Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Finland fortsätter att finansiera syriska kvinnors fredsbyggande

Dela

Finland har beviljat UN Women en miljon euro i stöd för fredsbyggande i Syrien. Det aktuella projektet, som pågår från oktober 2020 till december 2021, har som mål att stödja kvinnors deltagande och inflytande i den politiska processen.

Finland har finansierat UN Womens verksamhet i Syrien sedan 2017. Projektet har fyra pelare: stöd till den politiska processen, gräsrotsdialoger, internationell samordning samt forskning och analyser om jämställdheten i Syrien. Utan kvinnors deltagande kan en hållbar och rättvis fred inte uppnås.

Konflikten i Syrien har pågått i nästan tio år. Konflikten kan inte lösas med vapen, utan den kräver en politisk process och fredsbyggande mellan syrierna. UN Womens projektet ökar dialogen mellan kvinnor som representerar olika grupper och kvinnors delaktighet i den politiska processen.

FN:s särskilda sändebud för Syrien medlar för att få till stånd en fredsprocess. Till stöd för hans arbete har det inrättats en rådgivande grupp för kvinnor, Women’s advisory board, som för fram kvinnors synpunkter på den politiska processen och stöder bland annat grundlagskommitténs verksamhet. Den rådgivande gruppen har också i åratal bedrivit påverkansarbete som resulterat i att nästan 30 procent av ledamöterna Syriens grundlagskommitté idag är kvinnor. Den rådgivande gruppens arbete och dess kontakter med gräsrotsnivån stöds genom UN Womens projekt.

Kvinnors delaktighet stärker freden

FN vill öka kvinnors deltagande i fredsförhandlingar. Finland stöder detta mål och delar tolkningen i FN:s resolution 1325 (Kvinnor, fred och säkerhet), att kvinnors delaktighet i fredsförhandlingarna har en positiv inverkan på möjligheterna att uppnå fred och på fredens hållbarhet. Undersökningar har också visat att kvinnors delaktighet har ökat sannolikheten att fredsavtal verkligen genomförs.

Finland har tre projekt som gäller fredsmedling på gång i Syrien. Utöver UN Womens projekt stöder Finland också Berghof Foundations projekt och ett samprojekt mellan Finska missionssällskapet och Common Space Initiative. Syftet med fredsmedlingsprojekten är att stödja syriska aktörer och påverkare på gräsrotsnivå genom att producera material som grund för deras arbete, erbjuda utbildning, ordna diskussioner mellan syrierna och hjälpa dem knyta kontakter med viktiga utomstående aktörer.

Finland understöder också FN-mekanismen (International, impartial and independent mechanism, IIM) som hjälper att utreda och åtala personer som begått de allvarligaste brotten, för att ställa skyldiga till svars och att ge offren rättvisa.

Ytterligare information: Petra Paasilinna, ambassadråd, enheten för Mellanöstern, tfn +358 50 478 3840

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum