Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Raportti: Yhdysvaltain mahdolliset kauppapoliittiset toimet vaikuttaisivat myös Suomeen

Jaa

ULKOASIAINMINISTERIÖ
http://formin.finland.fi 

Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoministeriö

Tiedote 169/2017
4.10.2017

Raportti: Yhdysvaltain mahdolliset kauppapoliittiset toimet vaikuttaisivat myös Suomeen

Yhdysvaltain mahdolliset kauppapoliittiset toimet vaikuttaisivat myös Suomeen, vaikka kohdistuisivat Kiinaan, arvioidaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n ulkoasianministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle tekemässä raportissa ”Shield the US from Imports! GDP Impacts on Finland and Other European Union Member States”.

Raportti spekuloi protektionistisen kauppapolitiikan vaikutuksilla, eli Yhdysvaltain potentiaalisten lisätullien vaikutuksilla Euroopan unioniin, Kiinaan ja Meksikoon. Protektionismi on nostanut päätään kansainvälisessä kauppapolitiikassa, ja sen nousu luo uhkakuvia globaalien arvoketjujen toiminnalle.

Arvoketjuissa ei ole kyse ainoastaan kauttakulkuviennistä, vaan suomalaista arvonlisää viedään Yhdysvaltoihin myös osana kolmansien maiden tuottamia tuotteita. Tämä tarkoittaa, että Suomesta viedään niin sanottuja välituotteita, joita kolmannessa maassa ensin jatkojalostetaan, ja sitten viedään edelleen Yhdysvaltoihin.

”Yhdysvallat on Suomen tärkein vientimarkkina arvonlisällä mitattuna. Jos USA asettaisi esteitä esimerkiksi Kiinan tuonnille, se johtaisi helposti vastatoimiin aiheuttaen vakavia seurauksia myös Suomelle ja koko EU:lle. Isojen maiden kauppasota ei ole vain kahden kauppa, vaan sivullisetkin kärsivät.”, toteaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.

ETLA:n mukaan vastatoimet protektionistisen kauppapolitiikan harjoittajaa kohtaan ovat mahdollisia. "Yhdysvallat ei ole vielä ryhtynyt sanoista tekoihin. Kansainvälisen kaupan keskinäisriippuvuuden huomioon ottaen Suomen kannalta vapaan kaupan jatkuminen olisi tärkeää", arvioi elinkeinoministeri Mika Lintilä.

ETLA:n mukaan Kiinaan kohdistuvat 45 % ja Meksikoon kohdistuvat 35 % lisätullit laskisivat Suomen viennin arvonlisää 0,21 miljardilla dollarilla, mikä vastaa 0,09 % Suomen BKT:sta. Suomi ei kuuluisi EU:n pahimpiin kärsijöihin, joita olisivat Irlanti, Saksa ja Luxemburg. Tullien vaikutukset olisivat huomattavasti suuremmat, mikäli Yhdysvallat kohdistaisi lisätullit suoraan Euroopan unioniin. Tällaiset, maksimissaan 15 % lisätullit, voisivat laskea Suomen arvonlisää summalla, joka vastaa 0,58 % Suomen BKT:sta.

Yhdysvallat on arvonlisällä mitattuna Suomen suurin vientimaa, ja peräti kolmannes tästä viennistä kulkee kansainvälisten arvoketjujen läpi kolmansien maiden kautta. Yhdysvallatkin on esittänyt protektionistisia näkökantoja, joten protektionismin vaikutukset voivat rantautua myös Suomeen.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa, puh. 0295 351 700 ja neuvotteleva virkamies Maria Kauko, puh. 029 504 8240, työ-ja elinkeinoministeriö.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi ja työ- ja elinkeinoministeriön etunimi.sukunimi@tem.fi

Etlan raportti kokonaisuudessaan: https://pub.etla.fi/ETLA-Raportit-Reports-76.pdf

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://formin.finland.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

MFA: Foreign Minister Soini to Barents Euro-Arctic Council in Arkhangelsk17.10.2017 10:22Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 180/201717 October 2017 Foreign Minister Soini to Barents Euro-Arctic Council in Arkhangelsk  The 16th ministerial meeting of the Barents Euro-Arctic Council (BEAC) will be organised in Arkhangelsk, Russia, on 18–19 October.  Finland's delegation to the meeting will be led by Minister for Foreign Affairs Timo Soini. The county of Kainuu, which is chairing the Barents Regional Council from 2015 until the end of 2017, and the counties of Lapland, North Ostrobothnia and North Karelia will also be represented at the meeting.  Finland stresses that the Barents cooperation is a part of wider Arctic cooperation. In its own region, it plays an important role in, among other things, questions relating to the environment and climate change, such as mitigating black carbon emissions. The meeting of this autumn will mark the end of Russia’s two-year Chairmanship of BEAC, after which the Chairmanship will pass on to Sweden. 

UM: Utrikesminister Soini deltar i Barentsrådets möte i Archangelsk17.10.2017 10:20Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 180/201717.10.2017 Utrikesminister Soini deltar i Barentsrådets möte i Archangelsk Barentsrådets 16:e ministermöte hålls i Archangelsk i Ryssland den 18–19 oktober.  Finlands delegation vid mötet leds av utrikesminister Timo Soini. I mötet deltar också företrädare för Kajanaland, som 2015–2017 är ordförande i Barents regionråd, och för landskapen Lappland, Norra Österbotten och Nordkarelen.  Finland betonar att Barentssamarbetet är en del av det övergripande Arktissamarbetet. Barentssamarbetet har en viktig roll i området bland annat när det gäller frågor om miljön och klimatförändringen, till exempel minskandet av sotutsläppen. Mötet avslutar Rysslands tvååriga ordförandeskap i Barentsrådet, varefter Sverige tar över. Under mötet granskars regionens utveckling och framtidsutsikter, och en deklaration om det gångna årets arbete och det kommande årets verksamhet ska godkännas. Barentsrådet grundades för 20 år sedan. De n

UM: Ulkoministeri Soini Barentsin euroarktisen neuvoston kokoukseen Arkangeliin17.10.2017 10:18Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 180/201717.10.2017 Ulkoministeri Soini Barentsin euroarktisen neuvoston kokoukseen Arkangeliin Barentsin euroarktisen neuvoston kuudestoista ministerikokous järjestetään Arkangelissa, Venäjällä 18.-19. lokakuuta.  Suomen valtuuskuntaa kokouksessa johtaa ulkoministeri Timo Soini. Kokoukseen osallistuvat myös Barentsin alueneuvostonpuheenjohtajuudesta 2015–2017 vastanneen Kainuun sekä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntien edustajat.  Suomi korostaa, että Barents-yhteistyö on osa laajempaa arktista yhteistyötä. Sillä on omalla alueellaan tärkeä rooli muun muassa ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä, kuten mustahiilipäästöjen hillitsemisessä. Tämän syksyn kokous päättää Venäjän kaksivuotisen BEAC-puheenjohtajuuden, jonka jälkeen puheenjohtajuus siirtyy Ruotsille. Kokouksessa tarkastellaan Barentsin alueen kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä sekä hyväksytään neuvoston viimevuosien työtä ja tulevaa t

MFA: Foreign Minister Soini to Foreign Affairs Council meeting in Luxembourg13.10.2017 13:24Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 179/201713 October 2017 Foreign Minister Soini to Foreign Affairs Council meeting in Luxembourg The EU Foreign Affairs Council will meet in Luxembourg on 16 October. Finland's representative at the meeting will be Minister for Foreign Affairs Timo Soini. The topics on the Council’s agenda will be Turkey, Iran, North Korea, and EU policy on human rights. The Foreign Ministers will discuss the situation in Turkey, focusing on the rule of law and human rights in the country as well as on its regional role. In addition, the Foreign Ministers will discuss the implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on Iran’s nuclear programme, taking into consideration the most recent positions of the United States regarding the JCPOA , expected to be announced before the FAC convenes.  The Foreign Affairs Council will confirm the European commitment to the JCPOA.  The Council will also address the recent de

UM: Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Luxemburg13.10.2017 13:16Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 179/201713.10.2017 Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Luxemburg Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 16 oktober. Utrikesminister Timo Soini representerar Finland vid mötet. Under mötet behandlas Turkiet, Iran, Nordkorea och EU:s politik för de mänskliga rättigheterna. Utrikesministrarna ska föra diskussion om situationen i Turkiet med fokus på situationen för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten och landets roll i regionen. Utrikesministrarna ska också ta upp genomförandet av avtalet om Irans kärnprogram med beaktande av Förenta staternas nya linje i förhållande till avtalet som ska offentliggöras just före rådets möte. I rådet befästs EU:s engagemang i Iranavtalet. Under mötet granskas den aktuella situationen i Nordkorea och rådet ska fatta beslut om att utvidga EU:s autonoma sanktioner. Finland anser att EU bör stödja försöken att lösa säkerhetsfrågorna

UM: Ulkoministeri Soini ulkoasiainneuvostoon Luxemburgiin13.10.2017 13:12Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 179/201713.10.2017 Ulkoministeri Soini ulkoasiainneuvostoon Luxemburgiin EU:n ulkoasiainneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 16. lokakuuta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Timo Soini. Kokouksen aiheita ovat Turkki, Iran, Pohjois-Korea ja EU:n ihmisoikeuspolitiikka. Ulkoministerit keskustelevat Turkin tilanteesta keskittyen erityisesti maan oikeusvaltio- ja ihmisoikeustilanteeseen sekä alueelliseen rooliin.  Lisäksi ulkoministerit käsittelevät kokouksessaan Iranin ydinohjelmasopimuksen toimeenpanotilannetta huomioiden juuri ennen neuvoston kokousta odotettavat tuoreet Yhdysvaltain hallinnon sopimusta koskevat linjaukset. Neuvostossa vahvistetaan EU:n sitoumus ydinohjelmasopimukseen.  Kokouksessa tarkastellaan myös Pohjois-Korean ajankohtaista tilannetta ja päätetään EU:n Pohjois-Koreaan suunnattujen autonomisten pakotteiden laajentamisesta. Suomi katsoo, että EU:n on osaltaan tuettava pyrkimyksiä Pohjois-Korean ydinaseohjelmaan l

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme