Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Projektstöd beviljat för 2021–2024: Finländska civilsamhällesorganisationers projekt stärker utvecklingsländernas civilsamhällen

Dela

Utrikesministeriet har beviljat 25 miljoner euro i projektstöd för perioden 2021–2024 för finländska civilsamhällesorganisationers projekt i utvecklingsländer. Denna omgång beviljas 36 organisationer projektstöd för 62 olika projekt i 28 länder.

Projektstöd beviljas finländska små och medelstora civilsamhällesorganisationer för projekt som genomförs tillsammans med lokala partner. Projektstödets primära syfte är att avskaffa fattigdomen och minska ojämlikheten.

”Att stärka det civila samhället är en central del av Finlands utvecklingspolitik”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

”Organisationernas partnerskap med lokala aktörer stärker det globala ansvarstagandet och främjar de globala målen för hållbar utveckling.”

Ansökningstiden gick ut i slutet av mars och utrikesministeriet fick 115 ansökningar av 65 organisationer. I årets ansökningsomgång skulle organisationerna lämna in ett mer koncist material än tidigare år för att beslutsprocessen skulle effektiviseras. Organisationerna ansökte om sammanlagt cirka 47 miljoner euro.

I denna utlysning fördelas 25 miljoner euro, vilket är sju miljoner mer än under denna förra ansökningsomgången 2018. Projekten ska genomföras 2021–2024.

Av projektstödet riktas denna omgång 61 procent till Afrika och 65 procent till de minst utvecklade länderna. De största stödbeloppen beviljades projekt i Tanzania, Nepal, Etiopien och Kenya. Projekten genomförs i sammanlagt 28 olika länder.

De flesta projekten fokuserar på det första och det tredje prioriterade området för Finlands utvecklingspolitik, det vill säga att stärka kvinnors och flickors ställning och rättigheter samt att främja utbildning, fungerande samhällen och demokrati. Många projekt handlar om sexuell och reproduktiv hälsa, förebyggande av våld mot kvinnor samt barns och ungdomars rättigheter och utbildning. Projekten stöder också övergripande icke-diskriminering, i synnerhet rättigheter för personer med funktionsnedsättning och minoriteter, genom att tillhandahålla utbildning och förbättra tillgången till basservice.

Många av de finansierade projekten försöker förebygga och dämpa coronapandemins följder genom att till exempel främja tillgången till hälsovårdstjänster eller förbättra utkomstmöjligheterna för personer i sårbar ställning.

Projektstödet beviljas med beaktande av Finlands utvecklingspolitiska prioriteringar och riktlinje för det civila samhället. Mångsidiga förbindelser mellan Finland och utvecklingsländernas civila samhällen stöder civilsamhällets strukturer, skapar påverkansmöjligheter, stöder medborgarnas delaktighet och de mänskliga rättigheterna.

Projekt som beviljats projektstöd 2020 (pdf)

Ytterligareinformation: Tiina Kajakoski, ställföreträdande enhetschef, enhet för det civila samhället, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 351 570 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: EU foreign ministers meet to discuss climate and energy matters and a broad range of other topical issues22.1.2021 14:56:11 EETPress release

The EU Foreign Affairs Council will hold its first meeting of the year in Brussels on Monday 25 January. Finland will be represented by Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto. Climate and energy diplomacy of the EU and discussions with the Foreign Minister of Japan will be the main topics of the meeting. At lunch, the ministers will discuss cooperation between the EU and the United Kingdom in foreign and security policy. The arrest of the Russian opposition politician Alexei Navalny will also be raised.

UM: EU:s utrikesministrar diskuterar klimat och energi samt andra aktuella teman22.1.2021 14:55:42 EETTiedote

EU:s utrikesråd sammanträder i Bryssel till årets första möte måndagen den 25 januari. Utrikesminister Pekka Haavisto företräder Finland vid mötet. Huvudpunkterna på mötets dagordning är EU:s klimat- och energidiplomati och en diskussion med Japans utrikesminister. Under lunchen diskuterar ministrarna EU:s samarbete med Storbritannien inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Utrikesrådet tar också upp gripandet av den ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj.

UM: EU:n ulkoministerit keskustelevat ilmastosta ja energiasta sekä useista ajankohtaisista aiheista22.1.2021 14:55:20 EETTiedote

EU:n ulkoasiainneuvoston vuoden ensimmäinen kokous järjestetään Brysselissä maanantaina 25. tammikuuta. Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Pekka Haavisto. Kokouksen pääaiheita ovat EU:n ilmasto- ja energiadiplomatia sekä keskustelu Japanin ulkoministerin kanssa. Lounaalla ministerit keskustelevat EU:n yhteistyöstä Iso-Britannian kanssa ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Esille nousee myös venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin pidätys.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum