Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Finländarna vill främja kvinnors och flickors ställning genom utvecklingssamarbete

Jaa

UTRIKESMINISTERIET
http://formin.finland.fi/svenska

Pressmeddelande 123/2017
29.6.2017

Finländarna vill främja kvinnors och flickors ställning genom utvecklingssamarbete

Finländarna är fortsatt positivt inställda till utvecklingssamarbetet. Enligt en enkät som utrikesministeriet låtit göra anser 85 procent av finländarna att utvecklingssamarbetet är viktigt. Finländarna är särskilt positivt inställda till verksamheten för att främja kvinnors och flickors ställning.

Andelen som anser att utvecklingssamarbetet är viktigt har ökat stadigt sedan 2010. Andelen som anser att utvecklingssamarbetet är mycket viktigt är nu sex procentenheter större än i fjol. Dessutom anser allt fler, 19 procent av dem som deltagit i enkäten, att utvecklingssamarbetet har avgörande betydelse när det gäller att lyfta utvecklingsländerna ur fattigdomen.

Medborgarna stöder det viktigaste målet för Finlands utvecklingspolitik, nämligen verksamheten för att främja flickors och kvinnors ställning och rättigheter. Merparten, 64 procent av finländarna, anser att denna är det bästa sättet att minska den globala ojämlikheten. Finländarna skulle främja kvinnors och flickors ställning framför allt genom att öka utbildningen och utplåna våld och utnyttjande.

”Ute i världen är Finland känt för sin verksamhet för att främja kvinnors och flickors ställning. Detta år har vi särskilt ökat vårt bistånd till verksamheten för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter. Det är bra att höra att finländarna sätter stort värde på detta arbete”, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Om finländarna själva hade möjlighet att välja ett område för utvecklingssamarbete, skulle kvinnors och flickors frågor vara på andra plats strax efter utbildningen.

Kamp mot klimatförändringen genom utvecklingsbistånd

Finländarna anser att utvecklingssamarbetet är en effektiv metod att öka den globala säkerheten. Allt fler, 86 procent av medborgarna, anser att flyktingkriser kan förebyggas genom utvecklingssamarbete. Dessutom anser hela 90 procent av deltagarna att Finlands humanitära bistånd är viktigt.

Mer än hälften av finländarna är övertygade om att klimatförändringen kan bromsas genom utvecklingssamarbete.

”Många globala problem syns i medierna och därför är folk medvetet om dem. Det verkar också som om det i dag i Finland finns en mer internationell generation som tycker att vi måste vara med och avhjälpa globala problem”, säger Juho Rahkonen, forskningschef på Taloustutkimus.

Information om resultat

Enkäten lyfte också fram behovet av att öka och förbättra informationen om resultat. Merparten av deltagarna bedömer att Finlands utvecklingssamarbete är effektivt och resultatrikt, men deras andel har minskat något de senaste åren.

”Ministeriet är medvetet om behovet. För att hedra Finlands 100-årsjubileum lägger vi ut 100 utvecklingsresultat på vår webbplats och nästa år sammanställer vi en mer omfattande resultatrapport”, säger minister Mykkänen.

Enkäten genomfördes i form av besöksintervjuer och i den deltog 1 007 finländare i maj. Enkäten gjordes på uppdrag av utrikesministeriet. Ministeriet har utrett medborgarnas åsikter årligen sedan 2002.

Utdrag ur resultaten:

  • 85 % anser att utvecklingssamarbetet är viktigt eller ganska viktigt (2016: 84 %)
  • 61 % anser att Finlands utvecklingssamarbete är effektivt och resultatrikt (2016: 61 %)
  • Allt fler, dvs. 19 % (2016: 14 %), anser att utvecklingssamarbetet har avgörande betydelse när det gäller att lyfta utvecklingsländerna ur fattigdomen
  • Om finländarna hade möjlighet att välja ett område för utvecklingssamarbete, skulle det vara utbildning (16 %), kvinnors och flickors frågor (15 %) samt Afrika (14 %)
  • 86 % av medborgarna tänker att flyktingkriser kan förebyggas genom utvecklingssamarbete (2016: 80 %)

Mer information: Juho Rahkonen, forskningschef, Taloustutkimus, telefon 050 375 9008, juho.rahkonen@taloustutkimus.fi och Marja Koskela, diplomatisk rådgivare till utrikeshandels- och utvecklingsministern, telefon +35840 352 0463.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://formin.finland.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Nordiska kvinnliga medlare samlas i Helsingfors20.11.2017 15:39Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 202/201720.11.2017 Nordiska kvinnliga medlare samlas i Helsingfors Årsmötet för nordiska medlingsnätverket för kvinnor hålls i Helsingfors den 21–22 november.  Nätverkets mål är att föra fram kvinnors viktiga roll i fredsmedling och att samla nordiska kvinnor som har erfarenhet av medlingsuppdrag eller fredsförhandlingar. Till nätverket hör kring 50 kvinnor från Finland, Island, Danmark, Norge och Sverige. Nätverket är ett exempel på det praktiska nordiska samarbetet kring fredsmedling. Nätverkets medlemmar har mångsidiga erfarenheter av olika steg i fredsprocessen, till exempel av medling, avtal om eldupphör, grundlagsreformer, civil-militära relationer, internationell humanitär rätt, de mänskliga rättigheterna, kommunikation och inkluderande strategier. Nätverket har redan profilerat sig på olika internationella forum och fört fram vikten av att kvinnor deltar aktivt i fredsmedling och i alla skeden av fredsprocesser.

MFA: Nordic Women Mediators meet in Helsinki20.11.2017 15:34Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 202/201720 November 2017 Nordic Women Mediators meet in Helsinki The Nordic Women Mediators (NWM) network will gather for their annual meeting in Helsinki from 21 to 22 November.  NWM aims to highlight the importance of women in mediation and to serve as a link between Nordic women who have experience of mediation tasks or peace processes. The network consists of about 50 women from Iceland, Norway, Sweden, Finland and Denmark. It is one example of Nordic cooperation in mediation matters at the practical level. The members of the network have wide-ranging expertise of various phases of peace processes. These include mediation, ceasefire arrangements, constitutional reforms, civilian-military relations, international humanitarian law, human rights, communications, and inclusive strategies. In different international forums, the NWM has asserted itself as a network that highlights women’s importance in mediation a

UM: Pohjoismaiset naisrauhanvälittäjät kokoontuvat Helsingissä20.11.2017 14:34Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 202/201720.11.2017 Pohjoismaiset naisrauhanvälittäjät kokoontuvat Helsingissä Pohjoismainen naisrauhanvälittäjien (Nordic Women Mediators) verkoston vuosikokous järjestetään Helsingissä 21.–22. marraskuuta.  Verkoston tavoitteena on tuoda esille naisten tärkeää roolia rauhanvälityksessä ja saattaa yhteen pohjoismaisia naisia, joilla on kokemusta välitystehtävistä tai rauhanneuvotteluista. Verkostoon kuuluu yhteensä n. 50 naista Islannista, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta. Verkosto on yksi esimerkki käytännön tason pohjoismaisesta yhteistyöstä rauhanvälityksessä. Verkoston jäsenillä on monipuolista asiantuntemusta erilaisista rauhanprosessin vaiheista. Vaiheisiin kuuluvat muun muassa sovittelu, tulitaukosopimukset, perustuslain uudistaminen, siviili-sotilaalliset suhteet, kansainvälinen humanitaarinen oikeus, ihmisoikeudet, viestintä ja osallistavat strategiat. NWM on jo profiloitunut eri kansainvälisillä foorumeilla tuoden

UM: Ulkoministeri Soini Myanmariin17.11.2017 14:45Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 201/201717.11.2017 Ulkoministeri Soini Myanmariin Ulkoministeri Timo Soini matkustaa Myanmariin 19.–22. marraskuuta. Ministeri osallistuu Aasian ja Euroopan yhteistyöfoorumin (ASEM) ulkoministerikokoukseen Naypyidawissa ja tapaa Myanmarin valtiokansleri ja ulkoministeri Aung San Suu Kyin. Lisäksi hän avaa Suomen suurlähetystön Yangonissa. Matkan aikana ulkoministeri Soini tapaa Myanmarin poliittisia ja uskonnollisia vaikuttajia sekä toimittajia. Hän keskustelee valtiokansleri ja ulkoministeri Aung San Suu Kyin kanssa Rakhinen osavaltion ja rohingya-kansanryhmän tilanteesta, alueen humanitaarisesta kriisistä sekä Myanmarin rauhanprosessista. YK:n arvion mukaan yli 600 000 rohingyaa on paennut elokuun lopun jälkeen Myanmarista Bangladeshiin. Suomi vaatii muun kansainvälisen yhteisön rinnalla väkivallan lopettamista, ihmisoikeuksien kunnioittamista, humanitaarisen avun perillepääsyn takaamista sekä sitä, että pakolaiset voivat turvallis

MFA: Foreign Minister Soini to Myanmar17.11.2017 14:45Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 201/201717 November 2017 Foreign Minister Soini to Myanmar Minister for Foreign Affairs Timo Soini will visit Myanmar from 19 to 22 November. The Minister will attend the 13th ASEM Foreign Ministers' Meeting (ASEM FMM13) in Naypyidaw and meet State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs of Myanmar Aung San Suu Kyi. He will also open the Embassy of Finland in Yangon. During his visit, Foreign Minister Soini will have meetings with the country’s political and religious opinion leaders and journalists. The Minister and State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs of Myanmar Aung San Suu Kyi will discuss the situation in the Rakhine state and the plight of the Rohingya, the humanitarian crisis in the region, and the Myanmar peace process. The UN estimates that, since the end of August, over 600,000 people have fled Myanmar to Bangladesh. Along with the rest of the international community, Finla

UM: Utrikesminister Soini besöker Myanmar17.11.2017 14:45Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 201/201717.11.2017 Utrikesminister Soini besöker Myanmar Utrikesminister Timo Soini besöker Myanmar den 19–22 november. Minister Soini ska delta i ett utrikesministermöte i Naypyidaw för samarbetsforumet för Asien och Europa ASEM (Asia Europe Meeting) och träffa Myanmars statskansler och utrikesminister Aung San Suu Kyi. Soini ska också inviga Finlands ambassad i Yangon. Under sin resa kommer utrikesministern att träffa politiska och religiösa ledare och journalister. Med Aung San Suu Kyi ska Soini diskutera situationen i Rakhine och läget för rohingyafolket, regionens humanitära kris och Myanmars fredsprocess. Enligt FN:s uppskattning har över 600 000 människor som tillhör rohingyafolket flytt från Myanmar till Bangladesh sedan slutet av augusti. Finland kräver tillsammans med det internationella samfundet att våldsamheterna ska upphöra och de mänskliga rättigheterna respekteras, att Myanmar ska garantera att det human

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme