Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Fyra av fem finländare anser att utvecklingssamarbetet fortfarande är viktigt

Dela

Fyra av fem finländare säger att utvecklingssamarbetet är viktigt trots det exceptionella året. Människorna är av den åsikten att på grund av coronapandemin borde man fokusera utvecklingssamarbetet mer på hälso- och sjukvården och utbildningen. Detta framgår av en opinionsundersökning som Taloustutkimus gjort för utrikesministeriet.

Totalt 78 procent av dem som deltog i undersökningen säger att utvecklingssamarbetet är mycket eller ganska viktigt. Det starkaste stödet finns bland personer under 25 år och högutbildade.

Understödet har sjunkit jämfört med i fjol då 89 procent av svarspersonerna ansåg att utvecklingssamarbetet var mycket eller ganska viktigt.

”Trots det ovanliga året får utvecklingssamarbetet brett understöd och arbetets genomslagskraft bidrar starkt till en positiv inställning. Det internationella samarbetet är viktigare än någonsin”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Drygt hälften av svarspersonerna är av den åsikten att coronapandemin inte har förändrat inställningen till utvecklingssamarbetet. En femtedel säger sig vara mer positiva och en femtedel mer negativa.

Fyra av fem anser dock att utvecklingssamarbetet borde riktas på ett annat sätt på grund av coronapandemin. Mest vill finländarna satsa på hälso- och sjukvården, utbildningen samt vatten- och sanitetssystemen.

Hälften av svarspersonerna säger att utvecklingssamarbetet är ett effektivt sätt att bekämpa coronapandemins konsekvenser i utvecklingsländerna.

Utbildning och multilateralt samarbete de viktigaste enligt finländarna

I opinionsundersökningen ingick en öppen fråga där svarspersonerna fick uppge inom vilka områden av utvecklingssamarbetet Finland enligt dem har mest att ge. Här var utbildning, kunnande och yrkeskompetens klart nummer ett (45 procent).

De viktigaste samarbetsformerna är däremot multilateralt samarbete och det samarbete som görs via EU. Med multilateralt utvecklingssamarbete avses arbete som sker till exempel via FN eller utvecklingsfinansieringsinstituten, såsom Världsbanken. Det internationella beskattnings-, miljö- och klimatsamarbetet ingår också i det multilaterala samarbetet.

I undersökningen deltog 1 071 personer runt om i Finland. Intervjuerna gjordes i september 2020. Hälften av intervjuerna var personliga besöksintervjuer och den andra hälften distansintervjuer via en internetpanel. Den statistiska felmarginalen är 3 procentenheter med en konfidensgrad på 95 procent.

Ytterligare information om

- undersökningen: Juho Rahkonen, direktör för forskning och kundrelationer, Taloustutkimus, tfn 050 375 9008, juho.rahkonen@taloustutkimus.fi
- förfrågningar om intervjuer med minister Skinnari: Tiina Vainio, specialmedarbetare, tfn 050 524 6559, tiina.vainio@formin.fi
- undersökningsrapport: Finländarnas åsikter om utvecklingssamarbete 2020

Nyckelord

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Minister Haavisto to attend the high-level week of the 76th session of the UN General Assembly in New York, Minister Skinnari will represent Finland at meetings virtually17.9.2021 12:08:50 EEST | Press release

The high-level meetings of the 76th Session of the UN General Assembly (UNGA 76) will start in New York on Monday 20 September. Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto will attend ministerial events in New York and have bilateral meetings with his counterparts and with representatives of the UN. Minister for Development Cooperation and Foreign Trade Ville Skinnari will represent Finland at several high-level meetings held in virtual format during the week.

UM: Minister Haavisto reser till New York för högnivåveckan i FN:s general-församling, minister Skinnari representerar Finland vid högnivåmöten online17.9.2021 12:07:06 EEST | Tiedote

Högnivåveckan i Förenta nationernas 76:a generalförsamling inleds i New York den 20 september. Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i evenemang på ministernivå på plats i New York. Han har också enskilda möten med ministerkolleger och träffar representanter för FN. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari representerar Finland vid flera högnivåmöten online.

UM: Ministeri Haavisto matkustaa New Yorkiin YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolle, ministeri Skinnari edustaa Suomea korkean tason virtuaalitilaisuuksissa17.9.2021 12:05:08 EEST | Tiedote

Yhdistyneiden kansakuntien 76. yleiskokouksen korkean tason viikko alkaa New Yorkissa 20.9. Ulkoministeri Pekka Haavisto osallistuu New Yorkissa ministeritason tilaisuuksiin sekä tapaa paikan päällä kahdenvälisesti ministerikollegoja ja YK:n edustajia. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari edustaa Suomea viikon aikana useissa korkean tason virtuaalitilaisuuksissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum