna för privat hälso- och sjukvård oförändrade när ansökan lämnas in i e-tjänsten

Tillståndsavgifterna för privata hälso- och sjukvårdstjänster blir oförändrade om tillstånds- eller ändringsansökan eller anmälan om en självständig yrkesutövare har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet. Avgifterna för ansökningar som anhängiggjorts på ett annat sätt blir cirka 20 % högre.

Att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster är tillstånds- eller anmälningspliktigt beroende på företagsformen. En serviceproducent i form av bolag (Ab, Kb, Öb), stiftelse, andelslag eller förening ska ansöka om tillstånd. Tillhandahållandet av tjänster kan inledas först när tillståndet för verksamheten har beviljats.

Självständiga yrkesutövare (enskilda näringsidkare) ska innan verksamheten inleds göra anmälan till regionförvaltningsverket för registrering.

Tillståndsavgifterna för laboratorierna enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) blir oförändrade. Utöver tillståndsavgiften tillkommer en avgift för utlåtande av Institutet för hälsa och välfärd i enlighet med 18 § i lagen om smittsamma sjukdomar.


Tillstånds- och registreringsavgifterna för privata socialvårdstjänster och tillstånd för medling i familjefrågor 2021 (BILAGA)


Tillstånds- och registreringsavgifterna för privata hälso- och sjukvårdstjänster 2021 (BILAGA)


Ytterligare information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: ledande överinspektör för socialvården Maija Gartman, tfn 0295 016 109 och överinspektör för hälsovården Paula Hevosmaa,
tfn 0295 016 082

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: överinspektör för socialvården Anu Hyppönen, tfn 0295 016 655 och överinspektör för hälsovården Tuula Kokkonen,
tfn 0295 016 827

Regionförvaltningsverket i Lappland: överinspektör för socialvården Marjut Eskelinen, tfn 0295 017 378 och överinspektör (hälsovården) Heini Sankala, tfn 0295 017 382

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: ledande överinspektör för socialvården Nina Siro-Södergård, tfn 0295 018 114 och överinspektör för hälsovården Hanna Lintula, tfn 0295 018 088

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: överinspektör (socialvården) Jaana Aarnio, tfn 0295 018 576, överinspektör (hälsovården) Mia Myllymäki,
tfn 0295 018 578

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: överinspektör för socialvården Timo K.  Mäkelä, tfn 0295 017 572, överinspektör för hälsovården Ritva Koponen,
tfn 0295 017 595 och tillståndssekreterare Timo Soukka, tfn 0295 017 585

E-post: fornamn.efternamn@avi.fi

Nyckelord

Dokument

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum