Intrum Oy

Tutkimus: Hidas maksaminen este yritysten kestävyydelle ja kasvulle - ratkaisuksi valvontaa vai vapaaehtoisuutta?

Jaa

Kyky ennakoida kassavirtaa on avainasemassa kaikissa yrityksissä, sillä taloudellinen vakaus on kasvun perusta. Maksuviiveiden seuraukset ovat huolestuttavia – erityisesti pk-yrityksille, joilla on pienemmät varannot ja jotka ovat riippuvaisia tasaisesta kassavirrasta. Intrumin tuoreen yritysten maksutaparaportin mukaan suurin osa suomalaisista talouspäättäjistä arvioi, että velallisten nopeampi maksaminen parantaisi yritysten kestävyyttä ja yli kolmasosa arvioi hitaan maksamisen tukahduttavan niiden kasvun. Hitaan maksamisen aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi talouspäättäjät ehdottavat sekä lainsäädäntöä että vapaaehtoisia aloitteita.

Suomalaisyritysten talouspäättäjistä 70 prosenttia sanoo, että velallisten nopeampi maksaminen parantaisi niiden kestävyyskehitystä ja yli kolmasosa (35%) arvioi hitaan maksamisen tukahduttavan yritysten laajentumissuunnitelmat. Korona onkin motivoinut lähes kuutta kymmenestä (58%) suomalaisyrityksestä parantamaan maksuviiveriskin hallintaa.

Siinä missä lyhyemmät maksuehdot ja ajallaan maksaminen mahdollistavat yrityksille toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun, pakottaa epävarmuus tulevasta kassatilanteesta keskittymään liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen kehittämisen ja kasvun sijasta,” summaa Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala.

Huolimatta maksuviiveiden organisaatiokohtaisista vaikutuksista, yritykset pitävät niitä yhä useammin yhteiskunnallisena ongelmana, joka edellyttää sääntelyä.

Ratkaisuksi viranomaisvalvontaa vai yritysten vapaaehtoisuutta?

Hitaan maksamisen aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi talouspäättäjät ehdottavat sekä lainsäädäntöä että vapaaehtoisia aloitteita.

Eurooppalaisen maksuviivedirektiivin mukaan yrityksillä on oikeus viivästyskorkoon ja -maksuun, mutta yli puolet suomalaisyrityksistä ei käytä direktiivin mukaista oikeuttaan. Sen käyttöönottoon yrityksiä kannustaisi ennen kaikkea direktiivin nykyisten sääntöjen tarkistaminen (65% vastaajista) ja parempi täytäntöönpano (43% vastaajista).

EU:n maksuviivedirektiivin käyttöönotto Suomessa ei ole yleistynyt. Pääsyynä lienee se, että Suomessa käytössä on perintälain mukainen muistutusmaksu, joka rinnastuu maksuviivedirektiivin viivästysmaksuun (vakiokorvaus). Molempia ei voi päällekkäin käyttää. Yrittäjälle maksuviivedirektiivin käyttöönotto voisi joissakin tilanteissa olla hyödyllinen, mutta se nähdään riskinä asiakassuhteelle eikä siksi ole yleistynyt”, pohtii Iskala.

Suomen maksuehtolain mukaan 30 päivän maksuajan saa ylittää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Käytännössä näin ei aina ole. Hallitusohjelmakirjauksen mukaan maksuaikoja koskevan lainsäädännön uudistamista tulee selvittää, tavoitteena etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen. Uuden lainsäädännön käyttöönottoa kansallisella tasolla kannattaakin maksuviiveiden osalta 58 prosenttia päättäjistä ja pitkien maksuehtojen osalta 51 prosenttia.

Maksudirektiivien ja siihen liittyvän kansallisen lainsäädännön tarkistaminen voisi tehostaa rahan kiertoa taloudessa ja poistaa kasvun esteitä erityisesti pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joissa likviditeetin riittävyys nähdään kasvua haittaavana tekijänä.

Asiasta käydään Iskalan mukaan keskustelua EU:n laajuisesti ja Suomessakin aika ajoin:

Kyllä juridista puolta on hyvä pohtia ja viimeksi keväällä Suomen Yrittäjät nostivat asiaa esille. Yksi vaihtoehto olisi esimerkiksi yritysten raportointivelvollisuus. Se kuitenkin lisäisi hallinnollisia kustannuksia ja olisi nähdäksemme kohtuuton ainakin pienemmille yrityksille. Raportointi on siis tuskin yritysten omilla toivelistoilla. Ruotsissa on vapaaehtoista itsesääntelyä ja Suomessakin osa suurista yrityksistä on ottanut maksuajat omalle vastuullisuusagendalleen. Tätä kehitystä tulisi mielestämme ensisijaisesti tukea.

Vapaaehtoisuutta korostavat myös tutkimuksen talouspäättäjät; 71 prosenttia heistä katsoo, että suurilla yrityksillä on yhteiskunnallinen vastuu maksaa pienemmille yrityksille ajallaan ja yli puolen (56%) mielestä maksuaikojen tulisi olla osa pakollista vastuullisuusraportointia. Kuitenkin jopa 72 prosenttia yrityksistä itsestään harvemmin miettii maksuviiveiden kielteisiä vaikutuksia pienempiin yrityksiin ja alle kolmasosalla (31%) on eettisiä sääntöjä, joiden tavoitteena on edistää täsmällistä maksukulttuuria.

European Payment Report lyhyesti:

  • Intrumin European Payment Report eli yritysten maksutaparaportti arvioi vuosittain yritysten maksukäyttäytymistä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä riskejä.
  • Intrum on julkaissut yritysten maksutaparaporttia jo vuodesta 1998 alkaen. Nyt ilmestynyt Suomea koskeva raportti on järjestyksessä seitsemäs.
  • Vuosittaisen raportin tuottaa ulkoinen tutkimuslaitos - Longitude - joka kerää tietoja samanaikaisesti 29 Euroopan maasta. Tänä vuonna tutkimukseen osallistui 11 187 yritystä 11 teollisuudenalalta Euroopasta. Suomessa kyselyyn vastasi 500 talouspäättäjää.
  • Tutkimuksen kenttätyö on tehty 26.1.-16.4.2021 välisenä aikana.
  • European Payment Report 2021 julkaistiin 16.6.2021 osoitteessa www.intrum.com/epr2021 ja Suomen osio julkaistiin 17.6.2021 osoitteessa www.intrum.fi/epr2021
  • Lataa Suomea koskeva raportti

Muu lähde
Suomen Yrittäjät 12.4.2021: Yritysten väliset maksuajat pidentyneet – lain noudattamista ei valvota 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Intrum Oy
Intrum Oy
Hitsaajankatu 20
00811 Helsinki

09 229 111http://www.intrum.fi

Intrum on alan johtava luotonhallintapalvelujen tarjoaja, jolla on toimintaa 24 markkinoilla Euroopassa. Intrum auttaa yrityksiä menestymään tarjoamalla ratkaisuja, jotka on suunniteltu parantamaan kassavirtaa ja pitkän aikavälin kannattavuutta, sekä huolehtimalla asiakkaistaan. Yksi tärkeä osa yrityksen missiota on varmistaa, että yksityishenkilöt ja yritykset saavat tarvittavan tuen vapautuakseen veloista.

Intrumilla on noin 10 000 omistautunutta ammattilaista, jotka palvelevat noin 80 000 yritystä ympäri Eurooppaa. Vuonna 2020 liikevaihto oli 16,85 miljardia kruunua. Intrumin pääkonttori on Tukholmassa, Ruotsissa, ja Intrumin osake on noteerattu Nasdaq Tukholman pörssissä. Lisätietoja on osoitteessa www.intrum.com.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Intrum Oy

Intrum AB - Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 202121.10.2021 11:49:37 EEST | Tiedote

Koko neljänneksen ajan suotuisa taloudellinen ilmapiiri, jota tukivat asteittainen normalisoituminen, kulutuksen kasvaminen ja vahvat talouskasvunäkymät. Kausiluonteisesti maltillisempi vuoden 2021 kolmas vuosineljännes, erityisesti verrattuna poikkeuksellisen vahvaan, elpymiseen perustuvaan vuoden 2020 kolmanteen vuosineljännekseen. Korkea talouden aktiivisuus ja palveluidemme kasvava kysyntä, joka johtuu talouden elpymisestä ja kasvuodotuksista, mutta myös rahoituspalveluasiakkaiden tarpeesta hoitaa taseensa ennakoivasti. Muutosohjelma etenee suunnitellusti, kun globaalien toimipisteiden käyttöönotto on suunniteltua nopeampi ja toimeksiantojen siirtoja nopeutetaan.

Koronapandemian vaikutukset ikääntyneen talouteen keskimääräistä vähäisemmät1.10.2021 10:03:09 EEST | Tiedote

Koronapandemian vaikutukset suomalaisiin ovat olleet epätasaiset. Yhteiskunnan kovimman taloudellisen paineen alla ovat olleet nuoret aikuiset ja lapsiperheiden vanhemmat. Skaalan toisessa päässä on joukko, joihin talouden myllerryksen vaikutus on ollut vähäinen - ikääntyvät suomalaiset.Yli 65-vuotiaiden suomalaisten taloudellinen tilanne onkin säilynyt koronapandemian aikana pääosin ennallaan.

Analyysi: Talouden piristyessä pienet yritykset edelleen alttiina maksuhäiriöille25.8.2021 10:27:34 EEST | Tiedote

Talouden piristyminen ei monessa yrityksessä vielä näy. Intrumin tuoreesta yritysanalyysista selviää, että pitkään jatkunut matala talouden aktiviteetti vaikuttaa edelleen; yritysten maksuviiveet jatkoivat laskuaan vuoden toisella kvartaalilla koko maassa ja lähes kaikilla toimialoilla. Kun ennakoitu talouskasvu lähtee kunnolla käyntiin ja yritysten taloudellinen aktiivisuus lisääntyy, myös maksuviiveet kääntyvät nousuun. Erityisesti pienillä yrityksillä voi olla edessään haastavia aikoja.

Kouluilla ratkaiseva rooli taloustaitojen opettamisessa haavoittuvassa asemassa oleville nuorille6.8.2021 13:53:51 EEST | Tiedote

Suomalaiset nuoret oppivat rahankäytön yleensä vanhemmiltaan. Koulujen rooli tulee tärkeysjärjestyksessä seuraavana. Ratkaisevaksi koulujen rooli muuttuu silloin, kun nuori on jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa eikä oppia kotoa ole saatavissa. Merkittävä määrä nuoria jää edelleen taloustaidoissa väliinputoajiksi; riittävästi tietoa oman talouden hoitamiseen ei saa ja apua pitää hakea ulkopuolisilta tahoilta. Halua omien taloustaitojen parantamiseen kuitenkin on ja koronakriisin aiheuttama epävarmuus on sitä vain lisännyt.

Intrum AB - Osavuosikatsaus huhti-kesäkuu 202122.7.2021 14:57:48 EEST | Tiedote

- Ennätyksellinen perintätulos ja nopeutettu pääoman kierto, noin 6 miljardia kruunua sitouduttu investoimaan vuonna 2021 - Merkittäviä uusia asiakassopimuksia ja toimeksiantojen määrän asteittainen normalisoituminen - Valuuttakurssikorjattu liikevaihdon kasvu 17 prosenttia vuoden 2020 toiseen vuosineljännekseen (Q2) verrattuna - ONE Intrumin toiminta kiihtyy H2:lla, kaikki globaalit toimipisteet avoinna ja toiminnassa

Pk-yritysten valtit ja vaarat: digiloikkaa ja pitkiä maksuehtoja24.6.2021 12:15:19 EEST | Tiedote

Sunnuntaina, 27.6.2021, vietetään kansainvälistä mikro-, pienten- ja keskisuurten yritysten päivää. Nämä yritykset - jotka muodostavat maailmanlaajuisesti yli 90 prosenttia kaikista yrityksistä ja noin 70 prosenttia työpaikoista - toimivat taloudellisen kasvun moottoreina. Pienet yritykset ovat muutosketteriä, mutta pieni koko tekee niistä myös haavoittuvia. Intrumin vuoden 2021 yritysten maksutapatutkimuksen mukaan suomalaisten pk-yritysten taloudellisessa palautumisessa ja kasvun aikaansaamisessa on sekä valtteja että vaaroja; koronapandemian keskellä lähes puolet pk-yrityksistä katsoo tulevaisuuteen innokkaammin kuin vuosiin ja kiihdyttää digitalisaatiotaan. Epävarmuus tulevasta on kuitenkin saanut ne vähentämään lainanottoaan ja asiakassuhteiden ylläpitämiseksi hyväksymään toivottua pidempiä maksuehtoja.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme