Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Suomalaiset haluavat edistää naisten ja tyttöjen asemaa kehitysyhteistyöllä

Jaa

ULKOASIAINMINISTERIÖ
http://formin.finland.fi

Tiedote 123/2017
29.6.2017

Suomalaiset haluavat edistää naisten ja tyttöjen asemaa kehitysyhteistyöllä

Suomalaisten kannatus kehitysyhteistyölle on säilynyt vahvana. Ulkoministeriön teettämän kyselyn mukaan 85 prosenttia pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä. Suomalaiset kannattavat erityisesti naisten ja tyttöjen aseman edistämistä.

Kehitysyhteistyötä tärkeänä pitävien osuus on noussut tasaisesti vuodesta 2010 lähtien. Kehitysyhteistyötä erittäin tärkeänä pitävien määrä on nyt kuusi prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuonna. Lisäksi aiempaa useampi eli 19 prosenttia vastaajista katsoo, että kehitysyhteistyöllä on ratkaiseva merkitys kehitysmaiden nostamisessa pois köyhyydestä.

Kansalaiset antavat tukensa Suomen kehityspolitiikan ykköstavoitteelle eli tyttöjen ja naisten aseman ja oikeuksien edistämiselle. Suurin osa eli 64 prosenttia suomalaisista pitää sitä parhaana tapana vähentää globaalia eriarvoisuutta. Naisten ja tyttöjen asemaa suomalaiset edistäisivät ennen kaikkea koulutusta lisäämällä sekä poistamalla väkivallan ja hyväksikäytön.

"Maailmalla Suomi tunnetaan naisten ja tyttöjen aseman edistäjänä. Tänä vuonna olemme lisänneet tukeamme erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseen. On hienoa kuulla, että suomalaiset selvästi arvostavat tätä työtä", toteaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.

Jos suomalaiset saisivat itse valita yhden kehitysyhteistyökohteen, naisten ja tyttöjen asiat tulisivat toisena heti koulutuksen jälkeen.

Kehitysavulla ilmastonmuutosta vastaan

Suomalaiset pitävät kehitysyhteistyötä tehokkaana keinona maailmanlaajuisen turvallisuuden lisäämisessä. Kansalaisista entistä useampi eli 86 prosenttia näkee, että kehitysyhteistyön avulla voidaan estää pakolaiskriisien syntymistä. Myös Suomen antamaa humanitaarista apua pitää tärkeänä jopa 90 prosenttia vastaajista.

Lisäksi yli puoletsuomalaisista uskoo, että kehitysyhteistyöllä voidaan hillitä ilmastonmuutosta.

"Maailman ongelmat näkyvät paljon mediassa, joten ihmiset ovat niistä tietoisia. Vaikuttaa myös, että Suomessa kasvaa aiempaa kansainvälisempi sukupolvi, joka näkee, että globaaleihin ongelmiin täytyy vaikuttaa", Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen arvioi.

Tietoa tuloksista

Kysely nosti myös esiin tarpeen lisätä ja parantaa tuloksista viestimistä. Valtaosa vastaajista arvioi Suomen kehitysyhteistyön olevan tehokasta ja tuloksellista, mutta osuus on hieman laskenut viime vuosina.

”Tarve on tiedostettu ministeriössä. Suomi100-vuoden kunniaksi julkaisemme verkkosivuilla 100 kehitystulosta ja ensi vuonna tuotetaan tuloksia laajemmin summaava tulosraportti”, ministeri Mykkänen kertoo.

Käyntihaastatteluina toteutettuun tutkimukseen osallistui toukokuun aikana 1007 suomalaista. Tutkimus tehtiin ulkoministeriön toimeksiannosta. Ulkoministeriö on selvittänyt kansalaisten näkemyksiä vuosittain vuodesta 2002 lähtien.

Poimintoja tuloksista:

  • Kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä pitää 85 % (2016: 84%)
  • Suomen kehitysyhteistyötä tehokkaana ja tuloksellisena pitää 61 % (2016: 61 %)
  • Entistä useampi eli 19 % (2016: 14 %) pitää kehitysyhteistyötä ratkaisevana kehitysmaiden nostamisessa pois köyhyydestä
  • Jos suomalaiset saisivat valita yhden kehitysyhteistyökohteen, kärkeen nousisivat koulutus (16 %), naisten ja tyttöjen asiat (15 %) sekä Afrikka (14 %)
  • Kansalaisista 86 % prosenttia ajattelee, että kehitysyhteistyön avulla voidaan estää pakolaiskriisien syntymistä (2016: 80 %)

Lisätietoja: Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen, puh. 050 375 9008, juho.rahkonen@taloustutkimus.fi sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministerin diplomaattiavustaja Marja Koskela, puh.+35840 352 0463.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://formin.finland.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

MFA: Trade Agreement between the EU and Canada CETA enters into force20.9.2017 15:16Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 161/201720 September 2017 Trade Agreement between the EU and Canada CETA enters into force The provisional application of the Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA) between the EU and Canada starts on 21 September 2017. Finnish companies will be able to take advantage of the Agreement in their trade with Canada. CETA will eliminate tariffs on all industrial products either immediately or within a transition period of no longer than seven years. The changes will become effective immediately when the provisional application starts. European exporters to Canada need to register to benefit from the preferential tariff treatment under CETA. “Finnish companies will stand to benefit from CETA because it eliminates tariffs and opens up the Canadian services market. I will be visiting Canada in October together with a Finnish business delegation, and I have high expectations for increased trade between our countri

UM: Handelsavtalet CETA mellan EU och Kanada träder i kraft20.9.2017 14:56Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 161/201720.9.2017 Handelsavtalet CETA mellan EU och Kanada träder i kraft Den provisoriska tillämpningen av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) börjar den 21 september 2017. Från och med den dagen kan finländska företag dra nytta av avtalet i sin handel med Kanada. CETA-avtalet avskaffar tullarna för samtliga industrivaror, antingen omedelbart eller under en sju års övergångsperiod. Ändringarna träder i kraft genast när den provisoriska tillämpningen av avtalet inleds. För att europeiska exportörer ska kunna dra nytta av tullförmånerna måste de registrera sig. "Finländska företag har konkret nytta av CETA-avtalet, till exempel av att tullavgifterna avskaffas och marknaden för tjänsteupphandling öppnas. I oktober reser jag med en finländsk företagsdelegation till Kanada och förväntningarna på hur handeln mellan våra länder kan utvecklas är höga. Avta

UM: EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus CETA astuu voimaan20.9.2017 14:34Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 161/201720.9.2017 EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus CETA astuu voimaan EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen CETA:n (Comprehensive Economic and Trade Agreement) väliaikainen soveltaminen alkaa 21.9.2017. Suomalaisyritykset pääsevät tästä lähtien hyödyntämään sopimusta Kanadan kaupassa. Sopimus poistaa tullit kaikilta teollisuustuotteilta joko saman tien tai enintään seitsemän vuoden siirtymäajan jälkeen. Muutokset tulevat voimaan välittömästi, kun sopimuksen väliaikainen soveltaminen alkaa. Jotta eurooppalainen viejä voi saada tullietuudet hyväkseen Kanadassa, sen tulee rekisteröityä. "Suomalaiset yritykset hyötyvät CETA-sopimuksesta konkreettisesti mm tullimaksujen poistumisen ja palvelumarkkinoiden avautumisen myötä. Matkustan lokakuussa suomalaisen bisnesdelegaation kanssa Kanadaan ja odotukset maidemme välisen kaupan edistämisestä ovat korkealla. Lisäksi sopimus antaa tervetulleen viestin vapaakaupan luomist

MFA: Russians have a positive attitude towards Finland19.9.2017 15:32Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 160/201719 Sepember 2017 Russians have a positive attitude towards Finland The Finnish Ministry for Foreign Affairs and the Embassy of Finland in Moscow commissioned a survey in summer 2017 to investigate the attitudes of Russians towards Finland. The survey was conducted by the Russian Levada Center. A total of 1,600 people from different parts of Russia responded to the survey.  This was the first time a survey of this kind has been conducted in Russia.  According to the results, more than two out of three respondents (68%) have a positive or very positive attitude towards Finland. Only 10% of respondents had a negative or very negative attitude towards Finland. Especially young people, people with a high level of education and those with a good income had a positive attitude towards Finland. The results indicated that people living in Moscow have a particularly positive attitude towards Finland (88%). The re

UM: Ryssarna förhåller sig positivt till Finland19.9.2017 12:00Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 160/201719.9.2017 Ryssarna förhåller sig positivt till Finland Sommaren 2017 lät utrikesministeriet och Finlands ambassad i Moskva göra en opinionsundersökning som klarlägger ryssarnas inställning till Finland. Undersökningen genomfördes av det ryska Levada-centret. Sammanlagt 1 600 personer från olika delar av Ryssland svarade på frågorna. Det är första gången en motsvarande undersökning har gjorts i Ryssland.  Enligt undersökningen förehåller sig över två tredjedelar (68 procent) av ryssarna positivt eller mycket positivt till Finland. Endast tio procent förhåller sig negativt eller mycket negativt till Finland. Unga människor, högutbildade och personer med goda inkomster förhåller sig mest positivt. Särskilt positiva är Moskvaborna av vilka över 88 procent uppgav att de förhåller sig positivt till Finland. Relationerna mellan Finland och Ryssland beskrivs också som goda. Av respondenterna bedömer 68 procent att förh

UM: Venäläiset suhtautuvat myönteisesti Suomeen19.9.2017 12:00Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 160/201719.9.2017 Venäläiset suhtautuvat myönteisesti Suomeen Suomen ulkoministeriö ja Moskovan suurlähetystö teettivät kesällä 2017 kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin venäläisten suhtautumista Suomeen. Mielipidemittaus teetettiin venäläisellä Levada-keskuksella. Siihen vastasi yhteensä 1 600 henkilöä eri puolilta Venäjää.  Tämänkaltainen tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran Venäjällä.  Tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmesta (68 %) venäläisestä suhtautuu Suomeen myönteisesti tai erittäin myönteisesti. Suomeen kielteisesti tai erittäin kielteisesti suhtautuvia on vain kymmenen prosenttia. Eniten Suomeen myönteisesti suhtautuvia on nuorissa, pitkälle koulutetuissa ja hyvätuloisissa. Erityisen myönteisesti näyttävät selvityksen mukaan Suomeen suhtautuvan moskovalaiset, joista 88 % kertoo suhtautuvansa Suomeen hyvin. Myös Venäjän ja Suomen väliset suhteet kuvataan hyviksi. Kyselyyn vastanneista 68 % arvioi maiden väliset suhteet n

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme