Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Europadomstolen har avgjort två mål gällande Finlands återsändande av asylsökande till Irak

Dela

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har idag avgjort två mål som gäller Finland och har därmed strukit målen från sin dagordning.

I det ena målet var klagande ett gift par och i det andra målet deras myndiga son. De klagande sökte internationellt skydd i Finland 2015. Migrationsverket förkastade deras asylansökningar och beslutade att återsända familjen till Irak. Förvaltningsdomstolen förkastade familjens besvär och högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte besvärstillstånd.

Familjen sökte internationellt skydd på nytt 2018. Migrationsverket avvisande ansökningarna utan prövning eftersom de var förnyade ansökningar, och meddelade två års inreseförbud till Schengenområdet för de klagande. Förvaltningsdomstolen förkastade familjens besvär och högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte besvärstillstånd.

De klagande lämnade klagomål till Europadomstolen där de hävdade att deras återsändande till Irak stred mot artikel 3 (förbud mot tortyr och omänsklig behandling), artikel 2 (rätten till liv) och artikel 5 (rätten till frihet och säkerhet) i Europakonventionen.Europadomstolen fattade beslut om interimistiska åtgärder vilket innebar att de klagande inte fick återsändas medan domstolen prövade målet.

Föräldrarna lämnade sin tredje asylansökan till Finland den 4 oktober 2019. Migrationsverket beviljade dem asyl den 6 april 2020 med stöd av 87 § 1 mom. i utlänningslagen. Familjens vuxna son lämnade in sin tredje asylansökan den 6 maj 2020. Migrationsverket beviljade honom asyl den 16 juni 2020 med stöd av 87 § 1 mom. i utlänningslagen.

Till följd av detta ansåg Europadomstolen att de omständigheter som gett upphov till klagomålen har lösts på ett lämpligt sätt och att det inte finns ett behov av att behandla målen vidare. Domstolen strök klagomålet från sin dagordning och ålade den finska staten att ersätta de klagandes rättegångskostnader så att M.A. och S.A. får 2 000 euro och A.A. 1 500 euro.

Avgörandena på Europadomstolens webbplats:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207621

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207620

Ytterligare information: Miila Pöntinen, lagstiftningssekreterare, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 350 208

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: EU foreign ministers meet to discuss climate and energy matters and a broad range of other topical issues22.1.2021 14:56:11 EETPress release

The EU Foreign Affairs Council will hold its first meeting of the year in Brussels on Monday 25 January. Finland will be represented by Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto. Climate and energy diplomacy of the EU and discussions with the Foreign Minister of Japan will be the main topics of the meeting. At lunch, the ministers will discuss cooperation between the EU and the United Kingdom in foreign and security policy. The arrest of the Russian opposition politician Alexei Navalny will also be raised.

UM: EU:s utrikesministrar diskuterar klimat och energi samt andra aktuella teman22.1.2021 14:55:42 EETTiedote

EU:s utrikesråd sammanträder i Bryssel till årets första möte måndagen den 25 januari. Utrikesminister Pekka Haavisto företräder Finland vid mötet. Huvudpunkterna på mötets dagordning är EU:s klimat- och energidiplomati och en diskussion med Japans utrikesminister. Under lunchen diskuterar ministrarna EU:s samarbete med Storbritannien inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Utrikesrådet tar också upp gripandet av den ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj.

UM: EU:n ulkoministerit keskustelevat ilmastosta ja energiasta sekä useista ajankohtaisista aiheista22.1.2021 14:55:20 EETTiedote

EU:n ulkoasiainneuvoston vuoden ensimmäinen kokous järjestetään Brysselissä maanantaina 25. tammikuuta. Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Pekka Haavisto. Kokouksen pääaiheita ovat EU:n ilmasto- ja energiadiplomatia sekä keskustelu Japanin ulkoministerin kanssa. Lounaalla ministerit keskustelevat EU:n yhteistyöstä Iso-Britannian kanssa ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Esille nousee myös venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin pidätys.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum