Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Finland beviljar stöd till familjeplanering i utvecklingsländerna

Jaa

UTRIKESMINISTERIET
http://formin.finland.fi/svenska

Pressmeddelande 130/2017
11.7.2017

Finland beviljar stöd till familjeplanering i utvecklingsländerna

Finland stärker sitt arbete när det gäller flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i utvecklingsländerna. Finland meddelade i dag, i samband med den internationella familjeplaneringskonferens som just nu hålls i London, att landet beviljar finansiering till ett belopp av 21,3 miljoner euro. Stödet anvisas i huvudsak till FN:s befolkningsfond UNFPA och till internationella civilsamhällesorganisationer.

”Så länge inte ens hälften av de afrikanska kvinnor som lever i äktenskap eller samboförhållande får fatta egna beslut i frågor som rör sex och prevention kan man inte förvänta sig att befolkningsökningen i Afrika ska avta. Här handlar det om alla kvinnors välbefinnande, men också om de globala målen för hållbar utveckling” säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

I utvecklingsländerna finns det fortfarande ca 214 miljoner kvinnor som inte har möjlighet till önskad familjeplanering. En särskild utmaning med tanke på framtiden är de stora unga åldersklasserna som behöver många olika tjänster i relation till preventivmedel.

Tack vare utvecklingsländernas egna insatser och internationellt stöd har man trots allt åstadkommit en hel del.

”Över 300 miljoner kvinnor i de fattigaste länderna i världen kan nu använda moderna preventivmedel, och det beräknas ha förhindrat 82 miljoner oönskade graviditeter, 25 miljoner farliga aborter och 125 000 fall av mödradödlighet”, berättar minister Mykkänen.

Av det stöd som Finland nu offentliggjort utgör 18 miljoner euro allmän finansiering till FN:s befolkningsfond UNFPA. UNFPA arbetar för att varje graviditet i världen ska vara önskad, varje förlossning säker och ungas möjligheter ska bli verklighet. Finland har länge varit en av organisationens huvudfinansiärer.

Det krävs framför allt insatser nu, när attityderna gentemot flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter har blivit hårdare på det internationella planet. Förenta staternas nedskärningar i finansieringen har äventyrat en stor del av de internationella befolkningsprogrammen.

Under den internationella She Decides-konferensen i våras lovade Finland att finansiera arbetet med 20 miljoner euro. Denna finansiering inbegrep bilaterala utvecklingsprogram i Somalia, Afghanistan och Kenya samt humanitärt biståndsarbete i Syrien. En betydande del av finansieringen kanaliseras via internationella civilsamhällesorganisationer.

Det stöd som nu offentliggjorts utgör en del av Finlands planmässiga arbete för flickors och kvinnors rättigheter, men det ökar inte Finlands anslag för utvecklingssamarbete.

Ytterligare information: Gisela Blumenthal, rådgivare, tfn 040 7680 360, Pasi Rajala utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn 0400 464 393.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://formin.finland.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

MFA: Russians have a positive attitude towards Finland19.9.2017 15:32Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 160/201719 Sepember 2017 Russians have a positive attitude towards Finland The Finnish Ministry for Foreign Affairs and the Embassy of Finland in Moscow commissioned a survey in summer 2017 to investigate the attitudes of Russians towards Finland. The survey was conducted by the Russian Levada Center. A total of 1,600 people from different parts of Russia responded to the survey.  This was the first time a survey of this kind has been conducted in Russia.  According to the results, more than two out of three respondents (68%) have a positive or very positive attitude towards Finland. Only 10% of respondents had a negative or very negative attitude towards Finland. Especially young people, people with a high level of education and those with a good income had a positive attitude towards Finland. The results indicated that people living in Moscow have a particularly positive attitude towards Finland (88%). The re

UM: Ryssarna förhåller sig positivt till Finland19.9.2017 12:00Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 160/201719.9.2017 Ryssarna förhåller sig positivt till Finland Sommaren 2017 lät utrikesministeriet och Finlands ambassad i Moskva göra en opinionsundersökning som klarlägger ryssarnas inställning till Finland. Undersökningen genomfördes av det ryska Levada-centret. Sammanlagt 1 600 personer från olika delar av Ryssland svarade på frågorna. Det är första gången en motsvarande undersökning har gjorts i Ryssland.  Enligt undersökningen förehåller sig över två tredjedelar (68 procent) av ryssarna positivt eller mycket positivt till Finland. Endast tio procent förhåller sig negativt eller mycket negativt till Finland. Unga människor, högutbildade och personer med goda inkomster förhåller sig mest positivt. Särskilt positiva är Moskvaborna av vilka över 88 procent uppgav att de förhåller sig positivt till Finland. Relationerna mellan Finland och Ryssland beskrivs också som goda. Av respondenterna bedömer 68 procent att förh

UM: Venäläiset suhtautuvat myönteisesti Suomeen19.9.2017 12:00Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 160/201719.9.2017 Venäläiset suhtautuvat myönteisesti Suomeen Suomen ulkoministeriö ja Moskovan suurlähetystö teettivät kesällä 2017 kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin venäläisten suhtautumista Suomeen. Mielipidemittaus teetettiin venäläisellä Levada-keskuksella. Siihen vastasi yhteensä 1 600 henkilöä eri puolilta Venäjää.  Tämänkaltainen tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran Venäjällä.  Tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmesta (68 %) venäläisestä suhtautuu Suomeen myönteisesti tai erittäin myönteisesti. Suomeen kielteisesti tai erittäin kielteisesti suhtautuvia on vain kymmenen prosenttia. Eniten Suomeen myönteisesti suhtautuvia on nuorissa, pitkälle koulutetuissa ja hyvätuloisissa. Erityisen myönteisesti näyttävät selvityksen mukaan Suomeen suhtautuvan moskovalaiset, joista 88 % kertoo suhtautuvansa Suomeen hyvin. Myös Venäjän ja Suomen väliset suhteet kuvataan hyviksi. Kyselyyn vastanneista 68 % arvioi maiden väliset suhteet n

MFA: Ministry for Foreign Affairs 2018 budget proposal19.9.2017 11:30Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 159/201719 September 2017 Ministry for Foreign Affairs 2018 budget proposal The Government proposes that EUR 1,092 million be allocated to the administrative branch of the Ministry for Foreign Affairs for 2018. Foreign and security policy aims to strengthen Finland’s international position, to secure Finland’s independence and territorial integrity as well as to improve the security and welfare of people in Finland. Finland promotes international stability, peace, democracy, human rights, the rule of law and equality. The Foreign Ministry’s operational priorities are strengthening the stability of the Baltic Sea region, closer foreign-policy collaboration between Finland and Sweden, Arctic policies, reinforcing transatlantic cooperation, and mediation. The strong changes in the operating environment bring Finland both new opportunities and serious concerns. Speed and unpredictability mark the changes of the alte

UM: Ulkoministeriön vuoden 2018 talousarvioesitys19.9.2017 11:30Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 159/201719.9.2017 Ulkoministeriön vuoden 2018 talousarvioesitys Hallitus esittää ulkoasiainministeriön hallinnonalalle vuoden 2018 talousarvioesitykseen yhteensä 1 092 miljoonaa euroa. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on vahvistaa maamme kansainvälistä asemaa, turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus sekä parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Suomi edistää kansainvälistä vakautta, rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja tasa-arvoa.Ulkoministeriön toiminnalliset painopisteet ovat Itämeren vakauden vahvistaminen, Suomen ja Ruotsin ulkopoliittisen yhteistyön tiivistäminen, arktinen politiikka, transatlanttisen yhteistyön vahvistaminen ja rauhanvälitys. Voimakas muutos toimintaympäristössä tarjoaa Suomelle sekä uusia mahdollisuuksia että vakavia huolenaiheita. Muuttuneelle toimintaympäristölle on ominaista muutosten nopeus ja ennakoimattomuus. Euroopan unioni on Su

UM: Förslag till utrikesministeriets budget 201819.9.2017 11:30Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 159/201719.9.2017 Förslag till utrikesministeriets budget 2018 Regeringen föreslår sammanlagt 1 092 miljoner euro för utrikesministeriets förvaltningsområde i budgetpropositionen för 2018. Syftet med Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att stärka vårt lands internationella ställning, trygga Finlands självständighet och territoriella integritet samt förbättra finländarnas säkerhet och välbefinnande. Finland arbetar för internationell stabilitet, fred, demokrati, de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och jämställdhet. Tyngdpunkterna i utrikesministeriets verksamhet ligger på att öka stabiliteten i Östersjöregionen, att fördjupa det utrikespolitiska samarbetet mellan Finland och Sverige, att utveckla politiken för Arktis, att stärka det transatlantiska samarbetet och att främja fredsmedling. Den kraftigt förändrade omvärlden ger Finland både nya möjligheter och allvarliga orosmoment. Karaktäristiskt för den

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme