Työsuojelurahasto

Työsuojelurahasto myönsi 7,6 miljoonaa euroa työelämän tutkimiseen ja kehittämiseen vuonna 2018

Jaa

Työsuojelurahasto vastaanotti yhteensä 339 hakemusta ja rahoitti 134 hanketta 4,8 miljoonalla eurolla vuonna 2018. Rahasto myönsi tutkimus- ja kehityshankkeisiin yhteensä 4,2 miljoonaa euroa, tiedotus- ja koulutushankkeisiin 110 930 euroa ja henkilökohtaisiin stipendeihin 464 400 euroa. Työturvallisuuskeskuksen toiminnan tuki oli 2,8 miljoonaa euroa.


Suurin yksittäinen tutkimusmääräraha, 187 000 euroa, myönnettiin Työterveyslaitoksen Biologinen torjunta kasvihuoneissa - altistuminen, allergiat ja niiden ehkäisy -tutkimushankkeelle. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kasvihuonetyön altisteet, jotka voivat aiheuttaa allergisia sairauksia, keuhko-, iho- ja allergiasairauksien yleisyyttä kasvihuonetyöntekijöillä sekä biologisten torjuntaeliöiden allergeeneja. Tutkimushankkeessa laaditaan ohjeita sairastumisen ehkäisemiseksi ja kehitetään allergiatestejä kasvihuonetyön altisteille. Tutkimus toteutetaan vuosina 2018-2020. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii  vanhempi asiantuntija Katri Suuronen Työterveyslaitokselta.  

Tampereen yliopiston Ammatillinen sosiaalisen median käyttö ja nuorten aikuisten työn imu  -tutkimushankkeelle myönnettiin 183 500 euroa. Tutkimushankkeessa analysoidaan nuorten aikuisten ammatillisen sosiaalisen median käytön yhteyttä työn imuun. Tutkimuksessa kerätään fokusryhmähaastatteluaineisto sekä kyselyaineisto viiden asiantuntijaorganisaation edustajilta. Hanke kerää myös kansallisen vertailuaineiston työssäkäyvistä nuorista aikuisista. Tutkimuksen tuloksena on kokonaiskuva nuorten työntekijöiden ammatillisesta sosiaalisen median käytöstä ja sen yhteydestä työn imuun. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii professori Atte Oksanen Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.  

Tampereen yliopiston Monimuotoinen ansiotyö - käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys -tutkimushankkeelle myönnettiin 180 000 euroa. Hankkeessa tutkitaan kokonaisvaltaisella otteella monimuotoista ansiotyötä, sen variaatioita eri ammattialoilla, siihen johtaneita tekijöitä ja polkuja sekä sen hyviä ja huonoja puolia. Monimuotoisella ansiotyöllä tarkoitetaan toimeentulon hankkimista useista lähteistä. Hankkeessa tutkitaan ilmiötä monitieteisesti yksilötasolla, alakohtaisesti sekä yhteiskunnan tasolla ottaen huomioon institutionaaliset kytkennät. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii yliopistotutkija Anu Järvensivu Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksesta.  

Työterveyslaitoksen Mikroyritykset työkyvyn johtamista kehittämässä: tutkimus työkykyjohtamisen käytännöistä -tutkimushankkeelle myönnettiin 180 000 euroa. Hanke tuottaa tutkimustietoa työkyvyn johtamisen käytännöistä alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä ja täydentää sitä koskevaa katvealuetta. Hankkeessa kehitetään työkykyjohtamisen käytäntöjä yhdessä mikroyritysten kanssa ja arvioidaan niiden vaikutuksia työhyvinvointiin ja yritystoiminnan tuloksellisuuteen. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii kehittämispäällikkö Helena Palmgren Työterveyslaitokselta.  
 
Lisätietoja: Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Kenneth Johansson, puh. 09 6803 3310

 

Avainsanat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Työsuojelurahasto
Työsuojelurahasto
Pohjoisesplanadi 21A
00100 Helsinki

+358(0)9 6803 3311,info@tsr.fihttp://www.tsr.fi, http://www.tiedonsilta.fi

Työsuojelurahasto rahoittaa työelämän tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta.

Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö. Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Työsuojelurahasto

Tunteet ja tunnetaidot työpaikalla – kutsu Tutkimus tutuksi -tapaamiseen 28.11.20195.11.2019 07:25:00 EETKutsu

Tervetuloa Työsuojelurahaston 28.11. järjestämään Tutkimus tutuksi –tapaamiseen, jonka aiheena on tunteet ja tunnetaidot työpaikalla. Tilaisuudessa esillä olevissa hankkeissa tutkitaan ja kehitetään esimerkiksi tunnetoimijuutta, tunnetiloja ja tunneilmastoa työpaikalla. Tule kuulemaan ja keskustelemaan työelämän tunnetaidoista Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamiseen torstaina 28.11.2019 klo 9-10.30 Musiikkitalon ravintolaan.

Työsuojelurahasto palkitsee ajankohtaisia hankkeita – Pidempiä työuria, aivoergonomiaa ja yhteistä vuorovaikutusosaamista9.5.2019 09:00:00 EESTTiedote

Työsuojelurahasto palkitsee 40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi tunnustusstipendillä kolme ajankohtaista hanketta. Palkitut hankkeet ovat kehittäneet suomalaista työelämää tuottamalla uutta ja merkittävää tietoa sekä hyviä käytäntöjä. Kannustaako eläkeuudistus pidempiin työuriin? Miten hoitotyön aivokuorma saadaan kuriin? Onko tiimin vuorovaikutuksen aina oltava rationaalista? Tunnustusstipendit jaetaan ja hankkeet esitellään Tutkimus tutuksi -juhlatapaamisessa 9. toukokuuta 2019.

Työkaluja vihapuheen ja epäasiallisen käytöksen kohtaamiseen työpaikalla21.3.2019 09:00:00 EETTiedote

Vihapuhe on some-ajan vitsaus, jota yhä useammat joutuvat kohtaamaan työssään. Työyhteisön sisälläkin voi joutua häirinnän ja kiusaamisen kohteeksi. Työsuojelurahaston tukemissa hankkeissa on tuotettu oppimis- ja koulutusmateriaaleja ongelmista selviämisen avuksi. Niistä kerrotaan Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 21. maaliskuuta. Tilaisuudessa kuullaan myös, miten Suomen toiseksi suurin työnantaja HUS tarttuu epäasialliseen käytökseen.