Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Tutkimus: sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kuntien muiden tehtävien välillä voimakkaita yhteistyötarpeita

Jaa

Yhteistyötarpeita koskeva selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja niihin liittyvistä kuntien tehtävistä on valmistunut.  Kuntaliiton ja Tampereen yliopiston yhteistyössä toteuttamassa tutkimuksessa tarkasteltiin yhteistyötarpeita ja niiden painoarvoa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kunnan muiden tehtävien välillä.

- Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja muiden kunnallisten peruspalveluiden yhteyttä on toistaiseksi huomioitu vain rajallisilta osin sote-uudistuksen rakenne- ja työnjakoratkaisua valittaessa. Selvitys ja sen tuottama tieto on siis enemmän kuin tervetullutta, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio

Tutkimus osoitti, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen eri tahoja yhdistävä tehtävä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä tehdään jo nykyisin, mutta siinä myös koetaan olevan eniten yhteistyön tarvetta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastuussa olevien toimijoiden olisi tärkeää pystyä seuraamaan, kuinka tavoitteet toteutuvat eri palveluissa ja mitkä tahot vastaavat niihin liittyvien toimenpiteiden suunnittelusta, johtamisesta sekä tässä tarvittavasta yhteistyöstä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että työikäisten sosiaalipalveluihin, kasvatus- ja opetustoimeen sekä lapsiperheisiin ja lastensuojeluun liittyy nykytilassa eniten yhteistyötarpeita.

Sote-tehtävien integraatiotarpeet vaihtelevat

Tutkimuksessa hyödynnettiin 12 kunnan ja kuntayhtymän viranhaltijoilta kerättyä tutkimusaineistoa, johon liittyvään kyselyyn vastasi yhteensä 268 henkilöä. Lisäksi aineistoa täydennettiin valituissa kunnissa tehdyillä viranhaltijoiden ryhmähaastatteluilla.

Tarkasteltaessa eri tehtävien välisiä integraatiotarpeita toteutuneen yhteistyön ja koettujen yhteistyötarpeiden näkökulmista, nousi tutkimuksessa esiin kaksi tehtäväklusteria, joiden sisällä tehtävien välinen integraatiotarve on suurempaa kuin niiden välillä.

Neuvolapalvelujen, kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon, lapsiperheiden sosiaalipalvelujen, lastensuojelun todettiin liittyvän kiinteästi kuntien muihin peruspalveluihin.

Yksittäiseen asiakkaaseen kiinnittyvään ”hoiva- ja hoitopalveluklusteriin” sijoittuivat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhuspalveluiden ja vammaispalveluiden tehtävät sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut.

- Integraatiotarpeita tarkasteltiin tutkimuksessa myös erikokoisten kuntien välillä. On yleisesti nähtävissä, että suurissa kunnissa yhteistyötarpeiden merkitys korostuu, projektissa vastuututkijana toiminut Patrik Nordin toteaa.

Sote-palveluiden ja kuntien tehtävien väliseen yhteyteen kiinnitettävä huomiota

Tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että sote-uudistuksessa hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyötarpeisiin ja työnjakoon tulisi kiinnittää nykyistä voimakkaammin huomiota.

- Uudistuksen tavoitteena on hillitä kustannuskehitystä ja vahvistaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Mikäli uudistuksella vaarannetaan yhteistyötä ja synnytetään uusia raja-aitoja tehtävien välille, tavoitteet eivät toteudu, toteaa erityisasiantuntija Karri Vainio Kuntaliitosta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä uusille hyvinvointialueille tulisi kiinnittää erityistä huomiota yhteistyösuhteisiin ja alueiden ja kuntien erilaisuuteen. Tutkimuksen tulokset puoltavat myös tarvetta mahdollistaa hyvinvointialueen ja kuntien väliset työnjakoratkaisut niissä tilanteissa, joissa kunnan kantokyky riittää yhdyspinta-alueella olevista sote-tehtävistä suoriutumiseen.  

Tutkimus osoitti, että valittu verkostoanalyyttinen metodi toimii ja sen avulla voidaan analysoida laaja-alaisesti myös kuntia käsitteleviä aineistoja.

Tutustu tutkimukseen tästä.

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Patrik Nordin, tutkimuksen vastuututkija, puh. 050 598 6128, patrik.nordin (at) tuni.fi

Professori Jan-Erik Johanson, tutkimuksen tieteellinen johtaja, puh. 050 318 5960, jan-erik.johanson (at) tuni.fi

Erityisasiantuntija Karri Vainio, Kuntaliitto, puh. 050 387 1620, karri.vainio(at)kuntaliitto.fi

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään.

Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kuntaliitto.fi on kuntatiedon keskus internetissä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Invånarnas förtroende för kommunalt beslutsfattande har ökat15.4.2021 08:43:05 EEST | Tiedote

Invånarna förhåller sig mer positivt än tidigare till kommunalt beslutsfattande och till beslutsfattare. Under hela den undersökta perioden 1996–2020 har invånarna förhållit sig mer kritiskt än positivt till kommunalt beslutsfattande, men förtroendet har stegvis förbättrats. Kommuninvånarnas förtroende för kommunalt beslutsfattande och beslutsfattare har kartlagts som en del av Kommunförbundets stora invånarundersökning. Undersökningen kartlade kommuninvånarnas åsikter om påståenden om kommunalt beslutsfattande och beslutsfattare. De flesta förhåller sig neutralt till de framställda påståendena. Undersökningen visar att kommuninvånarna förhåller sig snarare lite misstänksamt är tillitsfullt till kommunens beslutsfattande och beslutsfattare. Invånarna förhåller sig mera positivt än negativt till hur kommunen sköter informationen om service och beslut samt hur kommunens beslutsfattare sörjer för ett gott liv i den egna kommunen. Samtidigt framställdes också negativa omdömen i svaren. Av

Kuntalaisten luottamus kunnalliseen päätöksentekoon kohentunut15.4.2021 08:30:36 EEST | Tiedote

Kuntalaiset suhtautuvat aiempaa positiivisemmin kunnalliseen päätöksentekoon ja päättäjiin. Suhtautuminen kunnalliseen päätöksentekoon ja päättäjiin on ollut läpi tarkasteluajanjakson 1996-2020 pikemmin kriittistä kuin positiivista, mutta luottamus on vähitellen kohentunut. Kuntalaisten luottamusta kunnan päätöksentekoon ja päättäjiin on kartoitettu osana Kuntaliiton suurta kuntalaistutkimusta. Tutkimuksessa kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä kunnan päätöksentekoon ja päättäjiin liittyvistä väitteistä. Suurin osa vastaajista suhtautuu esitettyihin väittämiin neutraalisti. Tutkimuksesta ilmenee, että kuntalaiset suhtautuvat kuntansa päätöksentekoon ja päättäjiin pikemmin hieman epäileväisesti kuin luottavaisesti. Kuntalaiset suhtautuvat pikemmin positiivisesti kuin negatiivisesti kuntien palveluista ja päätöksistä tiedottamisen riittävyyteen sekä siihen, että kunnan päättäjät huolehtivat hyvän elämän edellytyksistä omassa kunnassa. Toisaalta vastauksissa esitettiin myös kriittisiä

Tampere ja HUS logistiikka jakoivat vuoden taidokkaimman hankinnan palkinnon14.4.2021 12:27:59 EEST | Tiedote

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palkitsi vuosien 2019–2020 taidokkaimmat julkiset hankinnat tiistaina 13. huhtikuuta. Toista kertaa jaettavan palkinnon voittajat valitsi hankintojen ammattilaisista koottu tuomaristo. Se päätyi jakamaan Vuoden taidokkain hankinta -tittelin kahdelle hankinnalle: jaetulle ensimmäiselle sijalle suoriutuivat HUS Logistiikan tutkimuskäsineiden hankinta ja Tampereen kaupungin IoT-järjestelmän ja ulkovalaistuksen ohjauksen hankinta.

Barnens val 2021: vi låter barnen få sina röster hörda!6.4.2021 08:43:45 EEST | Tiedote

I samband med kommunalvalet våren 2021 ordnas också det riksomfattande valet Barnens val. Kommunförbundet, Finlands Juniorhandelskamrar rf och Björneborgs stad är huvudarrangörer för valet. Det viktigaste målet med Barnens val är att stödja och utvidga barnens fostran i demokrati. I vår kampanj låter vi barnen rösta och få sina röster hörda. Barnens val är fullständigt partipolitiskt obundet. Kandidaterna i valet är tecknade figurer som gjorts av finländska illustratörer och som beskrivs i inspirerande och positiva ordalag. Man kan bekanta sig med kandidaterna på webbplatsen för Barnens val. När de vuxna sätter sig in i kommunalvalet får också barnen bekanta sig med olika sätt att påverka samhället. Vid Barnens val har det vanligtvis funnits ett eget valställe för barn i närheten av det officiella röstningsstället för vuxna, där barnen har kunnat rösta under handledning av en vuxen som de haft med sig. På grund av det snabbt föränderliga coronaläget genomförs omröstningen den här gånge

Lasten vaalit 2021: päästämme lapset ääneen!6.4.2021 08:30:00 EEST | Tiedote

Kevään 2021 kuntavaalien yhteydessä järjestetään valtakunnalliset Lasten vaalit. Kuntaliitto, Suomen Nuorkauppakamarit ry ja Porin kaupunki toimivat vaalien pääjärjestäjinä. Lasten vaalien tärkeimpänä tavoitteena on tukea ja laajentaa lasten demokratiakasvatusta. Kampanjassamme päästämme lapset sekä ääneen että äänestämään. Lasten vaalit ovat puoluepoliittisesti täysin sitoutumattomat. Vaalien ehdokkaina toimivat suomalaisten kuvittajien tekemät piirroshahmot, joita kuvaillaan ehdokkaiden esittelyissä innostavin ja positiivisin sanakääntein. Ehdokkaisiin on mahdollista tutustua Lasten vaalien verkkosivuilla. Aikuisten orientoituessa kuntavaaleihin, myös lapset pääsevät tutustumaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoihin. Perinteisesti Lasten vaaleissa aikuisten virallisen äänestyspaikan lähellä on ollut lasten omatoiminen vaalipiste, jossa lapset ovat voineet äänestää mukanaan olevan aikuisen opastuksella. Tällä kertaa nopeasti muuttuvan koronatilanteen johdosta äänestys toteutetaan p

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme