TYÖ2030 | Työterveyslaitos

TYÖ2030-ohjelman MEADOW-tutkimus selvitti: Digitaalinen kehittyneisyys vaikuttaa eniten yritysten innovaatioaktiivisuuteen

Jaa
Yritykset tarvitsevat innovaatioita saavuttaakseen kilpailuetua ja kansantaloudet uudistuakseen. Innovaatioilla tarkoitetaan oivalluksia, jotka näkyvät uusina tuotteina ja palveluina sekä tapoina tuottaa niitä. TYÖ2030-ohjelman MEADOW-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisyritysten innovaatioaktiivisuutta. Tutkimuksen mukaan runsas puolet (52 %) vähintään 10 hengen kokoisista suomalaisyrityksistä kertoi kehittäneensä jonkin uuden tai merkittävästi parannellun tuotteen tai palvelun viimeisen kahden pandemiavuoden aikana.

Tiedote 20.6.2022

Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää yritysten innovaatioaktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä, sillä osa yrityksistä tuottaa innovaatioita muita aktiivisemmin. Tutkimuksen mukaan innovaatioaktiivisuuteen vaikuttavat ennen kaikkea yrityksen digitaalinen kehittyneisyys, henkilöstön osallistuminen, verkostoituminen ja kansainvälisyys. 

Digitalisaatio on tärkein liiketoiminnan vauhdittaja

Tulosten mukaan suurin vaikutus yritysten innovaatioaktiivisuuteen on digitaalisella kehittyneisyydellä. Itsensä digitalisaatiokehityksen ”suunnannäyttäjiksi” mieltävistä yrityksistä puolet (50 %) on tuottanut markkinoille kokonaan uusia tuotteita tai palveluita, ja lähes kolmannes (32 %) on kehittänyt yritykselle itselleen uusia tai paranneltuja tuotteita tai palveluita.

Digitalisaatio on siis tällä hetkellä jopa tärkein yritysten liiketoimintaan vaikuttava muutosvoima. Tutkimuksen mukaan digitalisaation ”suunnannäyttäjät” eroavat muista yrityksistä erityisesti siinä, kuinka kokonaisvaltaisesti digitalisaatio näkyy yrityksen erilaisissa toiminnoissa, kuinka laajasti yritys hyödyntää data-analytiikkaa erilaisiin tarkoituksiin ja kuinka suuri osa henkilöstöstä käyttää työssään digivälineitä.

– Digiosaamiseen panostaminen kannattaa. Yritysten digiosaamisen merkitys korostuu jatkossa entisestään, kun tarvitaan innovaatioita, joilla edistetään talouden vihreää siirtymistä, toteavat tutkimuksen tekijät Kirsikka Selander ja Tuomo Alasoini Työterveyslaitoksesta.

Monipuoliset verkostot ja henkilöstön osallistuminen lisäävät innovaatioaktiivisuutta

Digitalisaation lisäksi yrityksen innovaatioaktiivisuuteen vaikuttavat myös verkostojen monipuolisuus ja henkilöstön osallistuminen toiminnan kehittämiseen. Tutkimuksen mukaan innovaatioaktiivisuudella on selvä yhteys yhteistyöverkostojen hyödyntämiseen, sillä aktiivisuus uusien tuotteiden tai palveluiden tuottamiseen kasvaa johdonmukaisesti yhteistyökumppaneiden määrän lisääntymisen myötä.

Yhteistyökumppaneiden lisäksi myös henkilöstön osallistumisella on merkittävä vaikutus yritysten innovaatioaktiivisuuteen. Yrityksistä, joissa vähintään 30 prosenttia henkilöstöstä osallistuu säännöllisesti toiminnan kehittämiseen, reilu kolmannes (35 %) kertoo tuottaneensa markkinoille kokonaan uuden tuotteen tai palvelun.

Kansainväliset yritykset muita aktiivisempia

Vientiyritykset eroavat innovaatioaktiivisuudessaan kotimarkkinoilla toimivista yrityksistä. Mitä suurempi osuus yrityksen liikevaihdosta koostuu ulkomaan myynnistä, sitä epätodennäköisempää on, että yritys on tuottanut markkinoille uusia tuotteita tai palveluita.

Yrityksen koolla tai toimialalla ei merkittävää vaikutusta

Suurilla yrityksillä on muita suurempi innovaatioaktiivisuus, mutta tulosten mukaan yrityksen koko ei ole tilastollisesti merkittävässä yhteydessä innovaatioaktiivisuuteen, kun tarkastelussa huomioidaan muut vaikuttavat tekijät. Suurten yritysten muita suurempi innovaatioaktiivisuus selittynee muun muassa laajemmalla verkostoitumisella ja digitaalisella kehittyneisyydellä.

Myös suurin osa toimialojen välisistä eroista häviää, kun tarkastelussa huomioidaan muut tekijät. Tutkimuksen mukaan tietyillä toimialoilla, kuten IT- ja ohjelmistoalalla, esiintyy kuitenkin paljon innovaatioaktiivisia yrityksiä – vaikka aktiivisuus ei selitykään pelkällä toimialalla.

Tulosten perusteella yritysten innovaatioaktiivisuuden avaintekijöiksi nousivat digitaalinen kehittyneisyys, henkilöstön laaja osallistuminen ja yhteistyöverkostojen monipuolisuus.

*Lataa MEADOW-tutkimusraportti yritysten innovaatioaktiivisuudesta kokonaisuudessaan https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-391-036-2

Lisätietoja

  • Kirsikka Selander, Erikoistutkija, Työterveyslaitos, kirsikka.selander@ttl.fi tai p. +358304743065
  • Tuomo Alasoini, Tutkimusprofessori, Työterveyslaitos, tuomo.alasoini@ttl.fi tai p. +358304742577

MEADOW-tutkimus lyhyesti

TYÖ2030-ohjelman toteuttaman MEADOW-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa työelämän käytännöistä ja niiden muutoksista. Huhtikuussa julkaistussa raportissa on aineistoa koottu työnantajien suhtautumisesta etätyöhön. Loppusyksystä 2021 työnantajille suunnattu MEADOW-kysely on osa pääministeri Marinin hallitusohjelmaan kuuluvaa TYÖ2030-hanketta. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.Kysely selvitti monien muiden teemojensa ohessa sitä, kuinka paljon yrityksissä ja julkisyhteisöissä tehtiin etätyötä kyselyhetkellä sekä minkälaisia ajatuksia näillä oli etätyön jatkosta koronapandemian jälkeen. Kysely toteutettiin ositettuna satunnaisotantana lokakuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana yritys- ja toimipaikkarekisteriin kuuluvissa organisaatioissa, jotka työllistivät vähintään 10 henkilöä. Aineistonkeruu toteutettiin verkkokyselyn ja puhelinhaastattelujen yhdistelmänä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1478 organisaation johtoon kuuluvaa henkilöä (vastausprosentti 34). Vastanneista kolme neljästä oli yrityksiä ja neljäsosa julkisyhteisöjä. Työnantajakyselyn tuottamaa kuvaa työelämän muutoksista täydennetään samoihin työnantajayksiköihin keväällä 2022 suunnatulla työntekijäkyselyllä, jonka ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa ensi syksynä.

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

TYÖ2030 | Työterveyslaitos
TYÖ2030 | Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta TYÖ2030 | Työterveyslaitos

TYÖ2030-ohjelman Työkaverikysely paljastaa: Työkaveruus vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta - nuorten kohdalla etätyö on heikentänyt pysyvästi tai hetkellisesti 18-24-vuotiaiden työkaverisuhteita14.2.2023 07:58:24 EET | Tiedote

Työpaikat ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja kaverisuhteiden solmimiselle. Suomalaiset arvioivat, että noin kolmannes kaverisuhteista on lähtenyt liikkeelle työpaikalta. Työkavereiden tuomaa yhteenkuuluvuuden tunnetta pidetään tärkeä asiana elämässä. Etätyö on jättänyt jälkensä työkaveruuksiin: kyselyn mukaan etätyö on heikentänyt ainakin hetkellisesti nuorten työkaveruuksia.

TYÖ2030-ohjelman MEADOW-tutkimus selvitti: Luottamuksesta menestysresepti kilpailukyvyn vahvistamiseen2.2.2023 09:11:28 EET | Tiedote

Johdon ja henkilöstön välinen luottamus on organisaatioille tärkeä kilpailutekijä. Vuoden alussa valmistunut MEADOW-raportti avaa luottamuksen etuja ja antaa tuoretta tietoa sen merkityksestä organisaatioille. Etenkin taantuman uhatessa luottamuksella voi olla merkittävä rooli organisaatioiden selviytymiseen – parhaimmillaan se toimii myönteisenä vastavoimana haastavina aikoina. Tutkimuksen mukaan luottamus korreloi vahvasti henkilöstön osallistumiseen. Mitä korkeampi luottamus on, sitä enemmän henkilöstö osallistuu kehittämistyöhön ja sen tuloksellisemmaksi sekä hauskemmaksi se koetaan. Aiemmin julkaistun Meadow-tutkimuksen mukaan sellaiset yritykset, joissa vähintään 30 prosenttia henkilöstöstä osallistuu säännöllisesti toiminnan kehittämiseen, reilu kolmannes (35 %) kertoo tuottaneensa markkinoille kokonaan uuden tuotteen tai palvelun. Vahvan luottamuksen on myös havaittu ruokkivan yhteistyötä yrityksissä ja yhteisöissä. ”Havaintojemme mukaan organisaatioiden väliset erot olivat suu

TYÖ2030-ohjelman MEADOW-tutkimus selvitti: Digitalisaation vaikutukset työelämässä jakautuvat epätasaisesti21.11.2022 12:25:13 EET | Tiedote

Digitalisaatio koskee kaikkia toimialoja ja työorganisaatioita, ja sen merkitys on korostunut entisestään koronapandemian myötä. Tuoreen TYÖ2030-ohjelman MEADOW-raportin mukaan digitalisaatio etenee eri toimialoilla ja organisaatioissa eri vauhtia ja saa niissä erilaisia muotoja. Työntekijöiden kokemukset digitalisaation vaikutuksesta ovat varsin myönteisiä, mutta ristiriitaisempia kuin työnantajan edustajilla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme