Tvåspråkigt verksamhetscenter öppnas i Svartå i Raseborg

Dela

Raseborg ligger vid Kustbanan och är den största kommunen i Nyland i fråga om landareal. Landskapet präglas av flera personliga byar, av vilka Svartå ligger längst i öst. I Svartå, som är mest känt för det vackra Svartå slott – i tiden en pionjär i många avseenden – byggs Raseborgs första samlokaliserade skolcentrum. Det första skol- och servicecentret i sitt slag i Raseborg kommer att vara färdigt i maj 2022. Idag har Svartå cirka 1 070 invånare.

Så här såg de ut på byggplatsen vecka 14. BILD: NINA SOINTU
Så här såg de ut på byggplatsen vecka 14. BILD: NINA SOINTU

Planering i samarbete med slutanvändarna

I nybygget i Svartå ska byns så gott som alla kommunala tjänster få plats: den finska och den svenska skolan, dagvården, biblioteket, rådgivningen samt ungdomsverksamheten. Nyligen valdes också det nya namnet, Askers, enligt Askersgården som revs för att ge plats åt det nya verksamhetscentret.

Utrymmena planeras tillsammans med en arkitekt och administratörerna av de tjänster som flyttar in. Sedan planeringsfasens början har olika aktörers behov, önskemål och åsikter beaktats för att komma till ett slutresultat som betjänar alla.

Verksamhetscentret erbjuder funktionella utrymmen för att stödja interaktivitet samt levande och tidsenlig pedagogik. Att rådgivningen och skolhälsovården kommer att finnas i samma byggnad underlättar vardagen för många barnfamiljer när de inte längre behöver resa till Karis. Gymnastiksalen och biblioteket möjliggör en mångsidig användning av centret även för olika hobbyaktiviteter.

Just nu händer det mycket på bygget

Under de kommande månaderna kommer mycket att hända på Askers byggarbetsplats; grundarbetena har slutförts och arbetet med fasadelementen kan börja. Byggnaden kommer att nå full åshöjd på bara några månader och hela exteriören kommer att vara klar i juni. Därefter kan byggnadsarbetena inomhus inledas – denna fas innefattar mycket teknik, eftersom man installerar automatsystem för till exempel uppvärmning, belysning, brandsäkerhet och säkerhetsteknik, och dessutom byggs omfattande vatten- och elnät.

– Allt går enligt planerna. Det är snyggt och rent på bygget. När tjälen har släppt kan vi börja arbeta också med ytterområden.

Så säger projektledare Kjell Holmqvist som är nöjd med hur byggprojektet framskrider. Anläggningen ska vara redo för inflytt i maj 2022 och eleverna kan börja höstterminen i det nya skolcentret. Byggarbetet kan följas live via en webkamera på https://www.raseborg.fi/hem/staden/webcam/svarta-skolcenter/

En trygg och familjär byskola

Alla aktörer som flyttar till servicecentret har ett gemensamt mål – att samarbeta och jobba över språkgränserna för att ta hand om alla barn i byn. Målet är att skapa en mötesplats som är trevlig att komma till och där varje individs behov kan bemötas av flera trygga vuxna.

Skolan kommer att vara den första samlokaliserade skolan i Raseborg och byggandet av en gemensam verksamhetskultur har redan börjat. Att man bygger upp en kultur på gemensam värdegrund främjar förverkligandet av undervisningsarbetet.

– Det nya skolcentret kräver flexibilitet, målmedvetenhet och tolerans från oss alla, men möjliggör samtidigt att nya tänkesätt kan implementeras. Vi kan göra Askers till precis en så bekväm och bra plats som vi vill att den ska vara! säger Marjo Laitinen, rektor vid Mustion koulu.

Hanna Rönnblom, rektor vid Svartå skola, är inne på samma linje:

– För oss pedagoger ger verksamhetscentret en möjlighet att utvecklas och ta vara på varandras styrkor. Det finns en enorm rikedom i att föra samman alla barn och bygga en kultur där barnen kan komma överens och samarbeta oavsett språk.

Barnen själva ser fram emot att träffa varandra. Barnen i Svartå skola bloggar om hur byggnadsarbetet framskrider och vad de själva önskar av den nya skolan. I sin blogg har de skrivit till exempel följande:

”Till en början blir det pirrigt att vara i samma hus och på samma gård som de (barnen i finska skolan). Men vi lär säkert känna varandra efter några veckor.”

Barnen hoppas kunna få många nya vänner när skolorna flyttar in under samma tak. Du kan läsa mer om deras tankar på https://www.raseborg.fi/svarta-skola

Det nya biblioteket uppmuntrar barn att läsa

Det nya biblioteket kommer att ge goda förutsättningar för läsning, samvaro och rekreation. Biblioteket spelar en viktig roll i att främja och upprätthålla läskunnigheten och i och med den nya byggnaden kommer utrymmena att kunna användas på ett mera mångsidigt sätt som inlärningsmiljö.

Tillgången till ett stort utbud av böcker är en viktig faktor för att öka läsglädjen och uppmuntra barn och unga till hobbyläsning. Biblioteket kommer att fokusera på att tillhandahålla ett brett urval av böcker för barn och ungdomar. Inköpandet av nya böcker börjar nästa vår.

– Vårt önskemål har i planeringsskedet varit att få plats med så många hyllmeter som möjligt, sammanfattar bibliotekschef Heidi Enberg.

Dagvård, skola och bibliotek tillsammans med hemmet ger ramar och möjligheter för barn och unga att utveckla sin läshobby. Aktiv läsning är en förutsättning för att nå en god läskunnighet och för att få tillgång till fantasi och kreativitet. Läsning för och med barn stöder barnets inlärningsförutsättningar så att hen utvecklas åldersadekvat. Samtidigt blir barnets ordförråd större och mångsidigare. Man hoppas att bibliotekets placering i samma byggnad som skolorna sänker tröskeln för att ta tag i en bok och inspirerar nya läsare till att bekanta sig med litteraturens värld.

Biblioteket ska också ha mysiga områden för umgänge där besökarna kan sitta bekvämt och exempelvis läsa eller spela brädspel.

I korthet är tanken att Askers ska bli en gemensam samlingsplats för hela Svartå by.

Kontakter

Bilder

Så här såg de ut på byggplatsen vecka 14. BILD: NINA SOINTU
Så här såg de ut på byggplatsen vecka 14. BILD: NINA SOINTU
Ladda ned bild
Skiss över nya verksamhetscentret Askers. BILD: ARKITEKTBYRÅ KÜTTNER
Skiss över nya verksamhetscentret Askers. BILD: ARKITEKTBYRÅ KÜTTNER
Ladda ned bild

Länkar

Om

Rantarata-hankeStaden Raseborg grundades 1.1.2009 då tidigare Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun förenade sina krafter. Namnet Raseborg kommer från den medeltida borgen som ligger i Snappertuna och som fortfarande hör till stadens finaste besöksmål.

Följ Rantarata-hanke

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rantarata-hanke

Raaseporissa tähdätään vähäpäästöiseen tulevaisuuteen ja suunnitellaan kestävämpää liikkumista14.5.2021 12:45:53 EEST | Uutinen

Liikenne nojaa vielä vahvasti fossiilisiin polttoaineisiin ja koko Suomen kasvihuonepäästöistä liikenteen osuus on noin viidennes. Raaseporin kaupunki on vuodesta 2013 asti ollut HINKU-kunta, eli osa ilmastonmuutoksen edelläkävijöiden verkostoa, jotka ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin päästövähennyksiin ja tavoitteisiin. Raasepori haluaa mahdollistaa ja motivoida liikkumaan alueella muillakin tavoin kuin henkilöautolla parantamalla mm. matkaketjujen sujuvuutta sekä lisäämällä kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta, sujuvuutta ja turvallisuutta.

Raaseporin ensimmäinen kaksikielinen koulu- ja palvelukeskus nousee Mustiolle9.4.2021 11:38:31 EEST | Tiedote

Rantaradan varrella sijaitseva kaksikielinen Raasepori, on maapinta-alaltaan Uusimaan suurin kunta. Laajaan alueeseen mahtuukin monta persoonallista asutusaluetta, joista Mustio itäisin. Historiallisesta Mustion Ruukista ja erityisesti Mustion linnasta tunnettuun kylään, on toukokuussa 2022 valmistumassa uusi koulu- ja palvelukeskus. Palvelukeskus, jonne tulevaisuudessa muuttaa sekä suomen- ja ruotsinkielinen koulu että päiväkoti, on Raaseporissa ensimmäinen laatuaan ja siksi merkittävä. Mustiolla asuu nykypäivänä noin 1070 asukasta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum