Toimivaa Kelan kuntoutuspsykoterapiaa ei saa lakkauttaa

Jaa

Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntoutuksen uudistamiskomitean tehtävänä on laatia 30.9.2017 mennessä esitys siitä, miten kuntoutus järjestetään sote-uudistuksen yhteydessä. Komitean esitys vaikuttaa myös Kelan kuntoutuspsykoterapian kohtaloon.

Sote-ratkaisun yhteydessä on ollut esillä Kelan kuntoutuspsykoterapian lakkauttaminen ja sen varojen siirto maakuntien ostopalvelurahoiksi. Kelan kuntoutuspsykoterapian järjestämisen lopetus ja resurssien hajottaminen 18 osaan tuhoaisi tulokselliseksi havaitun kuntoutuspsykoterapian saatavuuden eikä vastaisi psykoterapian tarvitsijoiden ja terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän kehittämistarpeita. Psykoterapiaa tarvitsevista tulisi ”lainsuojattomia”.

Ison mittaluokan ongelma, ison mittaluokan apu

Mielenterveysongelmat ovat merkittävin työkyvyttömyyseläkkeiden syy, ja niiden vuoksi maksetaan entistä enemmän sairauspäivärahoja ja menetetään työpäiviä Suomessa (Kela). Vanhempien mielenterveysongelmat vaikuttavat lasten mielenterveyteen: lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Myös lasten ja nuorten huostaanottojen määrä on kasvanut, suurimpana yksittäisenä taustatekijänä vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat. (THL)

Vuonna 2016 Kelan tuella psykoterapiaa sai noin 32 000 ihmistä. Määrä on kasvanut tasaisesti sen jälkeen, kun psykoterapiasta tuli vuonna 2011 kuntoutujan lakisääteinen oikeus. Kelan kuntoutuspsykoterapia on erittäin tuloksellista: Kelan rekisteriseurannan mukaan noin 75 prosenttia kuntoutujista on täysin työ- tai opiskelukykyisiä kuntoutuksen päättyessä. Suurin osa kuntoutukseen osallistujista jatkaa työtä ja opiskelua myös kuntoutuksen aikana. (Psykoterapian vaikuttavuudesta ks. Psykoterapian konsensus-lausuma, Suomalainen lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia, http://www.terveysportti.fi/kotisivut/docs/f1474374480/lausuma06.pdf)

Lakisääteinen oikeus saada kuntoutuksena psykoterapiaa

Kelan kuntoutuspsykoterapioiden perustana oleva lainsäädäntö on ainoa lainsäädäntö, jossa taataan suomalaisten oikeus psykoterapiaan silloin, kun siihen on tarve opiskelu- tai työkyvyn turvaamiseksi
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050566#L2P11a). Terveydenhuoltolain mielenterveyden hoitoa koskevat pykälät ovat niin yleisluontoisia, että niiden perusteella kunnat ja kuntayhtymät eivät järjestä riittävästi psykoterapiaa. Terveydenhuoltolain mielenterveyden hoitoa ja kuntoutusta koskevat pykälät eivät edes mainitse psykoterapiaa hoito- ja kuntoutusmuotona. Kun sote-uudistuksessa maakuntien tehtäväksi siirtyvät nimenomaan terveydenhuoltolain velvoitteet, se ei takaa ihmisten oikeutta saada psykoterapiaa silloin, kun he sitä tarvitsevat.

Kelan kuntoutuspykoterapian puolestapuhujat

Efpp Suomen kansallinen verkosto on antanut Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntoutuksen uudistamiskomitealle kannanottonsa Kelan kuntoutuspsykoterapia tulee säilyttää ja palveluja kehittää, samoin asiaa käsitteleville ministereille ja ministeriöille lausunnon Sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta, Asia: Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ja psykoterapian järjestäminen. Kannanotto ja lausunto ovat luettavissa Efpp Suomen kansallisen verkoston kotisivuilla http://www.efpp-finland.org/test/ajankohtaista/index.htm

Yli 7400 henkilöä on allekirjoittanut adressin Kuntoutuspsykoterapia on turvattava Sote-uudistuksessa. STM:n kuntoutuksen uudistamiskomitealle on tiedotettu adressin sisällöstä. Nimien keräys jatkuu https://www.adressit.com/kuntoutuspsykoterapia

Kelan kuntoutuspsykoterapian säilyttäminen ei vähennä maakuntien vastuuta psykoterapian järjestämisessä hoitona. Maakunnilla tulee olla riittävät resurssit arvioida psykoterapian tarvetta ja järjestää psykoterapiaa nopeasti saatavissa olevana hoitona koko väestölle. Maakuntien tulee järjestää myös pitkäkestoisempi hoito ja kuntoutus niiden osalta, joiden kuntoutus ei kuulu Kelan opiskelu- ja työkyvyn kuntoutuksen piiriin.

Efpp Suomen Kansallinen verkosto

Yhteyshenkilöt

Sote-työryhmän jäsen Tuomo Tikkanen
tuomoajtikkanen@gmail.com
0400 - 459 742

Puheenjohtaja Kirsi Huttula
kirsi.huttula@pp1.inet.fi
040 - 582 3474

Linkit

Tietoja julkaisijasta

EFPP Suomen Kansallinen verkosto ryhttp://www.efpp-finland.org/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.