Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Ukrainakrisen avspeglar sig på de finländska produktionsgårdarnas situation och på tillsynen av dem

Dela

Forumet för gårdstillsyn och tillstånd i regi av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förde samman myndigheter och producentorganisationer. På forumet utbyttes information och synpunkter om aktuella händelser som påverkar verksamheten och utvecklar tillsynen.

Självförsörjnings- och försörjningsberedskapsärenden blir allt viktigare på grund av Rysslands anfallskrig och krisen i Ukraina, konstaterade många talare vid forumet för gårdstillsyn och tillstånd ordnat av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

”Ukraina är en betydande spannmålsproducent. Situationen kan leda till hungersnöd till exempel i Nordafrika, konstaterade Marko Pukkinen, överdirektör vid regionförvaltningsverket.

Enligt Pukkinen skulle det finnas plats för flera näringsgrenar som förknippas med självförsörjning i Finland.

”Någon slags global och samhällelig förändring kommer vi säkert att se.”

Ukrainsk invandring ökar tillgången till potentiell arbetskraft på gårdarna. Målet med övervakningen av utländsk arbetskraft är att trygga alla en likvärdig arbetsmarknad.

Ukrainare som har sökt tillfälligt skydd i Finland får obegränsad rätt att arbeta genast då de registrerat sin ansökan. Polisen eller gränsmyndigheterna ger ett intyg över registreringen till dem som sökt tillfälligt skydd. Med intyget kan de bevisa för arbetsgivaren att de har rätt att arbeta.

Tills vidare inga signaler på att gårdar skulle läggas ned

Situationen i Ukraina inverkar på de finländska produktionsgårdarna på många sätt, bland annat på ekonomin och arbetsbelastningen.

Karin Kainlauri, chef för landsbygdsenheten vid Österbottens NTM-central, sade att lantbrukets kostnadskris har förvärrats och att situationen är mycket oroande.

”Producentpriserna är fortfarande låga. De som är tvungna att köpa sitt foder är i en svår situation.”

Enligt Kainlauri inverkar det här på jordbrukarnas ork. Tills vidare ser vi ändå inte några signaler på att gårdar skulle läggas ned.

Att trygga livsmedelsproduktionen, försörjningsberedskapen och beredskapen är nu synnerligen viktigt. Trots krisen investerar gårdarna nu till exempel i förnybar energi. NTM-centralen kan bevilja understöd för de här investeringarna.”

Yrjö Ojaniemi, verkställande direktör för centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK i Södra Österbotten, konstaterade att krisen i Ukraina har stramat åt produktionsgårdarnas ekonomi ytterligare. Det har varit svårt att få upp producentpriserna så att de skulle täcka de ökade produktionskostnaderna, i synnerhet gällande animaliska produkter. Det väcker en hel del frågor om hur importberoendet av rysk energi och gödsel ska kunna ersättas.

”Lönsamhetskrisen inom lantbruket har fördjupats till en ekonomisk kris från hösten 2021. Situationen var svår redan 2014 då Krim annekterades.”

Det råder ställvis brist på proteinfoder

Vid tillsynen av djurgårdar har det noterats försummelse vid ungefär en femtedel av gårdarna. I synnerhet bristen på proteinfoder har kommit upp.

”Det börjar märkas att utfodringen är bristfällig på gårdarna. I vissa fall räcker inte proteinfodret till djuren till. Det syns på djurens yttre”, sade regionförvaltningsverkets länsveterinär Pekka Jokela.

Yrjö Ojaniemi vid MTK påminde om att alla säkert förstår att en jordbrukare som är utmattad på grund av rådande omständigheter sannolikt också är orsaken till djurskyddsproblemen.

Osäkerheten har ökat på produktionsgårdarna.

"Vilka är de ekonomiska möjligheterna: med vilken mängd djur kan man fortsätta och hur har djuren det tryggt”, sade Pekka Jokela vid regionförvaltningsverket.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

inspektör Fredrik Holmlund, tfn 0295 018 647

länsveterinär Pekka Jokela, tfn 0295 018 543

fornamn.efternamn@rfv.fi

NTM-centralen i Österbotten

Chef för landsbygdsenheten Karin Kainlauri, tfn 0295 028 572

fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK - Södra Österbotten

Verksamhetsledare Yrjö Ojaniemi, tfn 040520 0258

fornamn.efternamn@mtk.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kriget i Ukraina och Finlands Natomedlemskap tema för Västra och Inre Finlands beredskapskommitté13.5.2022 15:19:41 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 12.5.2022 på ett av regionförvaltningsverket sammankallat möte för att skapa en lägesöversikt avseende aktuella beredskapsärenden i regionen. Med den regionala beredskapskommitténs lägesöversikter säkerställs informationsgången mellan centrala aktörer inom Västra och Inre Finlands region, som täcker landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Ukrainan sota ja Suomen Nato-jäsenyys teemana Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunnassa13.5.2022 15:15:14 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 12.5.2022 aluehallintoviraston koolle kutsumana kokoamaan tilannekuvaa alueen ajankohtaisista varautumisen asioista. Alueellisen valmiustoimikunnan tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä Länsi- ja Sisä-Suomen alueella, joka kattaa Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum