Aluehallintovirasto

Troligt att öppningen av motions- och rekreationsutrymmena i Egentliga Finland senareläggs

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland bereder ett beslut enligt vilket utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet ska hållas stängda också under perioden 15-21.4.2021. Det tidigare beslutet gällande kommunerna inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt kommer eventuellt att förlängas med en vecka.

Behovet av beslutet bedöms som bäst och läget följs noga upp fram till tisdagen den 13 april nästa vecka. Det epidemiologiska läget i landskapet ändras kontinuerligt och beslutet fattas först efter att man från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har fått de senaste och därigenom bästa möjliga uppgifterna om smittläget.

Genom att förutse behovet av beslutet vill regionförvaltningsverket så tidigt som möjligt informera företagen och alla som använder deras tjänster om lägesutvecklingen och tid att förbereda sina egna åtgärder. Regionförvaltningsverket vill dessutom säkerställa att beslutet då förutsättningarna i lagen uppfylls är nödvändigt för att förhindra en okontrollerad spridning av covid-19-epidemin.

Lagen om smittsamma sjukdomar definierar utrymmen och verksamhet med förhöjd risk

Utrymmena som förordnas att stänga är i lagen om smittsamma sjukdomar fastställda som utrymmen där mänskorna vanligen vistas långa tider i samma utrymmen och verksamhetens art är sådan att risken för virusspridning är förhöjd.

Stängningen av utrymmen gäller inte lagstadgade tjänster, så som medicinsk rehabilitering och inte heller ledd hobbyverksamhet för barn som är födda 2008 eller senare. Stängningsbeslutet gäller enligt lag inte heller professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Mer information:

För media:

  • direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094

Våra e-postadresser skrivs i formatet fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket skärper begränsningarna för sammankomster i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) under perioden 13.5.-1.6.202112.5.2021 16:39:08 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade idag 12.5.2021 beslut om skärpta begränsningar av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts område (med undantag för Reisjärvi) under perioden 13.5.-1.6.2021. Deltagarantalet begränsas till högst 10 personer inomhus och 20 personer i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att alla som deltar i verksamheten i realiteten kan undvika närkontakt med varandra genom att följa UKM:s och THL:s anvisning. Om offentliga tillställningar inte går att ordna genom att sörja för säkra arrangemang kan de inte ordnas överhuvudtaget.

Aluehallintovirasto tiukentaa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen (pl. Reisjärvi) kokoontumisrajoituksia ajalla 13.5. – 1.6.202112.5.2021 16:36:23 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti tänään 12.5. yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärärajoitusten tiukennuksista Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella (pl. Reisjärvi) ajalla 13.5.– 1.6.2021. Osallistujamäärä rajoitetaan sisätiloissa enintään 10 henkilöön ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 20 henkilöön edellyttäen, että kaikkien toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen OKM:n ja THL:n ohjeistusta. Mikäli yleisötilaisuuksia ei voida järjestää turvajärjestelyin, ei niitä voida järjestää ollenkaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum