Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Finländarna vill främja kvinnors och flickors ställning genom utvecklingssamarbete

Jaa

UTRIKESMINISTERIET
http://formin.finland.fi/svenska

Pressmeddelande 123/2017
29.6.2017

Finländarna vill främja kvinnors och flickors ställning genom utvecklingssamarbete

Finländarna är fortsatt positivt inställda till utvecklingssamarbetet. Enligt en enkät som utrikesministeriet låtit göra anser 85 procent av finländarna att utvecklingssamarbetet är viktigt. Finländarna är särskilt positivt inställda till verksamheten för att främja kvinnors och flickors ställning.

Andelen som anser att utvecklingssamarbetet är viktigt har ökat stadigt sedan 2010. Andelen som anser att utvecklingssamarbetet är mycket viktigt är nu sex procentenheter större än i fjol. Dessutom anser allt fler, 19 procent av dem som deltagit i enkäten, att utvecklingssamarbetet har avgörande betydelse när det gäller att lyfta utvecklingsländerna ur fattigdomen.

Medborgarna stöder det viktigaste målet för Finlands utvecklingspolitik, nämligen verksamheten för att främja flickors och kvinnors ställning och rättigheter. Merparten, 64 procent av finländarna, anser att denna är det bästa sättet att minska den globala ojämlikheten. Finländarna skulle främja kvinnors och flickors ställning framför allt genom att öka utbildningen och utplåna våld och utnyttjande.

”Ute i världen är Finland känt för sin verksamhet för att främja kvinnors och flickors ställning. Detta år har vi särskilt ökat vårt bistånd till verksamheten för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter. Det är bra att höra att finländarna sätter stort värde på detta arbete”, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Om finländarna själva hade möjlighet att välja ett område för utvecklingssamarbete, skulle kvinnors och flickors frågor vara på andra plats strax efter utbildningen.

Kamp mot klimatförändringen genom utvecklingsbistånd

Finländarna anser att utvecklingssamarbetet är en effektiv metod att öka den globala säkerheten. Allt fler, 86 procent av medborgarna, anser att flyktingkriser kan förebyggas genom utvecklingssamarbete. Dessutom anser hela 90 procent av deltagarna att Finlands humanitära bistånd är viktigt.

Mer än hälften av finländarna är övertygade om att klimatförändringen kan bromsas genom utvecklingssamarbete.

”Många globala problem syns i medierna och därför är folk medvetet om dem. Det verkar också som om det i dag i Finland finns en mer internationell generation som tycker att vi måste vara med och avhjälpa globala problem”, säger Juho Rahkonen, forskningschef på Taloustutkimus.

Information om resultat

Enkäten lyfte också fram behovet av att öka och förbättra informationen om resultat. Merparten av deltagarna bedömer att Finlands utvecklingssamarbete är effektivt och resultatrikt, men deras andel har minskat något de senaste åren.

”Ministeriet är medvetet om behovet. För att hedra Finlands 100-årsjubileum lägger vi ut 100 utvecklingsresultat på vår webbplats och nästa år sammanställer vi en mer omfattande resultatrapport”, säger minister Mykkänen.

Enkäten genomfördes i form av besöksintervjuer och i den deltog 1 007 finländare i maj. Enkäten gjordes på uppdrag av utrikesministeriet. Ministeriet har utrett medborgarnas åsikter årligen sedan 2002.

Utdrag ur resultaten:

  • 85 % anser att utvecklingssamarbetet är viktigt eller ganska viktigt (2016: 84 %)
  • 61 % anser att Finlands utvecklingssamarbete är effektivt och resultatrikt (2016: 61 %)
  • Allt fler, dvs. 19 % (2016: 14 %), anser att utvecklingssamarbetet har avgörande betydelse när det gäller att lyfta utvecklingsländerna ur fattigdomen
  • Om finländarna hade möjlighet att välja ett område för utvecklingssamarbete, skulle det vara utbildning (16 %), kvinnors och flickors frågor (15 %) samt Afrika (14 %)
  • 86 % av medborgarna tänker att flyktingkriser kan förebyggas genom utvecklingssamarbete (2016: 80 %)

Mer information: Juho Rahkonen, forskningschef, Taloustutkimus, telefon 050 375 9008, juho.rahkonen@taloustutkimus.fi och Marja Koskela, diplomatisk rådgivare till utrikeshandels- och utvecklingsministern, telefon +35840 352 0463.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://formin.finland.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

MFA: Russians have a positive attitude towards Finland19.9.2017 15:32Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 160/201719 Sepember 2017 Russians have a positive attitude towards Finland The Finnish Ministry for Foreign Affairs and the Embassy of Finland in Moscow commissioned a survey in summer 2017 to investigate the attitudes of Russians towards Finland. The survey was conducted by the Russian Levada Center. A total of 1,600 people from different parts of Russia responded to the survey.  This was the first time a survey of this kind has been conducted in Russia.  According to the results, more than two out of three respondents (68%) have a positive or very positive attitude towards Finland. Only 10% of respondents had a negative or very negative attitude towards Finland. Especially young people, people with a high level of education and those with a good income had a positive attitude towards Finland. The results indicated that people living in Moscow have a particularly positive attitude towards Finland (88%). The re

UM: Ryssarna förhåller sig positivt till Finland19.9.2017 12:00Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 160/201719.9.2017 Ryssarna förhåller sig positivt till Finland Sommaren 2017 lät utrikesministeriet och Finlands ambassad i Moskva göra en opinionsundersökning som klarlägger ryssarnas inställning till Finland. Undersökningen genomfördes av det ryska Levada-centret. Sammanlagt 1 600 personer från olika delar av Ryssland svarade på frågorna. Det är första gången en motsvarande undersökning har gjorts i Ryssland.  Enligt undersökningen förehåller sig över två tredjedelar (68 procent) av ryssarna positivt eller mycket positivt till Finland. Endast tio procent förhåller sig negativt eller mycket negativt till Finland. Unga människor, högutbildade och personer med goda inkomster förhåller sig mest positivt. Särskilt positiva är Moskvaborna av vilka över 88 procent uppgav att de förhåller sig positivt till Finland. Relationerna mellan Finland och Ryssland beskrivs också som goda. Av respondenterna bedömer 68 procent att förh

UM: Venäläiset suhtautuvat myönteisesti Suomeen19.9.2017 12:00Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 160/201719.9.2017 Venäläiset suhtautuvat myönteisesti Suomeen Suomen ulkoministeriö ja Moskovan suurlähetystö teettivät kesällä 2017 kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin venäläisten suhtautumista Suomeen. Mielipidemittaus teetettiin venäläisellä Levada-keskuksella. Siihen vastasi yhteensä 1 600 henkilöä eri puolilta Venäjää.  Tämänkaltainen tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran Venäjällä.  Tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmesta (68 %) venäläisestä suhtautuu Suomeen myönteisesti tai erittäin myönteisesti. Suomeen kielteisesti tai erittäin kielteisesti suhtautuvia on vain kymmenen prosenttia. Eniten Suomeen myönteisesti suhtautuvia on nuorissa, pitkälle koulutetuissa ja hyvätuloisissa. Erityisen myönteisesti näyttävät selvityksen mukaan Suomeen suhtautuvan moskovalaiset, joista 88 % kertoo suhtautuvansa Suomeen hyvin. Myös Venäjän ja Suomen väliset suhteet kuvataan hyviksi. Kyselyyn vastanneista 68 % arvioi maiden väliset suhteet n

MFA: Ministry for Foreign Affairs 2018 budget proposal19.9.2017 11:30Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 159/201719 September 2017 Ministry for Foreign Affairs 2018 budget proposal The Government proposes that EUR 1,092 million be allocated to the administrative branch of the Ministry for Foreign Affairs for 2018. Foreign and security policy aims to strengthen Finland’s international position, to secure Finland’s independence and territorial integrity as well as to improve the security and welfare of people in Finland. Finland promotes international stability, peace, democracy, human rights, the rule of law and equality. The Foreign Ministry’s operational priorities are strengthening the stability of the Baltic Sea region, closer foreign-policy collaboration between Finland and Sweden, Arctic policies, reinforcing transatlantic cooperation, and mediation. The strong changes in the operating environment bring Finland both new opportunities and serious concerns. Speed and unpredictability mark the changes of the alte

UM: Ulkoministeriön vuoden 2018 talousarvioesitys19.9.2017 11:30Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 159/201719.9.2017 Ulkoministeriön vuoden 2018 talousarvioesitys Hallitus esittää ulkoasiainministeriön hallinnonalalle vuoden 2018 talousarvioesitykseen yhteensä 1 092 miljoonaa euroa. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on vahvistaa maamme kansainvälistä asemaa, turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus sekä parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Suomi edistää kansainvälistä vakautta, rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja tasa-arvoa.Ulkoministeriön toiminnalliset painopisteet ovat Itämeren vakauden vahvistaminen, Suomen ja Ruotsin ulkopoliittisen yhteistyön tiivistäminen, arktinen politiikka, transatlanttisen yhteistyön vahvistaminen ja rauhanvälitys. Voimakas muutos toimintaympäristössä tarjoaa Suomelle sekä uusia mahdollisuuksia että vakavia huolenaiheita. Muuttuneelle toimintaympäristölle on ominaista muutosten nopeus ja ennakoimattomuus. Euroopan unioni on Su

UM: Förslag till utrikesministeriets budget 201819.9.2017 11:30Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 159/201719.9.2017 Förslag till utrikesministeriets budget 2018 Regeringen föreslår sammanlagt 1 092 miljoner euro för utrikesministeriets förvaltningsområde i budgetpropositionen för 2018. Syftet med Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att stärka vårt lands internationella ställning, trygga Finlands självständighet och territoriella integritet samt förbättra finländarnas säkerhet och välbefinnande. Finland arbetar för internationell stabilitet, fred, demokrati, de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och jämställdhet. Tyngdpunkterna i utrikesministeriets verksamhet ligger på att öka stabiliteten i Östersjöregionen, att fördjupa det utrikespolitiska samarbetet mellan Finland och Sverige, att utveckla politiken för Arktis, att stärka det transatlantiska samarbetet och att främja fredsmedling. Den kraftigt förändrade omvärlden ger Finland både nya möjligheter och allvarliga orosmoment. Karaktäristiskt för den

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme