Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Finland avbryter sitt utvecklingssamarbete med Afghanistan

Dela

Förutsättningarna och formerna för ett fortsatt utvecklingssamarbete med Afghanistan kommer att bedömas tillsammans med det internationella samfundet och de organisationer som arbetar med utvecklingssamarbetet när situationen i landet klarnar.

Afghanistan har under de senaste åren varit Finlands största partnerland inom utvecklingssamarbetet. Finlands stöd till humanitärt bistånd, internationella organisationers arbete och minröjning har uppgått till cirka 30 miljoner euro per år. Behovet av bistånd kvarstår, men förutsättningarna för att tillhandahålla det har förändrats.

”Vi måste nu se hur situationen utvecklas. Finland kommer inte att vända ryggen till det afghanska folket, dess barn, kvinnor, män, journalister, läkare, minröjare och människorättsförsvarare”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Finlands stöd har huvudsakligen kanaliserats genom Världsbankens återuppbyggnadsfond och FN-organen, bland annat jämställdhetsorganisationen UN Women, FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott UNODC och barnfonden Unicef. Dessutom har finländska och internationella civilsamhällesorganisationer bedrivit verksamhet i landet.

Finland har i år gett Afghanistan tre miljoner euro i humanitärt bistånd, för att trygga civilbefolkningens liv. Biståndet har kanaliserats genom FN:s livsmedelsprogram WFP och Internationella rödakorskommittén ICRC.

”Tack vare Finlands och det internationella samfundets långvariga stöd finns det nu fler utbildade och friska människor i Afghanistan än om vi inte hade haft något utvecklingssamarbete i landet. Det försvinner ingenstans”, säger minister Skinnari.

”Vi har för avsikt att tillsammans med våra internationella partner skydda de resultat som uppnåtts. Finland förutsätter att alla partner iakttar de mänskliga rättigheterna”, säger minister Skinnari.

De största framstegen har under de senaste åren gjorts inom utbildnings- och hälsovårdssektorn. Kvinnornas och barnens ställning har förbättrats, både mödra- och barndödligheten har halverats och miljontals flickor har gått i skola. Dessutom har yttrandefriheten ökat och den privata sektorns villkor har förbättrats.

Ytterligare information:

Merja Mäkelä, specialsakkunnig, utrikesministeriets avdelning för Amerika och Asien, tfn +358 505 115 329
Mikko Autti, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 034

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Ministry for Foreign Affairs strengthens the network of Finland's missions abroad and invests in measures promoting the availability of skilled labour27.9.2021 12:20:30 EEST | Press release

The Government proposes EUR 1.3 billion in appropriations for the Ministry for Foreign Affairs. The promotion of human rights, the rule of law, democracy, peace, freedom, tolerance and equality in all international activities forms the central element of the value base on which Finland’s foreign and security policy rests. The budget proposal lays special emphasis on measures that strengthen the network of Finland’s missions abroad and support the availability of labour, participation in international crisis management, conflict prevention and mediation, and development cooperation.

UM: Utrikesministeriet stärker utrikesrepresentationen och underlättar tillgången till kompetent arbetskraft27.9.2021 12:20:14 EEST | Tiedote

För utrikesministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på totalt 1,3 miljarder euro. Den centrala värdegrunden för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik består i att främja de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen, demokrati, fred, frihet, tolerans och jämställdhet i all internationell verksamhet. I budgetpropositionen för 2022 görs satsningar på att stärka Finlands utrikesrepresentation och stödja tillgången på arbetskraft, på internationell krishantering, konfliktförebyggande, fredsmedling och utvecklingssamarbete.

UM: Ulkoministeriö vahvistaa edustustoverkkoaan ja panostaa osaavan työvoiman saatavuutta tukeviin toimiin27.9.2021 12:19:52 EEST | Tiedote

Ulkoministeriön hallinnonalalle esitetään yhteensä 1,3 mrd. euron määrärahoja. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan arvopohjassa on keskeistä ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, demokratian, rauhan, vapauden suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kaikessa kansainvälisessä toiminnassa. Talousarvioesityksessä painottuvat Suomen edustustoverkon vahvistaminen ja työvoiman saatavuuden tukeminen, osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan, konfliktinestoon ja rauhanvälitykseen sekä kehitysyhteistyö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum