Tuomioistuinvirasto

Tjänsten som lagman vid Österbottens tingsrätt blir ledig

Dela

Tjänsten som lagman vid Österbottens tingsrätt blir ledig fr.o.m. 1.9.2023. Tjänsten kan nu sökas och ansökningstiden går ut 10.10.2022.

Tingsrättens lagman är chefsdomare. En chefsdomartjänst är en domartjänst som tillsätts för viss tid. Chefsdomare utnämns för sju år i sänder.

Chefsdomaren ska sörja för domstolens funktionsduglighet och dess utveckling. Hen ställer upp resultatmålen för domstolen och sörjer för att de uppnås.

Vid Österbottens tingsrätt arbetar cirka 85 personer. Dess administrativa kansli finns i Vasa och det andra kansliet i Karleby. Tingsrättens domkrets omfattar landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Detta gäller i allmänhet brottmål, tvistemål och ansökningsärenden. I företagssaneringar, utsökningsbesvär, jordrättsliga mål och ärenden samt ostridiga fordringsärenden är domkretsen större.

Domkretsen och personalen vid Österbottens tingsrätt är starkt tvåspråkiga. Faktisk förmåga att sköta arbetsuppgifter på svenska är till fördel i alla domstolsuppgifter.

Domarförslagsnämnden gör en framställning till statsrådet om utnämning till domartjänst. Chefsdomaren utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Tjänsten har utlysts i valtiolle.fi-tjänsten. Utlysningens ID är ID: 25-1112-2022

Kontakter

Daniel Allén, lagman, Österbottens tingsrätt tfn 050 3066 886, Joe Gummerus
kanslichef, Vasa hovrätt, tfn 029 56 41601, e-post: fornamn.efternamn@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum