Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Starkt stöd till Afghanistan vid givarkonferensen 2020

Dela

Det internationella samfundet förnyar sitt långsiktiga engagemang för Afghanistans folk med betydande åtaganden under givarkonferensen för Afghanistan. Afghanistan och dess internationella partner förbinder sig till gemensamma utvecklingsmål för 2021–2024 och antar en gemensam politisk förklaring där man efterlyser ett slut på kriget och en varaktig fred, stabilitet och välstånd.

Vid Afghanistankonferensen 2020 uttryckte det internationella samfundet sitt orubbliga engagemang för Afghanistan under den kritiska perioden fram till 2024. Givarna utlovade över 3,3 miljarder US-dollar för det första året av den kommande fyraårsperioden, och de årliga åtagandena efter det förväntas ligga på samma nivå.

Afghanistans utvecklingspartner är fortsatt starkt engagerade i att stödja Afghanistan fram till 2024. Allt utvecklingsbistånd kommer att bli föremål för en gemensam årlig översynsprocess av den afghanska regeringen och dess internationella partner, och givarna kommer fortsättningsvis att själva kunna besluta om de förnyar sitt ekonomiska stöd, om stödets nivå och form.

”Vi afghaner vill ha ett slut på våldet och är fast beslutna att nå en politisk lösning som inte bara sätter stop för det afghanska folkets lidande utan också stärker, skyddar och bevarar utvecklingsresultaten under de senaste 19 åren. Dagens konferens reflekterar den solidaritet som får våra internationella givare och utvecklingspartner kan vidta avgörande åtgärder för att fortsätta stödet till Afghanistan och dess folk”, sade finansminister Abul Hadi Arghandiwal

Förnyelsen av det internationella stödet kommer vid en avgörande tidpunkt då de historiska fredsförhandlingar pågår, säkerhetsmiljön är dynamisk, de humanitära behoven står på sin höjd när vintern närmar sig och hotet från covid-19 kvarstår. Afghanistan går nu in i den sista fyraårsperioden av sitt så kallade årtionde av förändring 2014–2024.

”De utmaningar som Afghanistan står inför är verkligen hisnande. De internationella partnernas kraftfulla engagemang för Afghanistans utveckling vid konferensen ingjuter emellertid hopp om en bättre framtid. Konferensen i Genève och fredsförhandlingarna i Doha stöder varandra och utgör en viktig bas för fred och välstånd”, sade Deborah Lyons, FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Afghanistan.

”De betydande utfästelser som gjorts vid konferensen, trots det svåra läget på grund av coronapandemin, visar att det internationella samfundet fortsättningsvis står beslutsamt vid det afghanska folkets sida”, sade Ville Skinnari, Finlands utvecklings- och utrikeshandelsminister.

Afghanistans regering har med stöd av sina internationella partner åtagit sig att bevara och utvidga de ekonomiska, sociala, politiska och utvecklingsresultat som uppnåtts fram till idag. Demokrati och mänskliga rättigheter, i synnerhet kvinnors, barns och minoriteters rättigheter, är av grundläggande betydelse och de måste skyddas och vidareutvecklas. Deltagarna betonade behovet av att ta itu med viktiga utmaningar, till exempel att minska fattigdomen, bygga upp institutioner, utveckla god förvaltning, bekämpa korruption och utveckla den privata sektorn.

De internationella partnerna välkomnade den andra versionen av Afghanistans nationella ramverk för fred och utveckling, som innehåller den afghanska regeringens vision, strategi och plan för de kommande fem åren (2021–2025). Enligt det nya ramverket har Afghanistan och det internationella samfundet gått in i en ny samarbetsfas som präglas av villkorlighet och förstärkta gemensamma översynsmekanismer, för att säkerställa resultat och effekter för det afghanska folket.

Konferensen antog ett uttalande där man efterlyste en omedelbar, permanent och omfattande vapenvila. Partnerna efterlyste också en meningsfull fredsprocess med deltagande av kvinnor och ungdomar samt etniska, religiösa och andra minoriteter. Genom uttalandet ingås ett förnyat partnerskap för att stärka ett suveränt, enat, demokratiskt och fredligt Afghanistan på vägen mot välstånd och självständighet och till förmån för alla afghaner.

”Konferensen återspeglar det afghanska folkets krav på en omedelbar vapenvila och på den varaktiga fred som de förtjänar – vi får inte svika dem”, sade Finlands utrikesminister Pekka Haavisto.

Afghanistankonferensen deltog i nästan 70 länder och mer än 30 internationella organisationer, förutom företrädare för det civila samhället. Konferensen arrangerades av Afghanistans och Finlands regeringar i samarbete med FN. På grund av de allvarliga riskerna covid-19 medför följde deltagarna konferensen virtuellt, medan ordförandena var på platsen i FN:s Nationernas palats i Genève.

Länkar:

Communiqué
Afghanistan Partnership Framework
Afghanistan National Peace and Development Plan II
Civil Society Statement

Kontakt:

Shamroz Khan, kommunikationsdirektör och talesperson vid Afghanistans finansministerium,shamroz.masjidi@mof.gov.af, tfn +93 (0) 797 332 334

Liam McDowall, direktör för strategisk kommunikation, FN:s insats i Afghanistan (UNAMA), mcdowalll@un.org, tfn +93 (0) 728 426 195

Johanna Kaprio, kommunikationskoordinator, sekretariatet för Afghanistankonferensen 2020 vid Finlands utrikesministerium, johanna.kaprio@formin.fi, tfn +358 (0) 50 522 8916

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum