Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Minister Skinnari satsar på samarbetet mellan Finland och Danmark i den gröna omställningen

Dela

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker Köpenhamn den 26–27 april. Avsikten med besöket är att främja det bilaterala samarbetet kring handel och ekonomi och att diskutera aktuella handelspolitiska frågor. En företagsdelegation med fokus på vindkraftssektorn deltar virtuellt i besöket.

Minister Skinnari besöker Köpenhamn för att främja samarbetet mellan Finland och Danmark, i synnerhet i den gröna omställningen. Europas återhämtning efter coronan erbjuder företag i båda länderna många möjligheter till tillväxt och samarbete samt utmärkta förutsättningar för att tillsammans rikta in sig på internationella marknader. I besöksprogrammet ingår också diskussioner om aktuella handelspolitiska ämnen.

I ministerns besök deltar en Team Finland-delegation med 29 företag inriktade på vindkraftssektorn. Danmark har som mål att vara världens första land som tar steget från vindkraftsparker till så kallade energiöar. Före 2030 ska det byggas två energiöar som, utöver att producera el, också ska göra det möjligt att lagra och omvandla energi till väte, som kan vidareförädlas till bränsle. Danmarks projekt med energiöar och vindkraft erbjuder betydande möjligheter för finländska företag.

Syftet med ministerns besök och den virtuella exportfrämjande resan är att främja partnerskap med danska aktörer, också med sikte på globala marknader.

”Danmark och Finland förenas av ambitiösa klimat- och energimål, och länderna har stor samarbetspotential. Den globala efterfrågan på koldioxidsnåla lösningar ökar. Finländska och danska företag kan erbjuda hållbara och miljövänliga lösningar på både den europeiska och den globala marknaden”, säger Skinnari.

Under sitt besök träffar minister Skinnari Danmarks utrikesminister Jeppe Kofod och ministern för klimat, energi och försörjningsberedskap Dan Jørgensen. I programmet ingår också möten med ledningen för det danska näringslivet och för danska företag.

Mer information:

Tiina Vainio, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 524 6559
Christina Lehtinen, ställföreträdande enhetschef, enheten för norra Europa, tfn +358 50 461 9105

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Nyckelord

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Tackling inequality in the tech sector – Algorithm for Gender Equality campaign seeks solutions to the often invisible but important problem17.5.2021 09:13:19 EEST | Press release

The Foreign Ministry’s campaign is part of the global Generation Equality initiative. Finland is one of the co-leaders of the Action Coalition that is responsible for Technology and Innovation for Gender Equality. As a country that is known for gender equality and technological expertise, Finland can set an example in promoting equality in the tech sector.

UM: Den bristande jämställdheten inom teknikbranschen kräver åtgärder – kampanjen Jämställdhetsalgoritmen söker lösningar på ett ofta osynligt men stort problem17.5.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Utrikesministeriets kampanj är en del av det globala samarbetet inom Generation Equality. Finland är med och leder en jämställdhetskoalition som fokuserar på teknik och innovation. Målet är att Finland, som är känt för sin jämställdhet och sin tekniska expertis, ska föregå med gott exempel när det gäller att främja jämställdhet inom teknikbranschen.

UM: Teknologia-alan epätasa-arvoon on puututtava – Tasa-arvon algoritmi -kampanja hakee ratkaisuja usein näkymättömään, mutta merkittävään ongelmaan17.5.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Ulkoministeriön kampanja on osa maailmanlaajuista Generation Equality -yhteistyötä. Suomi kuuluu teknologiaan ja innovaatioihin keskittyvän tasa-arvokoalition johtajistoon. Tavoitteena on, että tasa-arvosta ja teknologisesta osaamisesta tunnettu Suomi näyttää esimerkkiä teknologia-alan tasa-arvon edistämisessä.

MFA: EU ministers of foreign affairs to discuss transatlantic relations and Western Balkans and meet with US Envoy for Climate10.5.2021 08:43:48 EEST | Press release

EU foreign ministers will convene in Brussels on Monday 10 May. Finland’s representative at the meeting will be State Secretary Johanna Sumuvuori. The main topics on the meeting agenda will be the relations between the USA and the EU and the situation in the Western Balkans. Foreign ministers will also have a video conference with US Special Presidential Envoy for Climate John Kerry.

UM: EU:s utrikesministrar diskuterar de transatlantiska förbindelserna och västra Balkan och träffar Förenta staternas klimatsändebud10.5.2021 08:42:37 EEST | Tiedote

EU:s utrikesministrar sammanträder i utrikesrådet måndagen den 10 maj i Bryssel. Statssekreterare Johanna Sumuvuori representerar Finland vid mötet. Huvudteman för mötet är förbindelserna mellan EU och Förenta staterna samt läget på västra Balkan. Dessutom kommer EU:s utrikesministrar att föra ett samtal med Förenta staternas klimatsändebud John Kerry över video.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum