Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Suomalaiset haluavat edistää naisten ja tyttöjen asemaa kehitysyhteistyöllä

29.6.2017 09:30 | Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

Jaa

ULKOASIAINMINISTERIÖ
http://formin.finland.fi

Tiedote 123/2017
29.6.2017

Suomalaiset haluavat edistää naisten ja tyttöjen asemaa kehitysyhteistyöllä

Suomalaisten kannatus kehitysyhteistyölle on säilynyt vahvana. Ulkoministeriön teettämän kyselyn mukaan 85 prosenttia pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä. Suomalaiset kannattavat erityisesti naisten ja tyttöjen aseman edistämistä.

Kehitysyhteistyötä tärkeänä pitävien osuus on noussut tasaisesti vuodesta 2010 lähtien. Kehitysyhteistyötä erittäin tärkeänä pitävien määrä on nyt kuusi prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuonna. Lisäksi aiempaa useampi eli 19 prosenttia vastaajista katsoo, että kehitysyhteistyöllä on ratkaiseva merkitys kehitysmaiden nostamisessa pois köyhyydestä.

Kansalaiset antavat tukensa Suomen kehityspolitiikan ykköstavoitteelle eli tyttöjen ja naisten aseman ja oikeuksien edistämiselle. Suurin osa eli 64 prosenttia suomalaisista pitää sitä parhaana tapana vähentää globaalia eriarvoisuutta. Naisten ja tyttöjen asemaa suomalaiset edistäisivät ennen kaikkea koulutusta lisäämällä sekä poistamalla väkivallan ja hyväksikäytön.

"Maailmalla Suomi tunnetaan naisten ja tyttöjen aseman edistäjänä. Tänä vuonna olemme lisänneet tukeamme erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseen. On hienoa kuulla, että suomalaiset selvästi arvostavat tätä työtä", toteaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.

Jos suomalaiset saisivat itse valita yhden kehitysyhteistyökohteen, naisten ja tyttöjen asiat tulisivat toisena heti koulutuksen jälkeen.

Kehitysavulla ilmastonmuutosta vastaan

Suomalaiset pitävät kehitysyhteistyötä tehokkaana keinona maailmanlaajuisen turvallisuuden lisäämisessä. Kansalaisista entistä useampi eli 86 prosenttia näkee, että kehitysyhteistyön avulla voidaan estää pakolaiskriisien syntymistä. Myös Suomen antamaa humanitaarista apua pitää tärkeänä jopa 90 prosenttia vastaajista.

Lisäksi yli puoletsuomalaisista uskoo, että kehitysyhteistyöllä voidaan hillitä ilmastonmuutosta.

"Maailman ongelmat näkyvät paljon mediassa, joten ihmiset ovat niistä tietoisia. Vaikuttaa myös, että Suomessa kasvaa aiempaa kansainvälisempi sukupolvi, joka näkee, että globaaleihin ongelmiin täytyy vaikuttaa", Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen arvioi.

Tietoa tuloksista

Kysely nosti myös esiin tarpeen lisätä ja parantaa tuloksista viestimistä. Valtaosa vastaajista arvioi Suomen kehitysyhteistyön olevan tehokasta ja tuloksellista, mutta osuus on hieman laskenut viime vuosina.

”Tarve on tiedostettu ministeriössä. Suomi100-vuoden kunniaksi julkaisemme verkkosivuilla 100 kehitystulosta ja ensi vuonna tuotetaan tuloksia laajemmin summaava tulosraportti”, ministeri Mykkänen kertoo.

Käyntihaastatteluina toteutettuun tutkimukseen osallistui toukokuun aikana 1007 suomalaista. Tutkimus tehtiin ulkoministeriön toimeksiannosta. Ulkoministeriö on selvittänyt kansalaisten näkemyksiä vuosittain vuodesta 2002 lähtien.

Poimintoja tuloksista:

  • Kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä pitää 85 % (2016: 84%)
  • Suomen kehitysyhteistyötä tehokkaana ja tuloksellisena pitää 61 % (2016: 61 %)
  • Entistä useampi eli 19 % (2016: 14 %) pitää kehitysyhteistyötä ratkaisevana kehitysmaiden nostamisessa pois köyhyydestä
  • Jos suomalaiset saisivat valita yhden kehitysyhteistyökohteen, kärkeen nousisivat koulutus (16 %), naisten ja tyttöjen asiat (15 %) sekä Afrikka (14 %)
  • Kansalaisista 86 % prosenttia ajattelee, että kehitysyhteistyön avulla voidaan estää pakolaiskriisien syntymistä (2016: 80 %)

Lisätietoja: Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen, puh. 050 375 9008, juho.rahkonen@taloustutkimus.fi sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministerin diplomaattiavustaja Marja Koskela, puh.+35840 352 0463.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://formin.finland.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Ulkoministeri Soini ulkoasiainneuvostoon Brysseliin14.7.2017 14:17Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 131/201714.7.2017 Ulkoministeri Soini ulkoasiainneuvostoon Brysseliin EU:n ulkoasiainneuvosto järjestetään Brysselissä 17. heinäkuuta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Timo Soini. Kokouksen aiheita ovat EU:n ulko- ja turvallisuus­poliittisen globaalistrategian toimeenpano, Libyan tilanne sekä EU:n Pohjois-Korean -politiikka. Ulkoministereiden on määrä keskustella EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian toimeenpanon uusista painopisteistä tulevalle vuodelle. EU:n rooli kansainväliseen oikeuteen pohjautuvassa globaalihallinnassa tulee korostumaan strategian toimeenpanossa, samoin kuin yhteistyö keskeisten alueellisten kumppaneiden kanssa. Suomi painottaa tarvetta vahvistaa EU:n työtä konfliktinestossa ja rauhanvälityksessä. Ulkoasiainneuvostossa tarkastellaan Libyan ajankohtaista tilannetta, jolla on merkittävä vaikutus myös muuttoliikkeen hallintaan. EU:n tuki Libyan yhtenäishallitukselle ja maan vakauttamisel

UM: Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Bryssel14.7.2017 14:14Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 131/201714.7.2017 Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Bryssel Europeiska unionens utrikesråd sammanträder i Bryssel den 17 juli. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. På mötets agenda står genomförandet av den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, situationen i Libyen och EU:s Nordkoreapolitik. Utrikesministrarna ska diskutera de nya prioriteringarna för genomförandet av den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik för det kommande året. EU:s roll i den globala styrning som grundar sig på internationell rätt kommer att framhävas i samband med genomförandet av strategin. Också samarbetet med de viktigaste regionala partner framhävs. Finland betonar behovet av att stärka EU:s arbete när det gäller konfliktförebyggande och fredsmedling. Utrikesrådet ska också behandla den aktuella situationen i Libyen. Situationen har betydande konsekvenser även f

MFA: Foreign Minister Soini to Foreign Affairs Council in Brussels14.7.2017 13:53Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 131/201714 July 2017 Foreign Minister Soini to Foreign Affairs Council in Brussels  Foreign Minister Soini to Foreign Affairs Council in Brussels Press release 131/201714 July 2017 The EU Foreign Affairs Council will meet in Brussels on 17 July. Finland's representative at the meeting will be Minister for Foreign Affairs Timo Soini. The topics on the Council’s agenda will include the implementation of the EU Global Strategy on Foreign and Security Policy, the situation in Libya, and the EU’s policy with regard to North Korea (DPRK). The Foreign Ministers are to discuss the new priorities in the implementation of the EU Global Strategy on Foreign and Security Policy for the forthcoming year. The EU’s role in the global governance, which is based on international law, will be highlighted in the implementation of the Strategy along with the union's cooperation with key regional partners. Finland underlines the nee

MFA: Finland supports family planning in developing countries11.7.2017 15:03Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 130/201711 July 2017 Finland supports family planning in developing countries Finland strengthens work to promote sexual and reproductive health and rights of women and girls in developing countries. Finland announced at the international Family Planning Summit in London today that it will allocate EUR 21,3 million to related measures. The funding will mainly be channelled via the United Nations Population Fund (UNFPA) and international civil society organisations. “As long as less than half of the married or cohabiting African women cannot make their own decisions as concerns sex and contraception, it is unrealistic to expect that population growth starts to decrease in Africa. This has to do not only with every woman’s personal wellbeing, but also with the global development objectives,” says Minister for Foreign Trade and Development Kai Mykkänen. In the developing countries, there are still some 214 million

UM: Finland beviljar stöd till familjeplanering i utvecklingsländerna11.7.2017 15:03Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 130/201711.7.2017 Finland beviljar stöd till familjeplanering i utvecklingsländerna Finland stärker sitt arbete när det gäller flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i utvecklingsländerna. Finland meddelade i dag, i samband med den internationella familjeplaneringskonferens som just nu hålls i London, att landet beviljar finansiering till ett belopp av 21,3 miljoner euro. Stödet anvisas i huvudsak till FN:s befolkningsfond UNFPA och till internationella civilsamhällesorganisationer. ”Så länge inte ens hälften av de afrikanska kvinnor som lever i äktenskap eller samboförhållande får fatta egna beslut i frågor som rör sex och prevention kan man inte förvänta sig att befolkningsökningen i Afrika ska avta. Här handlar det om alla kvinnors välbefinnande, men också om de globala målen för hållbar utveckling” säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen. I utvecklingsländerna finns

UM: Suomelta tukea kehitysmaiden perhesuunnitteluun11.7.2017 15:03Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 130/201711.7.2017 Suomelta tukea kehitysmaiden perhesuunnitteluun Suomi vahvistaa työtä kehitysmaiden naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien puolesta. Suomi ilmoitti tänään 21,3 miljoonan euron rahoituksesta Lontoossa meneillään olevassa kansainvälisessä perhesuunnittelukonferenssissa. Tuki ohjataan pääasiassa YK:n väestörahasto UNFPA:lle ja kansainvälisille kansalaisjärjestöille. ”Niin kauan kuin vain alle puolet avio- tai avoliitossa elävistä afrikkalaisnaisista saa itse päättää seksistä ja ehkäisystä, on turha odottaa Afrikan väestönkasvun hidastumista. Kyse on paitsi jokaisen naisen omasta hyvinvoinnista, myös maailmanlaajuisista kehitystavoitteista”, sanoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen. Kehitysmaissa on edelleen noin 214 miljoonaa naista, joilla ei ole mahdollisuutta haluamaansa perhesuunnitteluun. Erityisen haasteen tulevaisuudelle asettavat kehitysmaiden suuret nuoret ikäluokat

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme