Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Den bristande jämställdheten inom teknikbranschen kräver åtgärder – kampanjen Jämställdhetsalgoritmen söker lösningar på ett ofta osynligt men stort problem

Dela

Utrikesministeriets kampanj är en del av det globala samarbetet inom Generation Equality. Finland är med och leder en jämställdhetskoalition som fokuserar på teknik och innovation. Målet är att Finland, som är känt för sin jämställdhet och sin tekniska expertis, ska föregå med gott exempel när det gäller att främja jämställdhet inom teknikbranschen.

Målet för kampanjen Jämställdhetsalgoritmen, som startade i dag, är att främja jämställdheten mellan könen inom teknikbranschen och med hjälp av teknik. Syftet är att uppmuntra till diskussion, att hitta sätt att främja branschens öppenhet, konkurrenskraft och dragningskraft och att sporra flickor och kvinnor att söka sig till tekniska ämnen och till teknikbranschen.

”Kvinnors och flickors rättigheter är en central fråga i Finlands utvecklingspolitik. Generation Equality och Jämställdhetsalgoritmen erbjuder ett unikt tillfälle att främja det globala jämställdhetsklivet inom teknikbranschen. För det behöver vi alla aktörers hjälp”, säger jämställdhetsambassadör Katri Viinikka.

Enligt beräkningar i den senaste Gender Gap -rapporten av Världsekonomiskt forum kommer det att ta 267 år att uppnå jämställdhet i den globala ekonomin om vi fortsätter i denna takt. I internationella analyser har teknikbranschen tagits upp som ett exempel på branscher där jämställdhetsutvecklingen är exceptionellt långsam.

För närvarande är kvinnornas andel av de anställda i it-branschen i genomsnitt under 35 procent. Innovationsverksamhet beaktar sällan kvinnors och flickors behov, och kvinnor som teknikutvecklare och företagare får inte tillräckligt med stöd. Nästan tre fjärdedelar av de kvinnor som använder internet har utsatts för eller bevittnat någon form av online-våld.

”Coronapandemin har ändrat vår vardag och våra samhällen på ett genomgripande sätt. Tekniken öppnar nu möjligheter till en grön och rättvis återuppbyggnad. Då gäller det dock att sörja för att tekniken är till för alla. Under pandemin har också trakasserier mot kvinnor och flickor på webben ökat. Det är ytterst viktigt att de digitala miljöerna är trygga och gör det möjligt för alla att delta”, säger innovationsambassadör Jarmo Sareva.

Teknikens betydelse och roll i våra samhällen blir större för varje dag, och i bästa fall kan tekniken fungera som en drivfjäder för jämlikheten i världen. Utrikesministeriet välkomnar alla aktörer inom teknikbranschen att delta i utvecklandet av Jämställdhetsalgoritmen: att dela med sig av bästa praxis, att leda med exempel och att bygga upp en bransch, ett samhälle och en värld som inte lämnar någon utanför.

Jämställdhetsalgoritmen är en del av det globala samarbetet Generation Equality, som för samman olika aktörer och samordnas av FN:s jämställdhetsorganisation UN Women.

Samarbetet har som mål att

  • halvera gapet mellan kvinnor och män då det gäller tillgång till digital teknik och digital läskunnighet
  • öka investeringarna i teknik och innovation som främjar jämställdhet med 50 procent och på så sätt stödja kvinnliga företagare och utvecklingen av lösningar som bemöter kvinnors och flickors behov
  • fördubbla antalet kvinnor som arbetar inom teknikbranschen
  • vidta åtgärder mot könsrelaterat våld på webben, digitalt våld och diskriminering.

Mer information om kampanjen på utrikesministeriets webbplats 

Ytterligare information:

Tanja Leikas-Bottá, koordinator för Generation Equality, tfn +358 295 350 370

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Finland as president of session of the conference of states parties to the convention on the rights of persons with disabilities14.6.2021 14:16:50 EEST | Press release

Finland will chair the session of the Conference of States Parties (COSP) to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) on 15–17 June 2021. Representatives from more than 180 countries are expected to attend the Conference, which will be held both virtually and at the UN headquarters in New York. A large number of representatives of civil society organisations and UN agencies, dedicated to promoting the rights of persons with disabilities, will also attend the Conference. Finland’s delegation will be led by Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto.

UM: Finland leder partsmötet för den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning14.6.2021 14:15:33 EEST | Tiedote

Finland är ordförande för partsmötet för den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som hålls den 15–17 juni 2021. Deltagare från mer än 180 stater väntas delta i mötet, som ordnas såväl på platsen i New York som virtuellt. I mötet deltar därtill ett stort antal icke-statliga organisationer, som främjar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, och representanter för olika FN-organ. Finlands delegation leds av utrikesminister Pekka Haavisto.

UM: Suomi johtaa vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen osapuolten kokousta14.6.2021 14:14:14 EEST | Tiedote

Suomi toimii 15.-17.6.2021 järjestettävän vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen osapuolten kokouksen puheenjohtajana. New Yorkissa ja virtuaalisesti järjestettävään kokoukseen odotetaan osallistujia yli 180 valtiosta. Kokoukseen osallistuu lisäksi lukuisa joukko vammaisten henkilöiden oikeuksia edistäviä kansalaisjärjestöjä sekä eri YK-järjestöjen edustajia. Suomen valtuuskuntaa johtaa ulkoministeri Pekka Haavisto.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum