Business Finland

Turistföretagen satsar på energieffektivitet men de bör fortfarande arbeta på uppmärksammandet av mångfalden

Dela
Turismen i Finland är stadd i ökning och främjandet av hållbarheten har blivit ett gemensamt intresse inom hela branschen. Enligt rapporten om hållbar turism 2022 satsar turistföretagen redan på att förbättra energieffektiviteten och deltar i åtgärder som begränsar klimatförändringarna. Finlands största utmaning som resmål är däremot dålig tillgänglighet beträffande transporter med låga koldioxidutsläpp.
Bild: Visit Tampere / Laura Vanzo Endast mindre än en tredjedel av företagen erbjuder tjänster till personer med nedsatt rörlighet eller upplever sina mål som LGBTQ+-vänliga.
Bild: Visit Tampere / Laura Vanzo Endast mindre än en tredjedel av företagen erbjuder tjänster till personer med nedsatt rörlighet eller upplever sina mål som LGBTQ+-vänliga.

Det nationella programmet Sustainable Travel Finland (STF) för hållbar turism är ett verktyg som turismnäringen kan använda att uppnå målen för hållbar utveckling och klimatmålen. En väsentlig del av programmet är att få turistaktörerna att åta sig att använda nationella indikatorer för hållbar turism och ta del av den sammanhängande datainsamlingen. Utan mätning är det svårt att följa med utvecklingen. Rapporten Läget för hållbar turism 2022 som publicerats av Visit Finland sammanställer för första gången indikatorer för hållbar turism. 

– På basis av rapporten kan man konstatera att turistföretagen i Finland aktivt arbetar för att bromsa klimatförändringarna. Klimatvänliga val återspeglas särskilt i turistföretagens avfallshantering och anskaffningar samt i optimeringen av bruksvatten och inomhustemperaturer. Med tanke på turisternas mångfald, till exempel gällande rörelsehindrade och regnbågsresenärer, måste vi dock jobba mer medvetenhet för att få fram konkreta åtgärder som leder till resultat, säger Liisa Kokkarinen, expert på hållbar turism i Visit Finland. 

Trafiken orsakar de största miljöproblemen  

De största miljöproblemen orsakas av transporter som i genomsnitt står för 75 procent av turistutsläppen, varav 40 procent kommer från flygtrafiken. På grund av Finlands läge är utsläppsintensiteten från flygresor nästan hälften högre än EU-genomsnittet. Tågresornas andel av resesätt i Finland är bara omkring 11 procent.  

– Genom att satsa på järnvägstransporter skulle man få alternativ till flygning samt förbättra möjligheterna att komma till Finland och resa inom Finland med låga koldioxidutsläpp, men inom rimlig tid. Utvecklingen av koldioxidsnåla och ansvarsfulla former av rörlighet och tillgänglighet skulle också göra turismen mer godtagbar, fortsätter Kokkarinen. 

På grund av vårt nordliga läge är energiintensiteten inom turismen i Finland är betydligt högre än EU-genomsnittet. 89 procent av företagen inom STF-programmet vidtar åtgärder för att förbättra energieffektiviteten och 68 procent av energin kommer från förnybara energikällor. Nästan alla företag inom STF-programmet (99 %) bekräftar att de aktivt deltar i åtgärder för att begränsa klimatförändringarna.  

Turismen medför positiva effekter för lokalbefolkningen 

En hållbar turism måste ta hänsyn till både resenärerna och de lokala samhällena. Upp till 92 % av lokalbefolkningen som svarade på enkäten som genomfördes inom ramen för indikatorsystemet är nöjda med turismens effekter på hemorten, men endast 52 % var nöjda med sina egna möjligheter att påverka utvecklingen av turismen.   

– Turistsektorn har en stor potential för handavtrycken för att främja en hållbar utveckling. Med handavtryck avses de positiva effekter som organisationen får till stånd genom sina tjänster och produkter. Handavtrycket gagnar kunderna och samhället i stort. Detta återspeglas i ett gott resultat där invånarna är nöjda med turismens effekter på deras hemort. Men ännu måste vi fundera ut hur man kan förbättra de lokala samhällenas inflytande, tillägger Kokkarinen. 

Enligt rapporten har turistföretagen inte tagit särskilt stor hänsyn till människornas mångfald. Endast mindre än en tredjedel av företagen erbjuder tjänster till personer med nedsatt rörlighet eller upplever sina mål som LGBTQ+-vänliga. Inom den socio-kulturella hållbarheten har turistindustrin fortfarande mycket att göra. 

Den första upplagan av rapporten Läget för hållbar turism 2022, utgiven av Visit Finland, samlar in indikatoruppgifter om hållbar turism inom Sustainable Travel Finland (STF) för att mäta turismens hållbarhet. I fortsättningen kommer den årliga rapporten också att innehålla uppföljningsinformation. Raporten har publicerats i samarbete med Positive Impact och Digia.   

Kontakter

Mer information för medier:


Liisa Kokkarinen, Head of Sustainable Development
Visit Finland | Business Finland
liisa.kokkarinen@businessfinland.fi


Heli Hemgård, Communications Manager
Visit Finland | Business Finland
heli.hemgard@businessfinland.fi 040 901 5219

Bilder

Bild: Visit Tampere / Laura Vanzo Endast mindre än en tredjedel av företagen erbjuder tjänster till personer med nedsatt rörlighet eller upplever sina mål som LGBTQ+-vänliga.
Bild: Visit Tampere / Laura Vanzo Endast mindre än en tredjedel av företagen erbjuder tjänster till personer med nedsatt rörlighet eller upplever sina mål som LGBTQ+-vänliga.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Business Finland
Business Finland
PL 358
00180 Helsinki

http://www.businessfinland.fi

Visit Finland ansvarar i egenskap av nationell expert och aktiv aktör inom turismbranschen för främjande av turistresor från utlandet till Finland. Visit Finland stöder företag och grupper av företag inom branschen i utveckling och marknadsföring av turismtjänster för den internationella marknaden. Visit Finland on osa Business Finlandia www.visitfinland.fi / www.visitfinland.com

Business Finland är en finländsk offentlig aktör som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 760 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland ingår i Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi

Följ Business Finland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Business Finland

Plug Power och dess partner planerar tre anläggningar för produktion av grön vätgas i Karleby, Borgå och Kristinestad30.5.2023 14:30:00 EEST | Tiedote

Det amerikanska företaget Plug Power Inc. planerar att utveckla tre produktionsanläggningar för grön vätgas i Finland. Plug är en ledande aktör inom den gröna vätgasekonomin och är noterat på New York-börsen. Företaget levererar nyckelfärdiga vätgaslösningar för den globala gröna vätgasekonomin. Plugs planerade produktionsanläggningar för grön vätgas förväntas skapa cirka 1 000 direkta arbetstillfällen och över 3 000 indirekta arbetstillfällen i Finland.

Plug Power suunnittelee kumppaneidensa kanssa kolmea vihreän vedyn tuotantolaitosta Kokkolaan, Porvooseen ja Kristiinankaupunkiin30.5.2023 14:30:00 EEST | Tiedote

Yhdysvaltalainen Plug Power Inc. suunnittelee rakentavansa Suomeen kolme vihreän vedyn tuotantolaitosta. Plug on johtava vihreän vetytalouden toimija, joka on noteerattu New Yorkin pörssissä. Yhtiö toimittaa vetyratkaisuja maailmanlaajuisesti avaimet käteen -periaatteella. Plugin suunnittelemien vihreän vedyn tuotantolaitosten odotetaan luovan Suomeen 1 000 suoraa työpaikkaa ja yli 3 000 välillistä työpaikkaa.

Plug Power together with its partners plans to develop three green hydrogen production plants in Kokkola, Porvoo and Kristinestad30.5.2023 14:30:00 EEST | Press release

US based Plug Power Inc., a leading provider of turnkey hydrogen solutions for the global green hydrogen economy listed on the New York Stock Exchange, plans to develop three green hydrogen production plants in Finland. Plug’s planned green hydrogen production sites are expected to create around 1,000 direct jobs and over 3,000 indirect jobs in Finland, significantly boosting the local economy.

Yhdysvaltalaisdelegaatio hakee Suomesta ratkaisuja metsä- ja puusektorinsa uudistamiseen23.5.2023 07:33:21 EEST | Tiedote

Team Finland ja Business Finland järjestävät historiallisen laajan metsä- ja puutuoteteollisuuden ja puurakentamissektorin matkan Yhdysvalloista Suomeen 22.–26. toukokuuta. Amerikkalaiset hakevat nyt esimerkiksi tehokkaita ratkaisuja puutalorakentamisella. Liiketoimintamahdollisuus suomalaisille on merkittävä. Matkaan osallistuu lähes 70 amerikkalaista viidestä osavaltiosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum