Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Finland värd för Europarådets utrikesministermöte i Helsingfors

Dela

Finlands ordförandeskap i Europarådets ministerkommitté kulminerar i ett utrikesministermöte i Finlandiahuset i Helsingfors den 17 maj. Därefter övergår ordförandeskap till Frankrike. I mötet deltar mer än 30 ministrar från Europarådets medlemsländer. Utrikesminister Timo Soini är ordförande för mötet.

Under utrikesministermötet i Helsingfors diskuteras de politiska, ekonomiska och institutionella utmaningar som Europarådet står inför. Europarådet är i en svår situation på grund av Rysslands obetalda medlemsavgifter och frågan om landets rätt att delta i den parlamentariska församlingen. På mötets agenda står också bland annat organisationens reform, ekonomiska bärkraft och hur man ska trygga civilsamhällets verksamhet.

”Under mötet kommer vi att behandla frågor som är ytterst viktiga för hela Europa. Vi kommer att diskutera organisationens roll i att lösa konflikter och kriser och i att trygga de mänskliga rättigheterna”, berättar utrikesminister Timo Soini.

Innan ministermötet, den 16 maj, firas Europarådets 70-årsjubileum på Finlandiahuset. Organisationen grundades 1949 och till dess viktigaste prestationer hör Europakonventionen, formellt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och Europadomstolen som övervakar den.

Förbyggande av radikalisering

Finlands prioriteringar under ordförandeskapet har varit att stärka det europeiska systemet för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, jämställdhet och kvinnors rättigheter, öppenhet och delaktighet samt ungdomar och förebyggande av radikalisering. Som ordförande har Finland aktivt främjat dessa teman.

Ett av huvudevenemangen under ordförandeskapet var en expertkonferens om artificiell intelligens och de mänskliga rättigheterna, som ordnades i Helsingfors i februari 2019. Under konferensen behandlades både positiva följder av artificiell intelligens och de utmaningar som ny teknik medför när det gäller tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna. Under ordförandeskapets olika evenemang diskuterades också civilsamhällets tillstånd, människorättsförsvarares ställning, kvinnliga romers rättigheter, jämställdhet, rättsstatsprincipen, teckenspråkets ställning och undervisning i mänskliga rättigheter och demokrati.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 46923 4581, Nina Nordström, enhetschef, tfn +358 295 350 10, och Merja Lahtinen, ansvarig tjänsteman, tfn +358 295 350 971

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Suomi osallistuu rokotteiden globaalia saatavuutta edistävään työhön4.6.2020 17:30:00 EESTTiedote

Suomi on antanut kansainväliselle rokotusallianssi Gaville 2,5 miljoonan euron rahoituslupauksen rokotehuippukokouksessa 4. kesäkuuta. Suomen tuella edistetään Gavin tavoitetta rokottaa 300 miljoonaa lasta seuraavien viiden vuoden aikana ja vahvistetaan COVID-19-rokotteen yleismaailmallista saatavuutta. Köyhimpien maiden terveydenhuollon tukeminen estää tartuntatautien puhkeamista ja leviämistä globaalisti.

UM: Finland deltar i arbetet för att främja global tillgång till vaccin4.6.2020 17:30:00 EESTTiedote

Finland har gett ett löfte om finansiering på 2,5 miljoner euro till den globala vaccinalliansen Gavi vid vaccintoppmötet den 4 juni. Stödet från Finland främjar Gavis mål att vaccinera 300 miljoner barn under de följande fem åren och förstärker den globala tillgången till vaccinet mot covid-19. Stödet till hälsovården i de fattigaste länderna förhindrar att smittsamma sjukdomar bryter ut och sprids globalt.

MFA: Finland participates in work promoting global access to vaccines4.6.2020 17:30:00 EESTPress release

At the Global Vaccine Summit on 4 June 2020, Finland pledged EUR 2.5 million to the Vaccine Alliance Gavi. Finland’s contribution will be used to help Gavi reach its goal to immunise 300 children in the next five years and to strengthen global access to a COVID-19 vaccine. By supporting the healthcare systems of the poorest countries, it is possible to prevent the outbreak and spread of infectious diseases globally.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum