Tuomioistuinvirasto

Tomi Vistilä utnämnd till lagman vid Mellersta Finlands tingsrätt

Dela
Republikens president har i dag utnämnt tingsdomare, avdelningschef Tomi Vistilä till lagman vid Mellersta Finlands tingsrätt för en tid av sju år från och med 1.6.2022.

Vicehäradshövding¸ juris kandidat Tomi Vistilä är tingsdomare vid Österbottens tingsrätt och tjänstgör där som avdelningschef. Han har tidigare tjänstgjort som lagman och ledande lagman vid tingsrätterna, som kanslichef och föredragande vid hovrätten, som länsrättssekreterare vid länsrätten och som skattesekreterare vid skattebyrån.

Han har också varit sekreterare med uppgiften som bisyssla vid skiljedomstolen.

Vistilä har avlagt specialyrkesexamen i ledarskap. Han har också innehaft utbildningsuppgifter.

Mellersta Finlands tingsrätts domkrets omfattar kommunerna Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari och Äänekoski. Cirka 275 000 personer bor inom domkretsen.

Vid tingsrätten arbetar cirka 85 personer.

Mellersta Finlands tingsrätts kansli och sammanträdeslokaler finns i Jyväskylä.

Kontakter

förvaltningssekreterare Riitta Ylönen, tfn 046 9200 587, fornamn.efternamn@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

År 2022 låg antalet anhängiga mål och ärenden vid domstolarna fortfarande på en hög nivå3.3.2023 12:07:16 EET | Tiedote

Antalet anhängiga brottmål och omfattande tvistemål vid tingsrätterna är fortfarande större och deras handläggningstider längre än före coronapandemin. Antalet mål och ärenden som är anhängiga vid hovrätterna har också ökat något samt deras handläggningstider blivit längre under de senaste åren. Däremot har antalet anhängiga mål och ärenden vid förvaltningsdomstolarna minskat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum