Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Finländarna vill främja kvinnors och flickors ställning genom utvecklingssamarbete

29.6.2017 09:30 | Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

Jaa

UTRIKESMINISTERIET
http://formin.finland.fi/svenska

Pressmeddelande 123/2017
29.6.2017

Finländarna vill främja kvinnors och flickors ställning genom utvecklingssamarbete

Finländarna är fortsatt positivt inställda till utvecklingssamarbetet. Enligt en enkät som utrikesministeriet låtit göra anser 85 procent av finländarna att utvecklingssamarbetet är viktigt. Finländarna är särskilt positivt inställda till verksamheten för att främja kvinnors och flickors ställning.

Andelen som anser att utvecklingssamarbetet är viktigt har ökat stadigt sedan 2010. Andelen som anser att utvecklingssamarbetet är mycket viktigt är nu sex procentenheter större än i fjol. Dessutom anser allt fler, 19 procent av dem som deltagit i enkäten, att utvecklingssamarbetet har avgörande betydelse när det gäller att lyfta utvecklingsländerna ur fattigdomen.

Medborgarna stöder det viktigaste målet för Finlands utvecklingspolitik, nämligen verksamheten för att främja flickors och kvinnors ställning och rättigheter. Merparten, 64 procent av finländarna, anser att denna är det bästa sättet att minska den globala ojämlikheten. Finländarna skulle främja kvinnors och flickors ställning framför allt genom att öka utbildningen och utplåna våld och utnyttjande.

”Ute i världen är Finland känt för sin verksamhet för att främja kvinnors och flickors ställning. Detta år har vi särskilt ökat vårt bistånd till verksamheten för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter. Det är bra att höra att finländarna sätter stort värde på detta arbete”, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Om finländarna själva hade möjlighet att välja ett område för utvecklingssamarbete, skulle kvinnors och flickors frågor vara på andra plats strax efter utbildningen.

Kamp mot klimatförändringen genom utvecklingsbistånd

Finländarna anser att utvecklingssamarbetet är en effektiv metod att öka den globala säkerheten. Allt fler, 86 procent av medborgarna, anser att flyktingkriser kan förebyggas genom utvecklingssamarbete. Dessutom anser hela 90 procent av deltagarna att Finlands humanitära bistånd är viktigt.

Mer än hälften av finländarna är övertygade om att klimatförändringen kan bromsas genom utvecklingssamarbete.

”Många globala problem syns i medierna och därför är folk medvetet om dem. Det verkar också som om det i dag i Finland finns en mer internationell generation som tycker att vi måste vara med och avhjälpa globala problem”, säger Juho Rahkonen, forskningschef på Taloustutkimus.

Information om resultat

Enkäten lyfte också fram behovet av att öka och förbättra informationen om resultat. Merparten av deltagarna bedömer att Finlands utvecklingssamarbete är effektivt och resultatrikt, men deras andel har minskat något de senaste åren.

”Ministeriet är medvetet om behovet. För att hedra Finlands 100-årsjubileum lägger vi ut 100 utvecklingsresultat på vår webbplats och nästa år sammanställer vi en mer omfattande resultatrapport”, säger minister Mykkänen.

Enkäten genomfördes i form av besöksintervjuer och i den deltog 1 007 finländare i maj. Enkäten gjordes på uppdrag av utrikesministeriet. Ministeriet har utrett medborgarnas åsikter årligen sedan 2002.

Utdrag ur resultaten:

  • 85 % anser att utvecklingssamarbetet är viktigt eller ganska viktigt (2016: 84 %)
  • 61 % anser att Finlands utvecklingssamarbete är effektivt och resultatrikt (2016: 61 %)
  • Allt fler, dvs. 19 % (2016: 14 %), anser att utvecklingssamarbetet har avgörande betydelse när det gäller att lyfta utvecklingsländerna ur fattigdomen
  • Om finländarna hade möjlighet att välja ett område för utvecklingssamarbete, skulle det vara utbildning (16 %), kvinnors och flickors frågor (15 %) samt Afrika (14 %)
  • 86 % av medborgarna tänker att flyktingkriser kan förebyggas genom utvecklingssamarbete (2016: 80 %)

Mer information: Juho Rahkonen, forskningschef, Taloustutkimus, telefon 050 375 9008, juho.rahkonen@taloustutkimus.fi och Marja Koskela, diplomatisk rådgivare till utrikeshandels- och utvecklingsministern, telefon +35840 352 0463.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://formin.finland.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Ulkoministeri Soini ulkoasiainneuvostoon Brysseliin14.7.2017 14:17Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 131/201714.7.2017 Ulkoministeri Soini ulkoasiainneuvostoon Brysseliin EU:n ulkoasiainneuvosto järjestetään Brysselissä 17. heinäkuuta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Timo Soini. Kokouksen aiheita ovat EU:n ulko- ja turvallisuus­poliittisen globaalistrategian toimeenpano, Libyan tilanne sekä EU:n Pohjois-Korean -politiikka. Ulkoministereiden on määrä keskustella EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian toimeenpanon uusista painopisteistä tulevalle vuodelle. EU:n rooli kansainväliseen oikeuteen pohjautuvassa globaalihallinnassa tulee korostumaan strategian toimeenpanossa, samoin kuin yhteistyö keskeisten alueellisten kumppaneiden kanssa. Suomi painottaa tarvetta vahvistaa EU:n työtä konfliktinestossa ja rauhanvälityksessä. Ulkoasiainneuvostossa tarkastellaan Libyan ajankohtaista tilannetta, jolla on merkittävä vaikutus myös muuttoliikkeen hallintaan. EU:n tuki Libyan yhtenäishallitukselle ja maan vakauttamisel

UM: Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Bryssel14.7.2017 14:14Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 131/201714.7.2017 Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Bryssel Europeiska unionens utrikesråd sammanträder i Bryssel den 17 juli. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. På mötets agenda står genomförandet av den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, situationen i Libyen och EU:s Nordkoreapolitik. Utrikesministrarna ska diskutera de nya prioriteringarna för genomförandet av den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik för det kommande året. EU:s roll i den globala styrning som grundar sig på internationell rätt kommer att framhävas i samband med genomförandet av strategin. Också samarbetet med de viktigaste regionala partner framhävs. Finland betonar behovet av att stärka EU:s arbete när det gäller konfliktförebyggande och fredsmedling. Utrikesrådet ska också behandla den aktuella situationen i Libyen. Situationen har betydande konsekvenser även f

MFA: Foreign Minister Soini to Foreign Affairs Council in Brussels14.7.2017 13:53Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 131/201714 July 2017 Foreign Minister Soini to Foreign Affairs Council in Brussels  Foreign Minister Soini to Foreign Affairs Council in Brussels Press release 131/201714 July 2017 The EU Foreign Affairs Council will meet in Brussels on 17 July. Finland's representative at the meeting will be Minister for Foreign Affairs Timo Soini. The topics on the Council’s agenda will include the implementation of the EU Global Strategy on Foreign and Security Policy, the situation in Libya, and the EU’s policy with regard to North Korea (DPRK). The Foreign Ministers are to discuss the new priorities in the implementation of the EU Global Strategy on Foreign and Security Policy for the forthcoming year. The EU’s role in the global governance, which is based on international law, will be highlighted in the implementation of the Strategy along with the union's cooperation with key regional partners. Finland underlines the nee

MFA: Finland supports family planning in developing countries11.7.2017 15:03Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 130/201711 July 2017 Finland supports family planning in developing countries Finland strengthens work to promote sexual and reproductive health and rights of women and girls in developing countries. Finland announced at the international Family Planning Summit in London today that it will allocate EUR 21,3 million to related measures. The funding will mainly be channelled via the United Nations Population Fund (UNFPA) and international civil society organisations. “As long as less than half of the married or cohabiting African women cannot make their own decisions as concerns sex and contraception, it is unrealistic to expect that population growth starts to decrease in Africa. This has to do not only with every woman’s personal wellbeing, but also with the global development objectives,” says Minister for Foreign Trade and Development Kai Mykkänen. In the developing countries, there are still some 214 million

UM: Finland beviljar stöd till familjeplanering i utvecklingsländerna11.7.2017 15:03Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 130/201711.7.2017 Finland beviljar stöd till familjeplanering i utvecklingsländerna Finland stärker sitt arbete när det gäller flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i utvecklingsländerna. Finland meddelade i dag, i samband med den internationella familjeplaneringskonferens som just nu hålls i London, att landet beviljar finansiering till ett belopp av 21,3 miljoner euro. Stödet anvisas i huvudsak till FN:s befolkningsfond UNFPA och till internationella civilsamhällesorganisationer. ”Så länge inte ens hälften av de afrikanska kvinnor som lever i äktenskap eller samboförhållande får fatta egna beslut i frågor som rör sex och prevention kan man inte förvänta sig att befolkningsökningen i Afrika ska avta. Här handlar det om alla kvinnors välbefinnande, men också om de globala målen för hållbar utveckling” säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen. I utvecklingsländerna finns

UM: Suomelta tukea kehitysmaiden perhesuunnitteluun11.7.2017 15:03Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 130/201711.7.2017 Suomelta tukea kehitysmaiden perhesuunnitteluun Suomi vahvistaa työtä kehitysmaiden naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien puolesta. Suomi ilmoitti tänään 21,3 miljoonan euron rahoituksesta Lontoossa meneillään olevassa kansainvälisessä perhesuunnittelukonferenssissa. Tuki ohjataan pääasiassa YK:n väestörahasto UNFPA:lle ja kansainvälisille kansalaisjärjestöille. ”Niin kauan kuin vain alle puolet avio- tai avoliitossa elävistä afrikkalaisnaisista saa itse päättää seksistä ja ehkäisystä, on turha odottaa Afrikan väestönkasvun hidastumista. Kyse on paitsi jokaisen naisen omasta hyvinvoinnista, myös maailmanlaajuisista kehitystavoitteista”, sanoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen. Kehitysmaissa on edelleen noin 214 miljoonaa naista, joilla ei ole mahdollisuutta haluamaansa perhesuunnitteluun. Erityisen haasteen tulevaisuudelle asettavat kehitysmaiden suuret nuoret ikäluokat

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme