Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Ändringar i tillhandahållandet av konsulära tjänster vid Finlands ambassader och konsulat

Dela

Republikens president stadfäste i dag ändringen av en bilaga till republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen, och ändringen träder i kraft vid ingången av oktober.

Tillhandahållandet av konsulära tjänster flyttas från Finlands ambassad i Bryssel tillbaka till Finlands ambassad i Haag. På grund av de ändringar som gjorts i republikens presidents förordning inleds tillhandahållandet av konsulära tjänster vid Finlands ambassad i Haag den 1 oktober 2021. Finlands ambassad i Haag tillhandahåller således från och med den 1 oktober konsulära tjänster på normalt sätt, till exempel passtjänster.

Dessutom ska vissa konsulära tjänster vid Finlands ambassad i Yangon även i fortsättningen tillhandahållas vid Finlands ambassad i Bangkok. Finlands ambassad i Yangon tillhandahåller även i fortsättningen konsulära tjänster för nödställda och andra motsvarande konsulära tjänster som förutsätts på grund av situationens allvar och brådskande natur. Uppehållstillståndstjänsterna vid Finlands ambassad i Washington överförs till Finlands generalkonsulat i New York. Finlands ambassad i Washington tillhandahåller således alla andra konsulära tjänster förutom uppehållstillståndstjänster.

Merinformation:

Leena Ritola, chef för enheten för passtjänster och notariella tjänster, tfn 0295 351 524

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Ministry for Foreign Affairs strengthens the network of Finland's missions abroad and invests in measures promoting the availability of skilled labour27.9.2021 12:20:30 EEST | Press release

The Government proposes EUR 1.3 billion in appropriations for the Ministry for Foreign Affairs. The promotion of human rights, the rule of law, democracy, peace, freedom, tolerance and equality in all international activities forms the central element of the value base on which Finland’s foreign and security policy rests. The budget proposal lays special emphasis on measures that strengthen the network of Finland’s missions abroad and support the availability of labour, participation in international crisis management, conflict prevention and mediation, and development cooperation.

UM: Utrikesministeriet stärker utrikesrepresentationen och underlättar tillgången till kompetent arbetskraft27.9.2021 12:20:14 EEST | Tiedote

För utrikesministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på totalt 1,3 miljarder euro. Den centrala värdegrunden för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik består i att främja de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen, demokrati, fred, frihet, tolerans och jämställdhet i all internationell verksamhet. I budgetpropositionen för 2022 görs satsningar på att stärka Finlands utrikesrepresentation och stödja tillgången på arbetskraft, på internationell krishantering, konfliktförebyggande, fredsmedling och utvecklingssamarbete.

UM: Ulkoministeriö vahvistaa edustustoverkkoaan ja panostaa osaavan työvoiman saatavuutta tukeviin toimiin27.9.2021 12:19:52 EEST | Tiedote

Ulkoministeriön hallinnonalalle esitetään yhteensä 1,3 mrd. euron määrärahoja. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan arvopohjassa on keskeistä ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, demokratian, rauhan, vapauden suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kaikessa kansainvälisessä toiminnassa. Talousarvioesityksessä painottuvat Suomen edustustoverkon vahvistaminen ja työvoiman saatavuuden tukeminen, osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan, konfliktinestoon ja rauhanvälitykseen sekä kehitysyhteistyö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum