Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Afghaner som har arbetat för myndigheterna kan tas till Finland

Dela

På grund av den snabbt försämrade säkerhetssituationen i Afghanistan beslutade statsrådet vid ett extra sammanträde den 13 augusti att afghaner som i Afghanistan har arbetat för Finland, EU eller Nato kan tas till Finland med sina familjer och beviljas uppehållstillstånd.

Med stöd av 93 § i utlänningslagen fattade statsrådet beslutet att utlänningar tas till i Finland på särskilda humanitära grunder. Bedömningen är att dessa grupper av afghaner och deras familjer framöver kan bli utsatta för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

I detta beslut avses med familj familjemedlemmar och myndiga ogifta barn som bor i samma hushåll.

Genom detta beslut kan sammanlagt högst 130 personer, familjerna medräknade, tas till Finland. Sådana afghaner kan tas till Finland som i Afghanistan står eller har stått i anställningsförhållande till finska staten eller som är eller har varit anställda vid EU-institutioner eller Natos krishanteringsinsats.

Enligt beslutet kan Finland ta emot sammanlagt högst 40 sådana lokalt anställda afghaner, familjerna medräknade, som för närvarande är anställda av Finlands ambassad i Kabul. Genom detta beslut tar Finland också emot högst 10 sådana afghaner, familjerna medräknade, som tidigare har varit anställda vid ambassaden i Kabul och vars anställningsförhållande ännu den 1 januari  2021 var i kraft.

Dessutom kan Finland ta emot sammanlagt högst 50 lokalt anställda personer, familjerna medräknade, som arbetar för Europeiska unionens representation i Kabul eller för fältkontoret vid Europeiska unionens generaldirektorat för civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (ECHO). Vidare kan Finland ta emot sammanlagt högst 30 personer, familjerna medräknade, som har varit anställda vid Natos krishanteringsinsats.

Dessa personer tas till Finland från Afghanistan med ett charterflyg som finska staten ordnar. En utlösande faktor för omplaceringen kunde i praktiken vara en evakuering av den diplomatiska personalen vid Finlands ambassad eller en tillfällig eller permanent stängning av ambassaden då säkerhetssituationen i Afghanistan försämras.

På beslut av Migrationsverket beviljas de berörda personerna uppehållstillstånd i enlighet med 113 § i utlänningslagen.

Förslaget till statsrådets beslut har beretts i samarbete mellan inrikesministeriet, utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet. Vid beredningen har också finansministeriets, försvarsministeriets, Gränsbevakningsväsendets, Migrationsverkets och Skyddspolisens synpunkter beaktats.

Statsrådets beslut den 13 augusti 2021 (på finska)

Ytterligare information:

Eero Koskenniemi, regeringsråd, inrikesministeriet, tfn 0295 488616, fornamn.efternamn@intermin.fi

Veikko Kiljunen, enhetschef, utrikesministeriet, tfn 0295 350101, fornamn.efternamn@formin.fi

Esa Pulkkinen, överdirektör, försvarsministeriet, tfn 0295 140300, fornamn.efternamn@defmin.fi

Jari Kähkönen, överdirektör, Migrationsverket, tfn 0295 463210, fornamn.efternamn@migri.fi

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Minister Haavisto to attend the high-level week of the 76th session of the UN General Assembly in New York, Minister Skinnari will represent Finland at meetings virtually17.9.2021 12:08:50 EEST | Press release

The high-level meetings of the 76th Session of the UN General Assembly (UNGA 76) will start in New York on Monday 20 September. Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto will attend ministerial events in New York and have bilateral meetings with his counterparts and with representatives of the UN. Minister for Development Cooperation and Foreign Trade Ville Skinnari will represent Finland at several high-level meetings held in virtual format during the week.

UM: Minister Haavisto reser till New York för högnivåveckan i FN:s general-församling, minister Skinnari representerar Finland vid högnivåmöten online17.9.2021 12:07:06 EEST | Tiedote

Högnivåveckan i Förenta nationernas 76:a generalförsamling inleds i New York den 20 september. Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i evenemang på ministernivå på plats i New York. Han har också enskilda möten med ministerkolleger och träffar representanter för FN. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari representerar Finland vid flera högnivåmöten online.

UM: Ministeri Haavisto matkustaa New Yorkiin YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolle, ministeri Skinnari edustaa Suomea korkean tason virtuaalitilaisuuksissa17.9.2021 12:05:08 EEST | Tiedote

Yhdistyneiden kansakuntien 76. yleiskokouksen korkean tason viikko alkaa New Yorkissa 20.9. Ulkoministeri Pekka Haavisto osallistuu New Yorkissa ministeritason tilaisuuksiin sekä tapaa paikan päällä kahdenvälisesti ministerikollegoja ja YK:n edustajia. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari edustaa Suomea viikon aikana useissa korkean tason virtuaalitilaisuuksissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum