Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Finland och Belgien blir ordförande för gruppen för gott humanitärt givarskap

Dela

Finland och Belgien kommer att dela ordförandeskapet i gruppen för gott humanitärt givarskap under de kommande två åren. Ordförandeskapet ger Finland bättre möjligheter att påverka praxis för humanitärt bistånd i en tid då behovet av bistånd är större än någonsin.

Gruppen för gott humanitärt givarskap (Good Humanitarian Donorship, GHD) är ett av de viktigaste samarbetsforumen för finansiärer av humanitärt bistånd. Till den inofficiella gruppen hör 42 finansierande länder och bland annat EU. Dessa står för över 80 procent av den globala humanitära finansieringen. Gruppen värnar om att det humanitära biståndet är jämlikt och opartiskt och söker bästa praxis för att biståndet ska vara effektivt och ansvarsfullt.

”Det ställs allt större krav på humanitärt bistånd. Omvärlden har blivit allt svårare till följd av väpnade konflikter, terrorism och klimatförändringar. De finansierande länderna bär ett stort ansvar för att det humanitära systemet fungerar och på bästa sätt når de människor som behöver nödhjälp. Finland och Belgien har nu en viktig och unik roll när de leder dessa diskussioner”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Gruppens betydelse framhävs i det rådande humanitära läget: behovet av bistånd har ökat betydligt under de senaste åren, men finansieringen har inte hållit jämna steg med behoven. Också därför finns det ett ständigt behov av att förbättra biståndets effektivitet och samarbetet mellan biståndsgivarna.

Medlemmarna i gruppen har förbundit sig till 24 principer som syftar till att styra det officiella humanitära biståndet, stärka finansiärernas ansvar gentemot mottagarna av bistånd och öka den humanitära biståndspolitikens enhetlighet och effektivitet. Principerna betonar bland annat att det humanitära biståndet baserar sig på behovet och har opolitisk karaktär. Dessutom betonas biståndsmottagarnas roll, stärks minimikraven för biståndet och finansiärernas skyldighet att bevilja finansiering på ett effektivt sätt samt att följa och utvärdera resultaten av finansieringen.

Under Finlands och Belgiens ordförandeskap försöker man hitta bättre praxis särskilt när det gäller att beakta personer med funktionsnedsättning, förhindra sexuella trakasserier samt att förebygga och minska de skadliga konsekvenser för humanitärt bistånd som terrorismbekämpningen medför. Finland genomför bland annat en undersökning om hur de organisationer som ger humanitärt bistånd bör beakta behoven hos personer med funktionsnedsättning både i budgeteringen och i verksamheten.

Ordförandeskapet inleds i november. Vid de första mötena behandlas systemiska förändringsfaktorer som påverkar det humanitära biståndet, bland annat coronapandemins konsekvenser för biståndet, maktförhållandena mellan de finansierande länderna och de lokala humanitära aktörerna samt hur det humanitära biståndets miljökonsekvenser kunde minskas. Miljötemat stod i fokus också under Finlands förra GHD-ordförandeskap 2013.

Ytterligare information:

Lauratuulia Lehtinen, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, utrikesministeriet, tfn +358 46 921 2030

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Bilder

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Funding allocated to Finnish civil society organisations for reducing poverty and inequality25.11.2021 19:01:27 EET | Press release

Programme-based support for Finnish civil society organisations (CSOs) is allocated for the implementation of Finland’s development policy objectives to eradicate extreme poverty, reduce inequality and promote human rights. The work is carried out in close cooperation with developing countries’ own CSOs. The Ministry for Foreign Affairs has granted approximately EUR 276 million for Finnish CSO’s multiannual development cooperation in 2022–2025.

UM: Finländska civilsamhällesorganisationer får finansiering för att minska fattigdom och ojämlikhet25.11.2021 19:00:43 EET | Tiedote

Med programstödet till finländska civilsamhällesorganisationer genomförs Finlands utvecklingspolitiska mål, det vill säga att avskaffa den extrema fattigdomen, minska ojämlikheten och främja de mänskliga rättigheterna. Arbetet utförs i nära samarbete med civilsamhällesorganisationer i utvecklingsländer. Utrikesministeriet har beviljat 276 miljoner euro för finländska civilsamhällesorganisationers mångåriga utvecklingssamarbete för åren 2022–2025.

UM: Suomalaisille kansalaisjärjestöille rahoitusta köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen25.11.2021 19:00:10 EET | Tiedote

Suomalaisille kansalaisjärjestöille suunnatulla ohjelmatuella toteutetaan Suomen kehityspoliittisia tavoitteita äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi, eriarvoisuuden vähentämiseksi ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä kehittyvien maiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Ulkoministeriö on myöntänyt suomalaisten kansalaisjärjestöjen monivuotiseen kehitysyhteistyöhön noin 276 miljoonaa euroa vuosille 2022–25.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum