Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Två daghem och tre skolor börjar servera havremjölk som måltidsdryck – försöket inleds vid månadsskiftet

Dela

Helsingforsarnas förslag via OmaStadi att servera växtbaserade drycker i daghem och skolor genomförs. Havremjölk serveras som alternativ måltidsdryck i två daghem, två skolor och ett gymnasium från och med den 31 augusti.

Förslaget Växtbaserade drycker som ett alternativ i daghem och skolor fick 4 054 röster av stadsborna i omröstningen via OmaStadi inom Helsingfors stads deltagande budgetering och gick vidare till genomförande. 

Enheterna utsågs genom lottdragning 

”Försöket med växtbaserade drycker genomförs på fem av våra enheter så att det omfattar barn och unga i olika åldrar”, berättar Katja Peränen och Sirpa Jalovaara, sakkunniga inom matservice. De ansvarar för genomförandet av projektet inom sektorn för fostran och utbildning.   

Enheterna utsågs genom lottdragning. De är daghemmet Inkivääri, Botby förskola, Botby grundskola, högstadieskolan Pakilan yläaste och gymnasiet Sibeliuslukio.

”På de utvalda enheterna serveras inhemsk havremjölk. Havredryck serveras på enheterna så länge finansieringen räcker, uppskattningsvis ett år”, säger Peränen och Jalovaara. Havredrycken fungerar som komplement till övriga måltidsdrycker. Totalt 100 000 euro har reserverats för projektet ur en av stadens separata fonder.

Valfritt alternativ

Havredryck serveras dagligen på de utvalda enheterna från och med den 31 augusti 2020. 

Daghems- och förskolebarnen serveras havredryck till frukost, lunch och mellanmål. På daghemmet kan vårdnadshavaren meddela den pedagogiska personalen vilken matdryck barnet väljer. På skolorna och läroanstalterna serveras havredryck till lunch. Drycken kan fritt väljas i likhet med övriga måltidsdrycker.   

”Under de senaste åren har det kommit in flera initiativ om att införa växtbaserade drycker som alternativ i daghem och skolor. Under det här OmaStadi-projektet har vi möjlighet att samla in viktig information om konsumtion, efterfrågan och svinnet på havremjölken”, konstaterar Katja Peränen.  

Växtbaserade drycker som ett alternativ i daghem och skolor är ett av de fem OmaStadi-projekt som förverkligas av sektorn för fostran och utbildning i enlighet med röstningsresultaten via OmaStadi.


Vad är OmaStadi?  

OmaStadi är Helsingfors sätt att förverkliga deltagande budgetering. Via OmaStadi  får helsingforsarna komma med idéer och rösta om vilka projekt som ska förverkligas. Du kan följa hur planerna framskrider på OmaStadis webbplats. På hösten öppnas en ny idérunda inom OmaStadi. 

omastadi.hel.fi 

Mer information

om projektet Växtbaserade drycker som ett alternativ i daghem och skolor:

Sirpa Jalovaara, sakkunnig inom matservice
sirpa.jalovaara@hel.fi, 09 310 43246 

Katja Peränen, sakkunnig inom matservice 
katja.peranen@hel.fi, 09 310 22596 

om OmaStadi-projekten inom sektorn för fostran och utbildning:

Virve Vakiala, interaktionsexpert
virve.vakiala@hel.fi, 09 310 86722

Nyckelord

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Toimialaan kuuluu neljä palvelukokonaisuutta: varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö, ruotsinkieliset palvelut sekä hallinto. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 22.9.202018.9.2020 12:00:00 EESTTiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 22. syyskuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslista Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa ruoka-, siivous- ja kohdevastaavapalveluiden hankinta ajalle 1.1.2021 - 31.12.2023 sekä tilahankkeita. Lautakunnalle esitetään päätettäväksi ruoka-, siivous- ja kohdevastaavapalveluiden hankintaa kolmelta eri yritykseltä. Hankintahinta ilman arvonlisäveroa on noin 4,8 miljoonaa euroa. Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia kriteereitä vähimmäisvaatimuksissa. Palveluntuottajien edellytetään tuottavan sekä ruoka-, siivous- että käyttäjäpalvelut kestävien periaatteiden mukaisesti. Siivouspalvelujen tarjoajalla tulee olla ympäristöä säästävät siivousmenetelmät. Vähimmäisvaatimusten lisäksi ruokapalveluissa laadun yhtenä arviointikriteerinä on käytetty Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamista. Tilahankkeista lautakunnalle e

Kundnöjdheten i Helsingfors stads grundskolor är på en god nivå – skolornas styrkor är bland annat lärarna och stödet för lärandet18.9.2020 11:00:00 EESTTiedote

Helsingfors kartlade i början av år 2020 hur nöjda klienterna inom den grundläggande utbildningen är. Enligt svaren är eleverna och vårdnadshavarna nöjda med skolan och undervisningen. En tredjedel av eleverna och en fjärdedel av vårdnadshavarna gav skolorna högsta betyg i helhetsbedömningen. Grundskolornas styrkor är stödet för lärandet, tryggheten, samarbetet mellan hem och skola samt lärarna och lärarrollen.

Helsingin peruskoulujen asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla – vahvuuksina muun muassa opettajat ja oppimisen tuki18.9.2020 11:00:00 EESTTiedote

Helsinki selvitti perusopetuksen asiakkaiden tyytyväisyyttä alkuvuodesta. Vastausten perusteella oppilaat ja huoltajat ovat tyytyväisiä kouluun ja opetukseen. Kolmasosa oppilaista ja neljäsosa huoltajista antoi kokonaistyytyväisyydessä parhaan arvosanan. Helsingin peruskoulujen vahvuuksia ovat oppimisen tuki, turvallisuus, kodin ja koulun yhteistyö sekä opettajat ja opettajuus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum